Tuvojas pirmā Advente!

advente

Jau svētdien, 2. decembrī iedegsim sveci Adventes vainagā. Adventes laiks ir saistīts ar diviem atslēgas vārdiem: atnākšana un gaidīšana. Tā ir gatavošanās Ziemassvētkiem, ar kuriem beidzas šis gaidīšanas laiks. Adventes laiks ir sevis izvērtēšanas un vienlaikus labošanās, sirds izmaiņas laiks, kad cilvēks dodas prom no tā, kas viņu apsūdz, pie tā, kas viņu attaisno, tas ir gandarīšanas laiks.

Adventes vainagu pin no skujkoka. Tas, ka šis koks vienmēr ir zaļš, norāda uz to, ka mēs gatavojamies vienmēr esošā, mūžīgā valdnieka dzimšanai, nākšanai pasaulē. Adventes laika krāsa ir violetā: tā ir sarkanās – ciešanu un zilās – cerību krāsas sajaukums.  Un svecēm jābūt šajā krāsā. "Vainags apļa veidā jau pats ir simbolika, kas rāda, ka mēs gatavojamies satikt mūžīgo. Aplis ir mūžīga ritējuma zīme. Un sveces, kuras aizdedzinām katru svētdienu, aizvien vairāk izgaismo ceļu, pa kuru Dievs mums tuvojas, liecina par Gaismu, kas nāk pasaulē."

(mācītājs  Jānis Bitāns)


Fotoizstādes „Latvija manām acīm” rezultāti

IMG 4377   IMG 4442   IMG 4382

 

 

 

 

Svinīgo pasākumu ietvaros, kas tika veltīti Latvijas neatkarības gadadienai, tehnikumā tika organizēta fotoizstāde „Latvija manām acīm”. Viens no konkursa mērķiem bija sekmēt audzēkņu interesi par savas valsts tradīcijām un dabas bagātībām, kā arī attīstīt audzēkņu radošās iztēles spējas. Konkursam tika izvirzīti 25 fotomākslas darbi no 19 audzēkņu grupām. Jāatzīmē, ka konkursā piedalījās ne tikai audzēkņi, bet arī skolotāji. Neskatoties uz radošo darbu daudzveidību, žūrija izvirzīja 3 godalgotās vietas.

Lasīt tālāk ...

Nordplus programmas Mobilitātes dalībnieku atskaites seminārs

27.novembra pasākumā piedalījās izglītības darba metodiķi, struktūrvienību vadītāji, loģistikas nozares vadošie pasniedzēji, projektu vadītāji un mobilitātes dalībnieki.

Semināra uzdevums bija prezentēt projekta īstenošanas laikā Lietuvā gūto pieredzi- iepazīstināt klātesošos ar jauniegūtām idejām un sniegt ieskatu partnerinstitūcijas pieredzē, kura saistīta ar konkurētspējīgu loģistikas speciālistu sagatavošanu Eiropas darba tirgum.

Lasīt tālāk ...

Angļu valodas olimpiādes rezultāti

22. novembrī Varšavas ielas mācību korpusā notika 1. kursa audzēkņu angļu valodas olimpiāde. Tajā piedalījās 24 studenti, kuri 80 minūšu laikā centās pārbaudīt savas zināšanas, veicot, rakstīšanas, lasīšanas un valodas lietojuma uzdevumus.

Sveicam uzvarētājus:

1. vieta - V.Rubanika (TT-11),

2. vieta - N.Doroško (KV-11) un V.Dubovskis (L-11),

3. vieta - V.Pikaļovs (L-11).

Labākie audzēkņi janvārī piedalīsies Daugavpils pilsētas atklātajā angļu valodas olimpiādē. Novēlēsim audzēkņiem panākumus arī turpmāk!

Informāciju sagatavoja: Jūlija Plečkena


Semināra „Iegaumēt – tas ir vienkārši” rezultāti

Tehnikumā notika seminārs „Iegaumēt – tas ir vienkārši”. Semināra mērķis bija informēt audzēkņus par atmiņas veidiem un īpatnībām (uzstājās Vladislavs Kapustjonoks, PR- 11.grupa), iepazīstināt ar iegaumēšanas principiem (Marija Pavlova, KV- 31.grupa), noskaidrot par krāsas ietekmi uz cilvēka iegaumēšanas spējām (Ligita Možeiko, EG- 31.grupa). Semināra laikā audzēkņi tika informēti par iegaumēšanas principiem, kuri palīdz viņiem mācību procesā. Praktiskās daļas laikā katra grupa novērtēja savas atmiņas iegaumēšanas spējas un prasmi koncentrēties dažādos apstākļos (Aleksands Valainis, KV- 31.grupa un Aleksandra Golovina, 22.grupa). Seminārā piedalījās 2.kursa audzēkņi un grupu audzinātāji.

Lasīt tālāk ...

Latgales māla pasaules noslēpumi

Izglītojošo pasākumu cikla ietvaros turpinām izzināt savas pilsētas kultūrmantojuma vērtības un apmeklēt zīmīgas vietas. Šoreiz- Daugavpils Māla mākslas centrs.

Pateicoties īstenotajam pārrobežu sadarbības projektam "Kreatīvā tūrisma attīstība, izveidojot Māla mākslas centrus Daugavpilī un Utenā", kas popularizē reģiona kultūrvēsturisko mantojumu- podniecības tradīcijas, Daugavpilī izveidots mūsdienīgs kultūras un tūrisma objekts.

Lasīt tālāk ...

Sadarbības partneri no Polijas

21. un 22.novembrī pie mums viesojas Polijas Elkas pilsētas profesionālās skolas audzēkņi un skolotāji. Abpusējā draudzīgā gaisotnē audzēkņi no Polijas un Latvijas dalījās pieredzē par abu valstu vēsturi un kultūrmantojuma vērtībām.

Elkas profesionālās skolas direktors personīgi uzaicināja mūsu direktori parakstīt sadarbības līgumu Elkas novada municipalitātē.

1   2   3

Informāciju sagatavoja: Inesa Petkune


Leonardo da Vinci projekts “ Kvalifikācijas koncepcija Eiropā - inovācijas tehnisko profesiju apmācībā”

No 11. līdz 18. novembrim mūsu tehnikuma pasniedzēji ar direktores Ingrīdas Brokānes kundzi Leonardo da Vinci projekta ietvaros apmeklēja Austriju ar šādiem mērķiem: iepazīties ar Austrijas pieeju kvalifikācijas koncepcijai profesionālās izglītības iestādēs; izzināt Austrijas privātuzņēmumu un profesionālās izglītības iestāžu sadarbības principus duālās profesionālās izglītības ietvaros; sniegt iespēju projekta dalībniekiem modernizēt savu priekšmetu apmācības programmu, piemērojot Eiropas pieeju kvalifikācijas koncepcijai turpmākai ieviešanai vietējā līmenī; nodrošināt profesionālo kompetenču pilnveidošanu un inovatīvās pieredes iegūšanu, lai modernizētu savu priekšmetu apmācības programmu.

Lasīt tālāk ...