kanons


Ēnu diena Daugavpils tehnikumā

13. februārī visā Latvijā tiek aizvadīta Ēnu diena. Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1. – 12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) reģistrēta preču zīme. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

2   1   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Angļu valodas eseju konkursa rezultāti

No 2019. gada 30. janvāra līdz 10. februārim mūsu tehnikumā notika angļu valodas argumentēto eseju konkurss “The world of work is changing rapidly. Working conditions today are not the same as before and people no longer rely on taking one job for life.” Konkurss tika rīkots ar mērķi attīstīt audzēkņu radošas spējas un atkārtot gramatikas likumus un esejas rakstīšanas prasmes. Esejas rakstīšanas laikā audzēkņi izteica savu viedokli par darba tirgus aktualitātēm un prasībām.

Lasīt tālāk ...

ESF logo_color_2017

 

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums. Darba pasaules iepazīšana. “Karjeras alternatīvas”

Ekskursija uz uzņēmumu “Lattelekom”

Pasākums notika ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, kura mērķis ir karjeras vadības prasmju attīstība.

Ekskursijas laikā dzelzceļa specialitātes audzēkņiem bija dota iespēja izpētīt darba vidi un karjeras iespējas telekomunikāciju uzņēmumā.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

“Biznesa kanvu izaicinājums” 2019

Divu dienu garumā no 23. līdz 24. janvārim PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” norisinājās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkurss “Biznesa Kanvu izaicinājums (Business Canvas Challenge)”, kurā piedalījās audzēkņi no visas Latvijas.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Angļu valodas konkursa “Laimīgs gadījums” rezultāti

2019. gada 31. janvārī PIKC “Daugavpils tehnikums” Varšavas ielas korpusā notika angļu valodas konkurss “Laimīgs gadījums” , kurš bija paredzēts 2. kursa audzēkņiem. Pasākuma mērķi bija paplašināt audzēkņu redzesloku, rosināt un aktivizēt interesi par angļu valodu, attīstīt audzēkņu radošās spējas un loģisko domāšanu, piedāvāt izglītojamajiem iespēju vispusīgi pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas angļu valodā, attīstīt sadarbības prasmes.

20190131 153152   20190131 160143   20190131 160202

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

ESF logo_color_2017

 

 

 

„Karjeras iespējas dzelzceļā: Rēzeknes iecirkņa stacija”

25.01.2019. ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, kura mērķis ir karjeras vadības prasmju attīstība, bija organizēta ekskursija uz uzņēmuma “Latvijas dzelzceļš” Rēzeknes iecirkņa staciju. Pasākumā piedalījās ATS-11, ATS-31, VKV-21, KV-31, L-31, TT-31 grupu audzēkņi un skolotājas – Jeļena Fedosejeva un Natālija Karpova. Pasākums bija ļoti interesanti organizēts, jo sākās tieši no vēstures un beidzās ar modernām tehnoloģijām , ko tagad izmanto Latvijas dzelzceļa vadošie speciālisti.

DSC 0832   DSC 0868   DSC 0880

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

labd akcija_2019_cilveki