Angļu valodas konkursa “Laimīgs gadījums” rezultāti

2019. gada 31. janvārī PIKC “Daugavpils tehnikums” Varšavas ielas korpusā notika angļu valodas konkurss “Laimīgs gadījums” , kurš bija paredzēts 2. kursa audzēkņiem. Pasākuma mērķi bija paplašināt audzēkņu redzesloku, rosināt un aktivizēt interesi par angļu valodu, attīstīt audzēkņu radošās spējas un loģisko domāšanu, piedāvāt izglītojamajiem iespēju vispusīgi pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas angļu valodā, attīstīt sadarbības prasmes.

20190131 153152   20190131 160143   20190131 160202

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

ESF logo_color_2017

 

 

 

„Karjeras iespējas dzelzceļā: Rēzeknes iecirkņa stacija”

25.01.2019. ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, kura mērķis ir karjeras vadības prasmju attīstība, bija organizēta ekskursija uz uzņēmuma “Latvijas dzelzceļš” Rēzeknes iecirkņa staciju. Pasākumā piedalījās ATS-11, ATS-31, VKV-21, KV-31, L-31, TT-31 grupu audzēkņi un skolotājas – Jeļena Fedosejeva un Natālija Karpova. Pasākums bija ļoti interesanti organizēts, jo sākās tieši no vēstures un beidzās ar modernām tehnoloģijām , ko tagad izmanto Latvijas dzelzceļa vadošie speciālisti.

DSC 0832   DSC 0868   DSC 0880

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

labd akcija_2019_cilveki


labd akcija_2019_dzivnieki


sem school_logo

 

 

Audzēkņu prakse ārvalstu uzņēmumos – motivē nākotnes profesijai

No 7. līdz 27. janvārim 3 mūsu tehnikuma audzēkņi – topošie transporta pārvadājumu komercdarbinieki – Margarita Kostigova, Marija Ļahova un Viktorija Vinogradova stažējās praksē Aveiro pilsētas uzņēmumos Portugālē.

Prakse ārvalstu uzņēmumā deva iespēju attīstīt audzēkņu profesionālās kompetences, apgūstot jaunākās tehnoloģijas un metodes izvēlētajā profesijā. Tā bija iespēja nostiprināt un paplašināt iegūtās teorētiskās zināšanas, kā arī pilnveidot profesionālās angļu valodas zināšanas. Ne mazāk svarīgs ieguldījums ir personisko kompetenču attīstībā. Uzlabotas sociālās saskarsmes un komunicēšanas iemaņas, spēja darboties komandā.

1   2   3

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Trešais diktāts latviešu valodā Daugavpils tehnikumā

IMG 20190116_14090616.01.2019. jau trešo gadu PIKC "Daugavpils tehnikums" organizē diktātu. Šīs iniciatīvas mērķis ir attīstīt audzēkņu rakstītprasmi un popularizēt latviešu valodas lietošanu.

Diktātā 1. vietu ieguva Emīls Jansons (L-21),

2. vieta – Daniils Soboļevs (EM-21), Jana Kupreviča (PR-11),

3. vieta – Oksana Vasiļjeva (PR-11), Emīlija Matvejeva (FR-11), Pēteris Ruskulis (L-21).

Paldies audzēkņiem par uzdrošināšanos piedalīties diktātā un paldies skolotājiem par audzēkņu motivēšanu un ieinteresēšanu.

Informāciju sagatavoja: Inita Karabekova


Ēnu diena 2019. gadā norisināsies 13. februārī

enudiena 2019_1200x1200Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.–12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia reģistrēta preču zīme.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Lasīt tālāk ...

ESF logo_color_2017

 

 

Pasākums “Riski karjeras ceļā”

PIKC “Daugavpils tehnikuma” dienesta viesnīcā Eiropas sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros sadarbībā ar tehnikuma psiholoģi bija organizēts pasākums „Riski karjeras ceļā”, veltīts veselīgajam dzīvesveidam un garīgai veselībai, kā arī karjeras plānošanas pamatiem.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...