Lietuvas skolotāju mobilitāte Daugavpilī

No 8. līdz 14.aprīlim pie mums viesojās 7 skolotāji no Viļņas Dzelzceļa transporta un komercpakalpojumu tehniskās skolas, lai īstenotu Nordplus programmas projektu „Skolotāju mobilitāte Baltijas valstu izglītības telpā”.

Ciemiņi iepazinās ar tehnikuma materiāli tehnisko bāzi, apmeklēja nodarbības, izzināja izglītības iestādes darba organizāciju, Latvijas izglītības sistēmu un prasības vietējā darba tirgū.

Mums bija iespēja iepazīties ar Transporta un sakaru institūta- eiropeiskas pētniecības un izglītības iestādes darbu, kurā studējošajiem ir nodrošināta iespēja inovatīvi apgūt loģistikas speciālista profesiju.

IMG 1   IMG 2   IMG 3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Latvijas skolotāju konference E-KLASE 2013

2013. gada 12. aprīlī „E-klase” rīkoja vērienīgāko pasākumu izglītības nozarē - Latvijas skolotāju konferenci E-KLASE 2013, kurā ik gadu piedalās visu Latvijas skolu pārstāvji. Konferences ietvaros notika piecas interešu darbnīcas, kurās piedalījās DVT informācijas sistēminženieris Jevgeņijs Kružkovs, izglītības metodiķe Jeļena Dideviča un grupu audzinātāju pārstāve Lilija Sologubenko.

Lasīt tālāk ...

„Lāse 2013” kausa izcīņas sacensības

6.aprīlī jau divpadsmito reizi notika „Lāse 2013” kausa izcīņas sacensības vispārizglītojošo skolu komandām. Šogad tajās piedalījās rekordliels dalībnieku skaits - 754 komandas, kas kopskaitā ir 6787 dalībnieki, no kuriem tiesības startēt finālā bija izcīnījuši 116 komandas. Piedalīties sacensībās tika uzaicinātas arī 2 komandas no Igaunijas, līdz ar to kopskaitā finālsacensībās piedalījās 118 komandas jeb gandrīz 1300 dalībnieki, kas visas dienas garumā vienlaicīgi uz 16 laukumiem cīnījās par godalgotajā vietām.

Lasīt tālāk ...

Lieldienu izstāde pavasara noskaņās

Lai arī ziema neatkāpjas, Daugavpils Valsts tehnikuma Strādnieku un Mendeļejeva ielu korpusos valda pavasara un Lieldienu noskaņa, kuru radīja paši audzēkņi, veidojot krāšņas kompozīcijas Lieldienu izstādes konkursam. Interese par šo konkursu bija ļoti liela, tajā piedalījās 44 grupas. Jāatzīmē grupu aktivitāte, ieinteresētība un radošums. Dažas no grupām konkursam izvirzīja vairākus darbus.

IMG 7038   IMG 7041   IMG 7043

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Atvērtā stunda kompānijā Lattelecom

4.aprīlī ATS-21.grupas audzēkņi kompānijā Lattelecom apmeklēja atvērto stundu elektrotehnikā. Telekomunikāciju nozares eksperts J.Stašāns topošajiem sakaru speciālistiem detalizēti sniedza informāciju par tīklu parametru mērījumiem un aparatūru. Tā bija iespēja mūsu audzēkņiem testēt modernus mēraparātus un uzdot jautājumus.

1   2   3

Informāciju sagatavoja: Sergejs Knišovs


Skolotāju mobilitāte Nordplus programmas ietvaros

Starp Daugavpils Valsts tehnikumu un Viļņas Dzelzceļa transporta un komercpakalpojumu tehnisko skolu veiksmīgi tiek realizēts Nordplus programmas projekts „Skolotāju mobilitāte Baltijas valstu izglītības telpā”, kas paredz stiprināt un attīstīt sadarbību starp profesionālās izglītības mācību iestādēm Latvijā un Lietuvā.

Daugavpils Valsts tehnikuma 7 skolotāji laika posmā no 2012.gada 12.- 18.novembrim projekta ietvaros apguva pieredzi Viļņas Dzelzceļa transporta un komercpakalpojumu tehniskajā skolā. Mobilitātes brauciena laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar sadarbības partneru materiāli tehnisko bāzi, apmeklēt nodarbības, izzināt Lietuvas izglītības sistēmu un prasības darba tirgū.

Lasīt tālāk ...

Topošie frizieri bērnu namā “Priedīte”

26. martā izglītības programmas „Frizieru pakalpojumi” 2. kursa audzēkņi apmeklēja bērnu namu “Priedīte”.

Mūsu audzēkņi bērniem demonstrēja kā kopt, griezt matus un pīt bizes. Bērni interesējās par friziera profesiju un uzdeva mūsu topošiem speciālistiem daudz jautājumus. Šis izglītojošais pasākums noritēja labvēlīgā atmosfērā.

Informāciju sagatavoja: Olga Gaujeniete


Vēstures olimpiādes rezultāti

21.martā Mendeļejeva ielā 1 notika vēstures olimpiāde, kurā piedalījās grupas DT-11, EM-11, FR-11, KS-11, VI audzēkņi.

Izvērtējot olimpiādes rezultātus, tika noskaidroti uzvarētāji:

  1. vieta - E.Krūmiņa (KS-11),
  2. vieta - O.Artemjeva (KS-11), Z.Zarāne (FR-11),
  3. vieta - J.Sidorovs (EM-11).

Izsakām pateicību grupas VI audzēknei K.Sauskājai par ļoti labi uzrakstītu sacerējumu, kā arī pateicamies visiem olimpiādes dalībniekiem par līdzdalību, ieinteresētību par Latvijas vēsturi.

Informāciju sagatavoja: Lilija Sologubenko, Nataļja Ņikitina, Nataļja Žemčugova