d viesnica

 uznemsana dp

pazinojums biletes_2017


sem school_logo

 

 

Diskusijas kopā ar darba devējiem un sociālajiem partneriem

Par kādām profesionālām kompetencēm būtu vairāk jārunā topošo IT speciālistu sagatavošanā? Kā kļūt darba devējam par pievilcīgu kandidātu? Kā jaunietim pareizi plānot savu karjeru? Kā veiksmīgāk organizēt sadarbību starp izglītības iestādi, darba devējiem un sociālajiem partneriem? Uz šiem un citiem jautājumiem Daugavpils tehnikuma organizētajās diskusijās centās atbildēt gan Daugavpils pilsētas darba devēju un sociālo partneru pārstāvji, gan Daugavpils tehnikuma vadība un skolotāji.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

sem school_logo

 

 

Kopīgi izvērtēti projektu darba rezultāti

Daugavpils tehnikums šajā mācību gadā īstenojis 18 dažādas mobilitātes audzēkņiem un skolotājiem. Mobilitātes tika īstenotas gan Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas skolu, profesionālās izglītības sektora un stratēģisko partnerību, gan Ziemeļvalstu Ministru padomes Nordplus programmas ietvaros. Starptautiskā konference, kura notika 15.jūnijā, bija veltīta īstenoto projektu izvērtēšanai.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

sem school_logo

 

 

Attīstīt starptautisko sadarbību - daļa no Daugavpils tehnikuma ikdienas darba.

Publikācija laikrakstā "Izglītība un kultūra", 2017.gada 8.jūnijā


KV-41 grupas atskaite par kvalifikācijas praksi

2017. gada no 5. jūnija līdz 9. jūnijam KV-41 grupas audzēkņi kārtoja kvalifikācijas prakses eksāmenu. Audzēkņu prakses vietas bija Daugavpils ekspluatācijas iecirkņa stacijās: Kraujā, Daugavpilī, Līksnā, Vabolē, Nīcgalē, Rēzeknē II, Indrā, Krustpilī, Aglonā, Zilupē. Kvalifikācijas prakses eksāmenā audzēkņu zināšanas vērtēja Daugavpils ekspluatācijas iecirkņa komisija, tās sastāvā bija: VAS „Latvijas dzelzceļš” Daugavpils ekspluatācijas iecirkņa vadītājs Vladimirs Labeckis, VAS „Latvijas dzelzceļš” Daugavpils ekspluatācijas iecirkņa tehniskās daļas vadītājs Arkādijs Gorbuls, un VAS „Latvijas dzelzceļš” Daugavpils ekspluatācijas iecirkņa tehniskās daļas dzelzceļa ekspluatācijas vadošā inženiere Nataļja Severineca un katras stacijas priekšnieks un prakses vadītājs no dzelzceļa.

1   2   3

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...