Pēc sadarbības – uz Rokišķiem

2019. gada 13. novembrī Projektu un ārējo sakaru nodaļas vadītāja Sandra Celmiņa viesojās Rokišķu tehnoloģiju, biznesa un lauksaimniecības profesionālajā skolā (Lietuva), lai apspriestu iespējamās sadarbības iespējas nākotnē.

1    2


Lasīt tālāk ...

Topošajiem frizieriem godalgotas vietas starptautiskā konkursā

No 8. līdz 11.novembrim Rīgā, Ķīpsalas izstāžu kompleksā, notika starptautiska skaistumkopšanas pakalpojumu nozares izstāde – XXV International Hairstyling Festival Pasākuma ietvaros sadarbībā ar Latvijas Frizieru un kosmetologu asociāciju tika īstenots projekts-konkurss Atvērtais frizieru skolu kauss „Baltic Beauty 2019”. Līdz ar mūsu topošajiem frizieriem konkursā startēja Baltkrievijas frizieru profesionāļu izlases komanda, kā arī topošie matu kopšanas speciālisti no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas profesionālajām mācību iestādēm.

1    2    3

 

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Pieredzes apmaiņā – uz BMW rūpnīcu

Programmas Erasmus+ projekta “Eiropa Daugavpils tehnikumā. Daugavpils tehnikums Eiropā” (Nr. 2019-1-LV01-KA116-060226) ietvaros no 4. līdz 8. novembrim Daugavpils tehnikuma skolotāji Andrejs Dortiņš un Oļegs Ostrovskis bija iesaistījušies darba vērošanas aktivitātē Leipcigā (Vācija).

11   22   66

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Daugavpils tehnikumā ar LR proklamēšanas svētku dienai veltīto koncertu noslēdzās novembra svētku pasākumu cikls

Dzimtene, mūžam mans skatiens

Vaicājot tevī būs vērsts –

Vienīgi tu manai dzīvei

Īstenās vērtības mērs.

118n   218n   318n

418n   518n   618n

14.novembrī plkst.14.30 sadarbībā ar Zemessardzes 34. kājnieku bataljonu tika atklāta Latvijas Zemessardzes ieroču un munīcijas izstāde. Plkst.15.30 Latvijas Republikas proklamēšanas simt pirmajā gadadienas priekšvakarā Daugavpils tehnikumā notika svinīgais koncerts. Atskanot Latvijas valsts himnai, ar svinīgu uzrunu audzēkņus un pedagogus sveica Daugavpils tehnikuma direktore Ingrīda Brokāne. Pasākumā uzstājās vokālais ansamblis ar estrādes novirzienu (vadītāja Jūlija Peceviča) un mūsdienu deju kolektīvs (vadītāja Alisa Matvejeva). Īpašus aplausus un ovācijas izpelnījās koncerta īpašie viesi – Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas audzēkņi Linards Rēze, Kamila Siliņa un koncertmeistare Gaļina Vsesvjatka, izpildot nacionālās klasiskās mūzikas skaņdarbus.

1len   1lpd   1kin

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Lāpu gājiens 2019

Daugavpils tehnikuma piedalīšanās 11.novembrī pilsētas Lāpu gājienā jau kļuvusi tradicionāla. Arī šogad 200 audzēkņu un skolotāju, pieminot kritušos karavīrus ne tikai 1919.gada Brīvības cīņās, bet arī visus, kas ziedoja savu dzīvību neatkarīgas Latvijas vārdā, nesa lāpas ar īpašu noskaņu sirdī Daugavpils krēslainās ielās. Šie svētki šogad ir īpaši arī ar to, ka Latvijas armija svin simtgadi. Visiem pilsētniekiem un viesiem bija iespēja noklausīties arī sagatavoto koncertu Vienības laukumā. Bet vizuālo akcentu svētkiem piešķīra Latvijas karte, kas bija veidota no gājiena dalībnieku saliktām lāpām.

1lpg   2lpg   3lpg

 

 

 

Informāciju sagatavoja Audzināšanas darba nodaļas vadītāja Jeļena Dideviča

LBAS konkursa “PROFS 2019” Latgales pusfināls

PIKC “Daugavpils tehnikums” 7. novembrī notika Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) konkursa “PROFS 2019” Latgales pusfināls. LBAS konkursu PROFS organizē jau trešo gadu. Šogad konkursam kopumā ir pieteikušās komandas no 22 vidējās profesionālās izglītības iestādēm. Konkursa PROFS mērķis ir veicināt profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu interesi un izpratni par darba tiesībām un darba drošību, kā arī veicināt viņu izpratni par sociālo dialogu un arodbiedrību. Kopā ar mūsu tehnikuma audzēkņiem konkursā zināšanās par darba tiesībām, darba drošību un sociālo dialogu sacentās komandas no Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas, Malnavas koledžas, Rēzeknes tehnikuma, Daugavpils Būvniecības tehnikuma un Daugavpils Būvniecības tehnikuma Dagdas filiāles.

1prof19   2prof19   3prof19

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Stažēšanās programma “Projekta mērķa grupas stažēšanās ES dalībvalstīs (Polijā) loģistikas nozarē”

Viens no mūsdienu nozares izaicinājumiem ir visu līmeņu kvalificētu speciālistu trūkums. Ievērojama nozīme jaunu speciālistu sagatavošanā ir tieši profesionālo mācību iestāžu pedagogiem, tam, cik tie ir motivēti, zinoši un kvalificēti. Tehnoloģijas mūsdienās attīstās strauji, līdz ar to profesionālās izglītības pedagogiem ir ļoti būtiski būt lietas kursā par norisēm nozarē, tehnoloģiju attīstību un to praktisko pielietojumu nozares uzņēmumos.

Ar mērķi sekmēt profesionālās izglītības pedagogu zināšanas par norisēm un tehnoloģiju attīstību nozarē, VISC ESF Projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros organizēja pasniedzēju stažēšanās citās Eiropas Savienības dalībvalstīs loģistikas nozarē.

1dsir   2dsir   3dsir

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...