Lielā talka

27. aprīlī PIKC “Daugavpils tehnikums” piedalījās Latvijas akcijā „Lielā talka”. Tehnikuma audzēkņi, skolotāji un tehniskie darbinieki sakopa Mendeļejeva ielas un Varšavas ielas mācību korpusu teritorijas un Porohovka ezera teritoriju.

1   2   3

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Latviešu valodas olimpiāde

Šī gada 18.aprīlī notika Profesionālās izglītības kompetences centra “Daugavpils tehnikums” rīkotā Daugavpils pilsētas un novadu profesionālās izglītības iestāžu 1.-3. kursa izglītojamo latviešu valodas olimpiāde “Latvija manā sirdī”.

Izglītojamie veiksmīgi demonstrēja radošās spējas pārsprieduma uzrakstīšanā, parādīja kompetences latviešu valodas ortogrāfijas un interpunkcijas likumu pielietojumā tekstā, analizēja E.Virzas poēmu leksikoloģijas, morfoloģijas un stilistikas aspektā, meklēja tēlainās izteiksmes līdzekļus O.Vācieša dzejā, kā arī izteica viedokli par norādīto problēmu.

1   2   3

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Angļu valodas konkursa rezultāti

26.04.2018. Daugavpils tehnikuma Varšavas ielas mācību korpusā notika Latvijas simtgades jubilejam veltīts angļu valodas konkurss „Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba.” Konkursa mērķi: sekmēt audzēkņu piederību savai izglītības iestādei, vietējai kopienai un valstij; veicināt pilsonisko līdzdalību; rosināt un aktivizēt audzēkņu interesi par Latviju, tās ģeogrāfiju, vēsturi un kultūru; paplašināt audzēkņu zināšanas par latvisko dzīvesziņu un kultūras mantojumu; mācīt audzēkņiem darboties komandā un individuāli; paaugstināt izglītojamo motivāciju angļu valodas apgūšanā.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

sem school_logo

 

 

Uzņēmēji Daugavpils tehnikumā apgūst pedagoģijas pamatus

Aprīlī mūsu tehnikumā tika īstenota apmācība 32 stundu profesionālās kompetences pilnveides kursu programmā “Pedagoģijas ABC darba vidē balstītu mācību īstenošanai”, kurā piedalījās 16 profesionālās izglītības iestādes un uzņēmumu prakšu vadītāji dzelzceļa transporta nozarē.

1   2   3

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

ESF logo_2017

 

 

“Ēnu diena 2018”

14. februārī visā Latvijā notika ne tikai Sv. Valentīna diena, bet arī “Ēnu dienas 2018”. Arī Daugavpils tehnikuma audzēkņi aktīvi tajās piedalījās, lai iegūtu sev pieredzi. Studenti pieteicās doties uz dažādām iestādēm.

Arīna Ozerska (TT-21) apmeklēja Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldi un ēnoja personāla lietu pārzines profesiju. Radītais iespaids par šo dienu ir ļoti pozitīvs. Arīna akcentē, ka šī diena ir ietekmējusi nākotnes plānus, varētu būt, ka viņa izvēlēsies tieši šo darbu.

1a   1b   1c

 

 

 

Lasīt tālāk ...

ESF logo_2017

 

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi “Riski karjeras ceļā”

01PIKC “Daugavpils tehnikuma” dienesta viesnīcā Eiropas sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros bija organizēti divi pasākumi: lekcijas-diskusijas par veselīgu dzīvesveidu, racionālas prioritāšu sistēmas veidošanu un mērķtiecīgu darbību karjeras ceļā, kā arī par karjeru ietekmējošiem riska faktoriem.

28. 03.2018. kopmītnēs dzīvojošas meitenes satikās ar Marinu Pučku, kurai ir liela pieredze medicīnā un darbā ar pusaudžiem seksuālās audzināšanas jomā. Saruna bija veltīta meiteņu veselības jautājumiem un pareizai savas seksuālās dzīves plānošanai, kontracepcijas jautājumiem.

Lasīt tālāk ...

Atvērto durvju dienas PIKC “Daugavpils tehnikums”

Tradicionāli aprīļa trešajā nedēļā Daugavpils tehnikums rīko Atvērto durvju dienu ar mērķi dot iespēju ikvienam iepazīties ar mācību iestādes piedāvātajām iespējām izvēlētās profesijas apguvē. Šogad potenciāliem studentiem bija iespēja saņemt informāciju par plānotiem pasākumiem un karjeras iespējām gan no mājaslapas, gan apmeklējot ekskursijas trīs korpusos: Varšavas ielā 23, Mendeļejeva ielā 1 un Strādnieku ielā 16. Audzēkņi varēja redzēt darbinieku ikdienu un noskaidrot savas izvēlētās profesijas atbilstību tirgus tendencēm. Apmeklētāji iepazinās ar kopējām nostādnēm, uzklausīja pedagogu prezentāciju par mācībām tehnikumā, noskatījās filmu, ielūkojās ārpusstundu aktivitātēs, kā arī devās uz interesējošo nodaļu telpām, lai tuvāk iepazītu tehnikuma piedāvātās iespējas.

IMG 20180315_112947   IMG 20180419_131133   IMG 20180419_132101

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja: audzināšanas nodaļa


ESF logo_2017

 

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “AUTO 2018"

2018. gada 6.aprīlī Rīgā, starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, notika starptautiskā autoindustrijas izstāde “AUTO 2018". Mūsu automehāniķu specialitātes audzēkņi ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros devās ekskursijā uz lielāko nozares izstādi Baltijas reģionā ar mērķi izpētīt nozares uzņēmumu spektru, iepazīt potenciālos darba devējus, iepazīt autoindustrijas un ar to saistīto nozaru attīstības tendences un nostiprināt interesi par inženierzinātnēm.

1s   2s   3s

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...