PIKC “Daugavpils tehnikums” audzēkņu pašpārvaldes brauciens uz patversmi “Otrā māja” labdarības akcijas “Tu esi mans draugs” ietvaros.


No 27.janvāra līdz 07.februārim Valentīna dienas ietvaros Daugavpils tehnikumā norisinājās labdarības akcija “Tu esi mans draugs”. Labdarības akcijas ietvaros bija plānots ziedot mantas dzīvnieku patversmes “Otrā māja” iemītnieku vajadzībām. Divu nedēļu laikā, visos tehnikuma korpusos bija nodrošinātas mantu pieņemšanas vietas ar kārbām, kurās visi interesenti varēja atnest un atstāt barību sterilizētiem kaķīšiem un suņiem, konservus maziem kucēniem un kaķēniem, kārumus, kaķiem nepieciešamās kaķu tualetes un uzsūcošās smiltis, metāla bļodiņas suņiem, pavadas, kakla siksnas, sukas, segas un dvieļus, rotaļlietas kaķiem un suņiem.

1    2    3 


Lasīt tālāk ...

Kursi2020


14.02


Profesiju prezentāciju konkurss 2020

1

Lasīt talāk...


"Pasažieru vilciens”delegācija

20. janvārī DT apmeklēja akciju sabiedrības” Pasažieru vilciens”delegācija, kuru vadīja Tehniskā departamenta tehniskais direktors Mihails Fedorovs.

1

Viesi apskatīja tehnisko bāzi dzelzceļa specialitātēm: mācību kabinetus, laboratorijas, datorklases, bibliotēkā iepazīnās ar mācību literatūru. Īpaši viesus interesēja simulators, kura darbu demonstrēja speciālo disciplīnu skolotājs Valērijs Šekels, kur katrs no viesiem varēja izjust mašīnista darbu, pārbraucot ceļa daļu simulatorā. 

Lasīt tālāk ...

„PIENA SPĒKS”

Apsveicam Daugavpils tehnikuma jauniešu komandu ar 1. vietu volejbola turnīra 1.posmā „PIENA SPĒKS”. 

1

Lasīt tālāk ...

KONKURSA NOLIKUMS 2020

Latvju zimes

Lasīt tālāk...


Daugavpils tehnikuma skolotāji un sadarbības partneri dalās pieredzē seminārā

30. un 31. janvārī Valsts izglītības satura centra ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros PIKC “Daugavpils tehnikums” skolotāji novadīja profesionālās kompetences pilnveides semināru “Darba vidē balstīto mācību labās prakses piemēri un pieredze modulārās profesionālās izglītības programmu aprobācijā”. 30.janvārī semināru atklāja projekta vecākā eksperte aprobācijas un profesionālās pilnveides jautājumos Inese Tone, kura izstāstīja projekta ideju, pamatnostādnes un jau sasniegtos rezultātus, kā arī nākotnes plānus. Nozaru ekspertu padomju (NEP) koordinatore Daiga Bukonte pievērsa uzmanību sadarbībai starp uzņēmējiem un profesionālās izglītības iestādēm, akcentējot kopīgu atbildību un sadarbību atbilstoši vietējām vajadzībām, neaizmirstot par valsts līmeņa mērķiem un redzējumu, pieminot, ka NEP darbojas vairāk nekā 240 brīvprātīgie eksperti 12 nozarēs. Latvijas darba devēju konfederācijas (LDDK) ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” (Vienošanās NR. 8.5.1.0/16/I/001) vadītāja Jolanta Vjakse ziņoja par audzēkņu iesaisti projektā gan valsts līmenī, gan Latgales reģionā, par plānotajiem pasākumiem 2020.gadā, par izaicinājumiem, ar kuriem ikdienā saskaras uzņēmuma vadītāji. Projekta aprobācijas koordinatore Jeļena Dideviča izklāstīja par Daugavpils tehnikuma pieredzi modulārās profesionālās izglītības programmu (MPIP) aprobācijā.

1    2    3


Lasīt tālāk ...