labd akcija_2019_dzivnieki


sem school_logo

 

 

Audzēkņu prakse ārvalstu uzņēmumos – motivē nākotnes profesijai

No 7. līdz 27. janvārim 3 mūsu tehnikuma audzēkņi – topošie transporta pārvadājumu komercdarbinieki – Margarita Kostigova, Marija Ļahova un Viktorija Vinogradova stažējās praksē Aveiro pilsētas uzņēmumos Portugālē.

Prakse ārvalstu uzņēmumā deva iespēju attīstīt audzēkņu profesionālās kompetences, apgūstot jaunākās tehnoloģijas un metodes izvēlētajā profesijā. Tā bija iespēja nostiprināt un paplašināt iegūtās teorētiskās zināšanas, kā arī pilnveidot profesionālās angļu valodas zināšanas. Ne mazāk svarīgs ieguldījums ir personisko kompetenču attīstībā. Uzlabotas sociālās saskarsmes un komunicēšanas iemaņas, spēja darboties komandā.

1   2   3

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Trešais diktāts latviešu valodā Daugavpils tehnikumā

IMG 20190116_14090616.01.2019. jau trešo gadu PIKC "Daugavpils tehnikums" organizē diktātu. Šīs iniciatīvas mērķis ir attīstīt audzēkņu rakstītprasmi un popularizēt latviešu valodas lietošanu.

Diktātā 1. vietu ieguva Emīls Jansons (L-21),

2. vieta – Daniils Soboļevs (EM-21), Jana Kupreviča (PR-11),

3. vieta – Oksana Vasiļjeva (PR-11), Emīlija Matvejeva (FR-11), Pēteris Ruskulis (L-21).

Paldies audzēkņiem par uzdrošināšanos piedalīties diktātā un paldies skolotājiem par audzēkņu motivēšanu un ieinteresēšanu.

Informāciju sagatavoja: Inita Karabekova


Ēnu diena 2019. gadā norisināsies 13. februārī

enudiena 2019_1200x1200Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.–12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia reģistrēta preču zīme.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Lasīt tālāk ...

ESF logo_color_2017

 

 

Pasākums “Riski karjeras ceļā”

PIKC “Daugavpils tehnikuma” dienesta viesnīcā Eiropas sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros sadarbībā ar tehnikuma psiholoģi bija organizēts pasākums „Riski karjeras ceļā”, veltīts veselīgajam dzīvesveidam un garīgai veselībai, kā arī karjeras plānošanas pamatiem.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Darba devēju profesionālā pilnveide mācību frizētavā

22. janvārī PIKC “Daugavpils tehnikuma” mācību frizētavā notika profesionālās pilnveides seminārs darba devējiem un nozarē strādājošajiem “Pastiža darbi vakara frizūrā”. Seminārā piedalījās frizieri no Ilūkstes un Daugavpils skaistumkopšanas saloniem un frizētavām, kā arī FR-11 un FR-21 grupu audzēkņi. Izglītības programmas ”Frizieru pakalpojumi” skolotājas O.Gaujeniete un V.Saulīte dalījās iegūtajās zināšanās un prasmēs pēc Valsts izglītības satura centra ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” īstenošanas. Rīgā skolotājas piedalījās profesionālās kompetences pilnveides seminārā skaistumkopšanas nozarē “Frizūru modes vēsturiskā saistība ar mūsdienām. Finanšu līdzekļu apguve. ”

IMG 20190122_090947   IMG 20190122_091000   IMG 20190122_091016

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Par mums raksta

Skolas apgūst ES naudu

http://latgaleslaiks.lv/raksti/2018-12-18-skolas-apgus-es-naudu

Informāciju sagatavoja: Projektu un ārējo sakaru nodaļa


diktats 2019

Nolikums (spiediet šeit...)