neatkaribas2019

 


Stažēšanās ventspilī dzelzceļa transporta un loģistikas jomā

Projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” Nr. 8.5.3.0/16/I /001 ietvaros profesionālās izglītības skolotājiem Natālijai Karpovai, Jeļenai Fedosejevai, Konstantīnam Ivanovam, Alfrēdam Kokinam laika posmā no 23. līdz 26. aprīlim Ventspilī bija organizēta stažēšanās uzņēmumos, kuri izmanto savā darbā dzelzceļa transporta pakalpojumus un izmanto dzelzceļa infrastruktūru. Pasākumu organizēja uzņēmums “Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteris” un tas komandai pateicamies par interesanti saplānotu programmu un precizitāti.

DSC 0985   DSC 0993   DSC 0996

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Olimpiādes „Labākais automehāniķis” rezultāti

2019. gada 2. aprīlī notika olimpiāde „Labākais automehāniķis” ar mērķi pārbaudīt izglītojamo zināšanas automobiļu jomā.

Olimpiādē piedalījās Daugavpils tehnikuma AM-31. un AMV-11. grupas audzēkņi.

Lasīt tālāk ...

Skolas soma_LV100-logo

 

 

Modernās teatrālās interpretācijas “Purva bridējs” apmeklējums

2019. gada 24. aprīlī programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros mūsu tehnikuma 1. kursa (TT-11.), 2. kursa (L-21.), 3. kursa (L-31.) 52 audzēkņi un 4 skolotāji devās uz Daugavpils teātri, kur noskatījās Rūdolfa Blaumaņa noveles “Purva bridējs (-i)” modernu teatrālo interpretāciju un guva informāciju par Latvijas kultūras vērtībām un kultūras laikmetīgām izpausmēm.

4   5   6

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

ekonomikas olimp_04-2019_2019

Nolikums (spiediet_šeit...)


sem school_logo

 

 

Mūsu audzēkņi atgriezušies no prakses Spānijā

Laikā no 8. līdz 28.aprīlim 4 mūsu audzēkņi praksē stažējās Barselonas pilsētas uzņēmumos. Topošās klientu apkalpošanas speciālistes Veronika Jevgeņjeva (KS-31) un Anna Vavilova (KS-31) praksē stažējās asociācijās “Diomira” un “Associacio Catalana Pro Persones Sordcegues”, bet frizieres Inese Baranovska (FR-21) un Sabīne Orlovska (FR-21) – uzņēmumā “Maria Barcelona Pelvquerias”.

1   2   3

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

sem school_logo

 

 

Angļu valodas skolotāja piedalās kursos Čehijā

Laikā no 14.līdz 20.aprīlim angļu valodas skolotāja Jūlija Plečkena apmeklēja starptautiskus kursus Čehijā, Prāgā. Kursus vadīja sertificēti pedagogi no Čehijas un Lielbritānijas.

Kursos piedalījās dažādu priekšmetu skolotāji no Īrijas, Turcijas, Itālijas, Lietuvas, Grieķijas, Spānijas, Serbijas un Latvijas. Kursu tematika bija veltīta inovatīvām mācību metodēm, lai cīnītos pret jauniešu skaita samazināšanos un motivētu tos mācīties. Svarīgi šo problēmu risināt, integrējot mentoringu izglītības iestādes ikdienas darbā (stundās, ārpusstundu pasākumos u.c. aktivitātēs). Kursos tika iekļauta arī ļoti interesanta lekcija par izmaiņām Eiropas izglītības sistēmās.

1   2   3

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

sem school_logo

 

 

Mūsu audzēkņi atgriezušies no prakses Grieķijā

Laikā no 1. līdz 21.aprīlim 3 mūsu audzēkņi praksē stažējās Atēnu pilsētas uzņēmumā. Topošie elektrotehniķi Daniils Soboļevs, Sandris Pārpucs (EM-21) un Jevgēnijs Ivanovs (EM-31) uzņēmumā “Kappa Elektrologiki” veica elektroiekārtu montāžu, regulēšanu un apkopi, iepazinās ar elektromontāžas darbu projektiem.

1   2   3

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...