Ekonomikas avīžu konkursa rezultāti

No 23.līdz 29. maijam mūsu skolā 2. un 3. kursa audzēkņi radoši darbojās posteru (ekonomikas avīžu) konkursā „Ekonomiskās problēmas Latvijā un pasaulē”:

1. vieta: Anna Marija Ribakova (KV 21);

2. vieta: Jelizaveta Manuhina (PR 31);

3. vieta: 17.grupa.

economika avizes_2014

Lasīt tālāk ...

Partnerības stiprināšana starp Latvijas un Vācijas skolām

Pagājušajā nedēļā no 18. līdz 23.maijam apmaiņas programmas ietvaros notika skolēnu tikšanās „West-östliche Begegnungen”.

Sadarbojoties ar trim Daugavpils skolām – profesionālajai vidusskolai, 3.vidusskolai un 15.vidusskolai jau 10 gadus attīstās skolu partnerība ar Reālskolu Šteinfurtē, Vācijā. Skolēni vairakkārt piedalījās dažādos apmaiņas projektos vācu valodas skolotāju Jeļenas Sardiko, Ļubovas Deļmuhamedovas, Elviras Pirogovas vadībā.

1   2   3

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Svētki Latviešu kultūras centrā

26. maijā Latviešu kultūras centrā Slāvu kultūras dienu un Krievu kultūras centra 20. gadadienas ietvaros notika jauniešu vakars "Daugavpils jautrībiņa". Tajā piedalījās Ukrainas nacionālās kultūras kopienas "Mrija" kolektīvi, Baltkrievijas un Polijas centru kolektīvi, kā arī Daugavpils Profesionālās vidusskolas audzēkņi ar drēbnieku kolekciju „Saules prieks” un mūsdienu deju kolektīvs. Mūsu jauniešiem bija jauka iespēja prezentēt savas radošās prasmes un izraisīt interesi par mūsu mācību iestādi.

1   2   3

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja: audzināšanas nodaļa


Radošais pasākums profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem „DABAS RITUMS”

15. maijā Višķu estrādē profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem notika radošais pasākums „Dabas ritums". Pasākumā piedalījās profesionālo izglītības iestāžu jaunieši un pedagogi - tautas deju, mūsdienu deju, koru, ansambļu, vokāli instrumentālo ansambļu, teātru, kā arī tērpu un frizūru demonstrētāji un individuālie izpildītāji no Viduslatgales PV, Malnavas koledžas, Daugavpils mākslas skolas „Saules skola”, Daugavpils Celtnieku PV, Jaungulbenes PV, Barkavas PV, Bebrenes PV, Austrumlatgales PV, Daugavpils Tirdzniecības skolas un Daugavpils Profesionālās vidusskolas.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Viesi no Afganistānas

14-15.05.14. DPV sagaidīja viesus no Afganistānas - Kabulas Politehniskās universitātes. No 2012 .g. mūsu skola sadarbojas ar profesoru M.N.Nejabi un KPU rektoru profesoru E.Amedu šādos jautājumos: dzelzceļa transporta speciālistu sagatavošana Kabulas koledžā no 2015.g. un palīdzība mācību plānu, programmu teoretiskās un praktiskās daļas izveidē.

100 8614   100 8625   100 8637

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

eraf LOGO_dpv

 

 

 

Būvniecības progress ERAF projektā

Informācija sagatavota: 2014.gada 16.maijā

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Daugavpils Profesionālajā vidusskolā” ietvaros 17.februārī ir uzsākti renovācijas darbi mācību korpusos Strādnieku ielā 16, Mendeļejeva ielā 1, Varšavas ielā 23, automobiļu diagnostikas darbnīcā Varšavas ielā 21A un dienesta viesnīcās Bauskas ielā 23, 25.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa

Lasīt tālāk ...

Profesionālās izglītības iestāžu vēstures un latviešu valodas skolotāju profesionālās pilnveides seminārs

12. un 13. maijā Daugavpils Profesionālās vidusskolas metodiķe Jeļena Dideviča piedalījās Profesionālās izglītības iestāžu vēstures un latviešu valodas skolotāju profesionālās pilnveides seminārā “Baltijas inteliģences šūpulim – Baltijas skolotāju semināram Kuldīgā-135” Profesionālās izglītības kompetences centrā “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” Kuldīgā.

1   2   3

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Vācu valodas pasākums „Brāļi Grimmi un viņu pasakas”

2014. gada 7. maijā Daugavpils Profesionālajā vidusskolā notika vācu valodas pasākums par tēmu: „Brāļi Grimmi un viņu pasakas”. Tas bija veltīts vācu lingvistu brāļu Grimmu (Jēkaba un Vilhelma) 200. gadadienai. Organizatore un vadītāja ir vācu valodas skolotāja Brigita Mihailova.

Pasākumā aktīvi piedalījās KV-11, TT-21 (V.Krūmiņa) KV-21 (A.Ribakova) grupu audzēkņi. Galvenais mērķis – iepazīstināt audzēkņus un visus interesantus ar brāļu Grimmu dzīvi un daiļradi – bija veiksmīgi sasniegts.

Lasīt tālāk ...