ESF logo_color_2017

 

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Gaisa vārti”.

14. jūnijā mūsu audzēkņiem kopā ar skolotāju Svetlanu Bičkovu un pedagogu karjeras konsultantu ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsta vispārējas un profesionālās izglītības iestādes” ietvaros izdevās apmeklēt Latvijas gaisa vārtus – starptautisku lidostu „Rīga”.

Mūsu profesionālās ekskursijas mērķis bija iepazīt lidostā strādājošo profesijas, vēsturi, darba ikdienu un darba specifiku, kā arī saņemt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.

 1   2   3

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Brauciens uz Traķiem – balva aktīviem un atraktīviem audzēkņiem

15. maijā mūsu tehnikuma audzēkņi viesojās Traķos un Viļņā. Brauciens kļuva par tehnikuma dāvanu tiem, kas uzvarēja un aktīvi piedālījās profesiju prezentācijas konkursā. Braucienā piedalījās TT, DT, AM, TS un KS grupu audzēkņi. Protams, vislielāko iespaidu atstāja Traķu pilsēta un Traķu ezera pērle - Traķu pils uz ūdens. Audzēkņi apskatīja 15. gadsimtā dibināto pilī, apmeklēja muzeju, kurā ir iespēja apskatīt arī bruņinieku munīciju un ieročus. Uzmanības centrā bija 16.- 19. gs. mēbeles, cilvēku ikdienas aksesuāri, kā arī izrakumos atrastie monētu depozīti. Pēc ekskursijas audzēkņi staigāja pa pils teritoriju, daži izvēlējās braucienu ar kuģīti vai katamarānu pa Galves ezeru. Daži audzēkņi izmantoja iespēju pagaršot karaīmu tautas nacionālo ēdienu kibinas – pīrādziņus ar sīpolu un gaļas pildījumu.

IMG 1506   IMG 9154   IMG 9468

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

sem school_logo

 

 

Seminārs pilsētas angļu valodas skolotājiem „Jauno tehnoloģiju izmantošana stundās”

Jūnija sākumā Daugavpils tehnikumā Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Skolotāju profesionālā pilnveide Eiropā” ietvaros pilsētas angļu valodas skolotājiem notika pieredzes apmaiņas seminārs „Jauno tehnoloģiju izmantošana stundās”.

Semināra pirmā daļā projekta darba grupa informēja skolotājus par projekta mērķiem, projekta dalībnieku ieguvumiem – zināšanām, prasmēm un kompetencēm profesionālās pilnveides kursu laikā, kā arī par sasniegtajiem rezultātiem un nākotnes plāniem.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

sem school_logo

 

 

Mūsu skolotāji Čehijā piedalās projekta noslēguma pasākumā

No 13. līdz 16.jūnijam Daugavpils tehnikuma delegācija – skolotāji Irina Novikova, Anita Lazuko, Inga Glinska, Ilona Zubova, Igors Ivanovs un Viktors Drelings apmeklēja Karvinas Tehnisko skolu (Čehija), lai piedalītos projekta rezultātu izvērtēšanas pasākumā.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Kvalifikācijas prakses atskaite KV-41

2018. gada no 6. jūnija līdz 11. jūnijam KV-41 grupas audzēkņi kārtoja kvalifikācijas prakses eksāmenu. Audzēkņu prakses vietas bija VAS “Latvijas dzelzceļš”, Kustības vadības distancē: Kraujā, Daugavpilī, Līksnā, Nīcgalē, Rēzeknē-II, Krustpilī, Rīga-Krasta. Kvalifikācijas prakses eksāmenā audzēkņu zināšanas vērtēja Kustības vadības distances komisija, tās sastāvā bija: ES Valentīns Piļščikovs, ESI Raisa Vērdiņa, ESI Svetlana Kabanova, TDV-2 Oļegs Prokopovičs..

1   2   3

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

“Literatūra un kurpes”

IMG 105713.jūnijā Mendeļejeva ielas korpusā notika TS un FR grupu audzēkņu tikšanās ar Šveices biroja Daugavpilī vadītāju Elīnu Hrščanoviču. Viņa izveidoja instalāciju (Mendeļejeva ielas korpusa 215.kab.), kas veltīta festivālam “BuchBasel BesuchBasel” Bāzelē. Tas ir improvizēts afišu stabs, kur atspoguļota Šveices internacionālā literatūras festivāla gaisotne, kas ietekmē pilsētas dzīvi un otrādi. Festivālā iesaistīti modes veikalu skatlogi, kafejnīcas, ateljē.

Lasīt tālāk ...

sem school_logo

 

 

Skolotāji apgūst pieredzi tālākizglītības kursos Eiropā

Šajā mācību gadā Erasmus+ programmas skolu sektora projekta ietvaros dažādus izglītojošus kursus un seminārus Eiropā apmeklēja 6 mūsu tehnikuma skolotāji – angļu valoda (2 skolotāji – Lielbritānija), vācu valoda (2 skolotāji – Slovēnija, Horvātija), ekonomika (1 skolotājs – Itālija) un sports (1 skolotājs – Lielbritānija).

Oktobrī mēs informējām par vācu valodas skolotājas Brigitas Mihailovas, angļu valodas skolotājas Aleksandras Pomitkinas un sporta skolotājas Oksanas Zubovičas gūto pieredzi kursos Horvātijā un Lielbritānijā.

Lasīt tālāk ...

sem school_logo

 

 

Uzņēmēji Daugavpils tehnikumā apgūst pedagoģijas pamatus

6. un 8.jūnijā Daugavpils tehnikumā tika īstenota apmācība 32 stundu profesionālās kompetences pilnveides kursu programmā “Pedagoģijas ABC darba vidē balstītu mācību īstenošanai”, kurā piedalījās 17 profesionālo izglītības iestāžu un uzņēmumu pārstāvji, kuri plāno īstenot darba vidē balstītas mācības.

1   2   3

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...