Angļu valodas eseju konkursa rezultāti

No 2019. gada 30. janvāra līdz 10. februārim mūsu tehnikumā notika angļu valodas argumentēto eseju konkurss “The world of work is changing rapidly. Working conditions today are not the same as before and people no longer rely on taking one job for life.” Konkurss tika rīkots ar mērķi attīstīt audzēkņu radošas spējas un atkārtot gramatikas likumus un esejas rakstīšanas prasmes. Esejas rakstīšanas laikā audzēkņi izteica savu viedokli par darba tirgus aktualitātēm un prasībām.

Lasīt tālāk ...

ESF logo_color_2017

 

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums. Darba pasaules iepazīšana. “Karjeras alternatīvas”

Ekskursija uz uzņēmumu “Lattelekom”

Pasākums notika ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, kura mērķis ir karjeras vadības prasmju attīstība.

Ekskursijas laikā dzelzceļa specialitātes audzēkņiem bija dota iespēja izpētīt darba vidi un karjeras iespējas telekomunikāciju uzņēmumā.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

“Biznesa kanvu izaicinājums” 2019

Divu dienu garumā no 23. līdz 24. janvārim PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” norisinājās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkurss “Biznesa Kanvu izaicinājums (Business Canvas Challenge)”, kurā piedalījās audzēkņi no visas Latvijas.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Angļu valodas konkursa “Laimīgs gadījums” rezultāti

2019. gada 31. janvārī PIKC “Daugavpils tehnikums” Varšavas ielas korpusā notika angļu valodas konkurss “Laimīgs gadījums” , kurš bija paredzēts 2. kursa audzēkņiem. Pasākuma mērķi bija paplašināt audzēkņu redzesloku, rosināt un aktivizēt interesi par angļu valodu, attīstīt audzēkņu radošās spējas un loģisko domāšanu, piedāvāt izglītojamajiem iespēju vispusīgi pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas angļu valodā, attīstīt sadarbības prasmes.

20190131 153152   20190131 160143   20190131 160202

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

ESF logo_color_2017

 

 

 

„Karjeras iespējas dzelzceļā: Rēzeknes iecirkņa stacija”

25.01.2019. ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, kura mērķis ir karjeras vadības prasmju attīstība, bija organizēta ekskursija uz uzņēmuma “Latvijas dzelzceļš” Rēzeknes iecirkņa staciju. Pasākumā piedalījās ATS-11, ATS-31, VKV-21, KV-31, L-31, TT-31 grupu audzēkņi un skolotājas – Jeļena Fedosejeva un Natālija Karpova. Pasākums bija ļoti interesanti organizēts, jo sākās tieši no vēstures un beidzās ar modernām tehnoloģijām , ko tagad izmanto Latvijas dzelzceļa vadošie speciālisti.

DSC 0832   DSC 0868   DSC 0880

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

labd akcija_2019_cilveki


labd akcija_2019_dzivnieki


sem school_logo

 

 

Audzēkņu prakse ārvalstu uzņēmumos – motivē nākotnes profesijai

No 7. līdz 27. janvārim 3 mūsu tehnikuma audzēkņi – topošie transporta pārvadājumu komercdarbinieki – Margarita Kostigova, Marija Ļahova un Viktorija Vinogradova stažējās praksē Aveiro pilsētas uzņēmumos Portugālē.

Prakse ārvalstu uzņēmumā deva iespēju attīstīt audzēkņu profesionālās kompetences, apgūstot jaunākās tehnoloģijas un metodes izvēlētajā profesijā. Tā bija iespēja nostiprināt un paplašināt iegūtās teorētiskās zināšanas, kā arī pilnveidot profesionālās angļu valodas zināšanas. Ne mazāk svarīgs ieguldījums ir personisko kompetenču attīstībā. Uzlabotas sociālās saskarsmes un komunicēšanas iemaņas, spēja darboties komandā.

1   2   3

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...