IZM valsts sekretāres vizīte

15. augustā Daugavpils Profesionālajā vidusskolā viesojās Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Sanda Liepiņa, Izglītības departamenta direktore Evija Papule, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa un vecākā referente (augstākajā izglītībā) Laura Treimane.

Lasīt tālāk ...

Daugavpils Valsts tehnikuma nosaukuma maiņa

Daugavpils Valsts tehnikums ziņo, ka saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 30.04.2013. rīkojumu Nr. 135 "Par profesionālās izglītības iestāžu nosaukumiem" no 2013. gada 1. augusta tiks mainīts nosaukums uz Daugavpils Profesionālā vidusskola. Izmaiņas rekvizītos nav paredzētas.


Kvalifikācijas prakses atskaites konference

17. jūnijā Daugavpils Valsts tehnikumā notika KV-41. grupas kvalifikācijas prakses atskaites konference. Konferences mērķis- dot iespēju IV kursa audzēkņiem pastāstīt kā viņi apguva stacijas dežuranta profesiju darba vietā. Prakses periods audzēkņiem bija no 2013.gada 07. janvāra līdz 21. jūnijam. Prakses vieta- stacijas Daugavpils-Krustpils iecirknis.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Parakstīts jauns sadarbības līgums

13.jūnijā darba vizītē Daugavpils Valsts tehnikumā, lai parakstītu sadarbības līgumu starp Afganistānas un Latvijas izglītības iestādēm dzelzceļa transporta izglītības attīstības jomā, viesojās Kabulas Politehniskās universitātes rektora vietnieks, prof. Abdul Qayuom Karimzada un prof. Mohd Nazir Nejabi.

IMG 8774   IMG 8794   IMG 8816

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Teorētiskās un praktiskās darbības seminārs Metālapstrādes, Mašīnbūves, Mašīnzinību un Transporta nozarēs

2013.gada 10.jūnijā Daugavpils Valsts tehnikumā notika teorētiskās un praktiskās darbības seminārs profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem Metālapstrādes, Mašīnbūves, Mašīnzinību un Transporta nozarēs. Šo semināru ESF projekta” „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana (Vienošanās Nr.2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001) apmeklēja 34 pedagogi no DVT , Rīgas Tehniskās koledžas, Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas un Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas.

IMG 1230   IMG 1233   IMG 1239

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Pilsētas svētki

img 8580    img 8582    img 8583

 

img 8586    img 8632    img 8672

 

img 8656    img 8689     img 8712

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 3. līdz 9. jūnijam daugavpilieši svinēja savas pilsētas 738. dzimšanas dienu. Daugavpils pilsētas svētki “Mana pils Daugavpils- iespēju pilsēta” šogad veltīti uzņēmējiem.

Daugavpils Valsts tehnikuma skolotāji un audzēkņi piedalījās „Izglītības pilsētiņas” darbā. Mūsu automehāniķi, drēbnieki, frizieri, galdnieka palīgi, datorsistēmu tehniķi, metālapstrādātāji, elektriķi un dzelzceļnieki prezentēja savas profesijas. Tehnikuma astoņas darbnīcas bija ļoti populāras un pieprasītas starp pilsētas iedzīvotājiem. Drēbnieku kolekcija, deju kolektīvs „Dance Time Team” un vokālais ansamblis uzstājās ar priekšnesumiem koncertā.

Lasīt tālāk ...

Pasākums „Vārdi un darbi, kas vieno”

img 8452a    img8524a    img 8457a

 

 

 

 

6. jūnijā Balvos Daugavpils Valsts tehnikums piedalījās pasākumā „Vārdi un darbi, kas vieno”. Pasākumu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem organizēja Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs. Tehnikuma kolektīvs prezentēja drēbnieku kolekciju „Saules prieks”, frizūru kolekciju „Varavīksnes ceļš”, radošo darbnīcu ”Mākslīgie ziedi” un deju kolektīva „Dance Time Team” priekšnesumu. Mūsu audzēkņi un skolotāji veiksmīgi izturēja pilsētas un novada skates. Paldies viņiem par paveikto darbu!

Informāciju sagatavoja: Olga Arhipova


Izglītojošs seminārs enerģētikas nozares pasniedzējiem

5.jūnijā mūsu tehnikumā notika izglītojošs seminārs enerģētikas nozares pasniedzējiem modernākās aparatūras testēšanā. Pasākuma organizators Jānis Smilga detalizēti informēja dalībniekus par situāciju enerģētikas nozarē šodien. Pasākuma laikā tika demonstrētas mūsdienīgas enerģētikas iekārtas, kuras uz 14 dienām nodotas lietošanā testēšanai tehnikuma pasniedzējiem un audzēkņiem.

1   2   3

 

 

 

 

Paldies organizatoriem un pasniedzējiem, kuri aktīvi piedalījās un atbalstīja pasākuma norisi.

Informāciju sagatavoja: Sergejs Knišovs