Pedagogu pilnveides kursi “Mārketinga un loģistikas aktualitātes preču sadalē”

2019. gada 03. oktobrī PIKC Daugavpils tehnikumā notika pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Mārketinga un loģistikas aktualitātes preču sadalē”. Kursu mērķis bija iepazīstināt ar jaunumiem mārketinga un loģistikas jomā. Kursos piedalījās viesi no Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas, Daugavpils 20.pirmsskolas izglītības iestādes, SIA "Mācību centrs plus" un SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”.

2pn   1pn   3pn

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

  

 psiholog baloni


  

6. oktobrī Latvijas Nacionālajā līgā sezonu sāka Daugavpils Novads /Daugavpils tehnikums volejbola komanda.

lotos

  https://gorod.lv/novosti/306456-voleibolnyi-klub-lotos-


Audzēkņu līdzpārvaldes Vēlēšanu REZULTĀTI

8.oktobrī, Daugavpils tehnikumā notika Audzēkņu līdzpārvaldes vēlēšanas. Vēlēšanu dienā darbojās divi iecirkņi, kuros visi DT audzēkņi varēja veikt savu izvēli. Vēlēšanu komisija pēc iecirkņu slēgšanas turpināja darbu pie rezultātu apkopošanas. Vēlētaju aktivitāte bija ļoti augsta – savu izvēli veica 266 audzēkņi (33.42%), kas nozīmē, ka nepieciešamā 10% barjera pārvarēta un Vēlēšanas tiek atzītas par leģitīmām. Apskatot vēlēšanu zīmes, tika atsijātas 23 nederīgās zīmes. Sīva cīņa par iekļūšanu Audzēkņu līdzpārvaldē izvērsās starp ceturtā kursa audzēkņiem, kur iekļūšanu līdzpārvaldē izšķīra vien dažas balsis, bet jāatgādina audzēkņiem, kas neiekļuva līdzpārvaldē, ka pulciņa “ Esi līderis” ietvaros, aktīvu darbu parlamentā varēs turpināt visi audzēkņi, kas pieteicās pulciņam un piedalījās vēlēšanās.

Lasīt tālāk ...

Skolotāju diena Profesionālās izglītības kompetences centrā „Daugavpils tehnikums”

4. oktobrī Profesionālās izglītības kompetences centrā „Daugavpils tehnikums” notika svinīgais pasākums “Skolotāju diena”. Daugavpils tehnikuma foajē telpās jau no paša rīta audzēkņi sagaidīja skolotājus ar konfektēm un suvenīriem, kuri tika izveidoti pulciņa “Vizuālā un lietišķā māksla” ietvaros. Plkst.14.00 Daugavpils tehnikuma aktu zālē (Strādnieku ielā 16) skolotāji tika aicināti uz svinīgo koncertu. Koncertā uzstājās Daugavpils tehnikuma vokālais ansamblis ar estrādes novirzienu (vadītāja Jūlija Peceviča) un mūsdienu deju kolektīvs (vadītāja Alisa Matvejeva). Ar svinīgu uzrunu pedagogus Skolotāju dienā sveica Daugavpils tehnikuma direktore Ingrīda Brokāne. Uzrunā tika godināts arī Daugavpils tehnikuma ilggadējais pedagogs Valērijs Jegorovs septiņdesmit gadu jubilejā, kuru apsveikt no Daugavpils pilsētas domes ieradās pārstāvis Valērijs Kononovs.

Izskaņā ar skaļām ovācijām tika uzņemti īpaši viesi no Ilūkstes novada – Pilskalnes VPDK dejotāji ar itāļu deju.

1sk   2sk   3sk

4sk   5sk   6sk

7sk   8sk   9sk

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja: Juris Ostrovskis


 

  

 grafik2


Audzēkņu līdzpārvaldes 2019 vēlēšanu norise.

8.oktobrī Daugavpils tehnikumā notiek Audzēkņu līdzpārvaldes vēlēšanas. Jau no plkst. 8.00 darbojās divi iecirkņi Strādnieku un Meņdeļejeva ielu korpusos. Velēšanu komisija katrā iecirknī dala vēlēšanu zīmes vēlētajiem, konsultē par nosacījumiem un reģistrē vēlētājus. Pirmie vēlētāji veido rindas, kas liecina par audzēkņu interesi piedalīties audzēkņu parlamenta izveidē.

Atgādinām, pēc apstiprinātā Audzēkņu līdzpārvaldes vēlēšanu nolikuma, lai vēlēšanas tiktu atzītas par notikušām, nepieciešamai atnākušo vēlētāju kvotai jābūt 10%. Daugavpils tehnikumā 2019./2020. mācību gadā mācās 796 audzēkņi. Tas nozīmē, ka vēlēšanas tiks atzītas, ja balsot ieradīsies ap 80 audzēkņu.

Apkopojot datus, uz plkst. 10.00 savu izvēli veikuši 132 audzēkņi, sastādot procentuāli vēlētāju aktivitāti 16.58%.

Pārkāpumi vēlēšanu iecirkņos netika novēroti.

2   3   7

1   6   5a

Audzēkņu līdzpārvaldes (PARLAMENTA) vēlēšanas.

velesanas

 

8.oktobrī, Daugavpils tehnikumā notiks Audzēkņu līdzpārvaldes vēlēšanas. Vēlēšanu dienā darbosies divi iecirkņi, kuros visi DT audzēkņi varēs veikt savu izvēli. Iecirkņi darbosies no plkst. 8.00 līdz plkst.15.00. Iecirkņos darbosies pa divi pārstāvji no vēlēšanu komisijas, kuri kontrolēs vēlēšanu norisi un sniegs konsultāciju, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu biļeteni.

  Svarīgi zināt:

- komisija seko, lai katrs vēlētājs vēlēšanās piedalītos tikai vienu reizi. Vēlētāju saraksti pa kursiem un korpusiem ir sagatavoti;

- vēlēšanu zīmē norāda katra pretendenta vārdu, uzvārdu, kursu un reģistrācijas numuru. Zīmē ir vieta, kur vēlētāji var atzīmēt īpaši vēlamos un nevēlamos pretendentus;

- vēlētājs no iecirkņa komisijas saņem zīmi, patstāvīgi pēc brīvas izvēles veic atzīmes tajā (ne vairāk par 8 atzīmēm), saloka zīmi un iemet to aizzīmogotā urnā.

 Darbam audzēkņu līdzpārvaldē pieteicās sekojošie audzēkņi:

Lasīt tālāk ...