ligo2020


 

gramatas


 

 Projekta SAM 8.3.4. kopsavilkums.

No 1.10.2017. PIKC "Daugavpils tehnikums" iesaistījies Izglītības kvalitātes valsts dienesta  īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva.

2019./2020. mācību gada  I un           II semestrī Daugavpils tehnikumā sniegts individuālais atbalsts 30 jauniešiem, kuri varētu pārtraukt mācības līdzekļu trūkuma dēļ, piemēram, daļai izglītojamo tika kompensēti izdevumi par transportu, daļai -  apmaksāta dienesta viesnīca. Tomēr galvenais projekta fokuss ir orientēts nevis uz īslaicīgas finansiālas palīdzības sniegšanu, bet uz ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam. Izglītojamajiem pieejams psihologa atbalsts. Mācību gada laikā tika ieplānotas 1213 individuālās konsultācijas dažādos mācību priekšmetos.

 

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore Dina Ļecka


 

grozijumi 4


Mūsu audzēkņi atgriezušies no prakses ārvalstīs

Programmas Erasmus+ projekta „Eiropa Daugavpils tehnikumā. Daugavpils tehnikums Eiropā” (Nr. 2019-1-LV01-KA116-060226) ietvaros šī gada februārī Daugavpils tehnikuma KS-31 audzēknēm bija iespēja iziet praksi Spānijas uzņēmumos, savukārt PR-21, TT-31 un TT-41 audzēknes bija devušās uz Itāliju, kur stažējās ar IKT un loģistikas nozari saistītos uzņēmumos. Prakses laikā tika gūta nenovērtējama pieredze izvēlētajā profesionālajā sfērā un gūtas lieliskas emocijas, iepazīstot mītnes valstu kultūru un tradīcijas.

8    7    9

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Topošie datorsistēmu tehniķi atgriezušies no prakses Portugālē

Programmas Erasmus+ projekta “Eiropa Daugavpils tehnikumā. Daugavpils tehnikums Eiropā” (Nr. 2019-1-LV01-KA116-060226) ietvaros no šī gada 12.janvāra līdz 11.martam Daugavpils tehnikuma DT-41 audzēkņi daļu no savas kvalifikācijas prakses pavadīja Portugālē, Lisabonā. 

1    2    3


Lasīt tālāk ...

svinam maja 2020