Stažēšanās programma “Projekta mērķa grupas stažēšanās ES dalībvalstīs (Polijā) loģistikas nozarē”

Viens no mūsdienu nozares izaicinājumiem ir visu līmeņu kvalificētu speciālistu trūkums. Ievērojama nozīme jaunu speciālistu sagatavošanā ir tieši profesionālo mācību iestāžu pedagogiem, tam, cik tie ir motivēti, zinoši un kvalificēti. Tehnoloģijas mūsdienās attīstās strauji, līdz ar to profesionālās izglītības pedagogiem ir ļoti būtiski būt lietas kursā par norisēm nozarē, tehnoloģiju attīstību un to praktisko pielietojumu nozares uzņēmumos.

Ar mērķi sekmēt profesionālās izglītības pedagogu zināšanas par norisēm un tehnoloģiju attīstību nozarē, VISC ESF Projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros organizēja pasniedzēju stažēšanās citās Eiropas Savienības dalībvalstīs loģistikas nozarē.

1dsir   2dsir   3dsir

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

  

Daugavpils tehnikuma pārstāvji piedalās Berlīnes memorandam veltītā konferencē

2019. gada 30. oktobrī Daugavpils tehnikuma pārstāvji – direktora vietnieks praktiskās apmācības jomā Igors Ivanovs un Projektu un ārējo sakaru nodaļas vadītāja Sandra Celmiņa – piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā starptautiskajā konferencē “Mācību vadītāji – darba vidē balstītu mācību panākumu atslēga?”, turpinot konferenču ciklu saistībā ar 2012. gada Berlīnes memorandu.

kopbilde 30.10.2019

Lasīt tālāk ...

  

 apsveikums 18_11_19


  

 18.novembris


  

 lacpliesa diena_2019


Pasākums 1.kursa auzdēkņiem kopmītnēs

Šī gada 23. oktobrī PIKC “Daugavpils tehnikums” dienesta viesnīcās notika ar nepacietību gaidītais 1. kursa audzēkņu vakars, kurā piedalījās piecas 1. kursa audzēkņu komandas. Pasākuma mērķis bija audzēkņu saskarsmes un sadarbības prasmju attīstīšana, dienesta viesnīcas audzēkņu saliedēšana un, protams, tika veicināta 1. kursa audzēkņu adaptēšanās, viņiem jaunā un nezināmā dienesta viesnīcas vidē.

1dv   2dv   3dv

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Izlaidums AMV, KSV, PRV grupām Profesionālās izglītības kompetences centrā „Daugavpils tehnikums”

30. oktobrī Profesionālās izglītības kompetences centrā „Daugavpils tehnikums” notika Automehāniķu, Klientu apkalpošanas speciālistu un Programmēšanas tehniķu grupu svinīgais izlaiduma pasākums.

1izl   2izl   3izl

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...