Daugavpils tehnikums aicina


izlaidums2020saitam


Audzēkņu mācību mobilitātes ir noslēgušās.

Programmas Erasmus+ projekta „Eiropa Daugavpils tehnikumā. Daugavpils tehnikums Eiropā” (Nr. 2019-1-LV01-KA116-060226) ietvaros šajā mācību gadā mācību praksē ārzemēs ir devušies 19 audzēkņi no FR-21., TS-41., AM-21., EM-21., EM-31., KS-31., PR-21., DT-41., TT-41. un TT-31. grupas. Mūsu audzēkņi papildināja savas zināšanas un praktiskās iemaņas uzņēmumos tādās valstīs kā Vācija, Portugāle, Spānija un Itālija.

2    1    3


 
Lasīt tālāk ...

ligo2020


 

gramatas


 

 Projekta SAM 8.3.4. kopsavilkums.

No 1.10.2017. PIKC "Daugavpils tehnikums" iesaistījies Izglītības kvalitātes valsts dienesta  īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva.

2019./2020. mācību gada  I un           II semestrī Daugavpils tehnikumā sniegts individuālais atbalsts 30 jauniešiem, kuri varētu pārtraukt mācības līdzekļu trūkuma dēļ, piemēram, daļai izglītojamo tika kompensēti izdevumi par transportu, daļai -  apmaksāta dienesta viesnīca. Tomēr galvenais projekta fokuss ir orientēts nevis uz īslaicīgas finansiālas palīdzības sniegšanu, bet uz ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam. Izglītojamajiem pieejams psihologa atbalsts. Mācību gada laikā tika ieplānotas 1213 individuālās konsultācijas dažādos mācību priekšmetos.

 

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore Dina Ļecka


 

grozijumi 4