Lietuvas skolotāju delegācijas vizīte Daugavpilī

Latvija un Lietuva, gadsimtiem būdamas blakus viena otrai, bija un ir saistītas ar daudzām saitēm. Mums ir kopējs vēsturiskais mantojums, mūs saista dažādi izglītības un kultūras sakari, personiskās pazīšanās. Tas viss ir labs pamats sadarbībai.

Šajās jaukajās pavasara dienās, laikā no 5.- 11.maijam, pie mums viesojās desmit Lietuvas skolotāji no Viļņas, Kauņas, Paņevežu, Šauļu un Alitas profesionālās izglītības mācību iestādēm. Leonardo da Vinci programmas projekta ietvaros skolotāji apguva labas prakses piemērus informācijas tehnoloģiju izmantošanā apmācību procesā. Projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar tehnikuma darbu, ar pieredzi īstenojot dažādus projektus, nākotnes attīstības plāniem.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Realizēts Leonardo da Vinci programmas audzēkņu prakses projekts

Mūsu tehnikums realizēja 4 nedēļu laikā no 02.- 29.aprīlim audzēkņu prakses projektu "Ceļš uz profesionālo kvalifikāciju iegūšanu - audzēkņi no Latgales Eiropas dialogā".

Projekta dalībnieki bija desmit DVT audzēkņi, kuri mācās automehānikas, elektrotehnikas, programmešanas, metālapstrādes un apkalpošanas sfēras (drēbnieki un frizieri) programmās.

IMG 4249   IMG 4317   IMG 4420

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Audzēkņi iesaistās diskusijā par vācu valodas lietošanu

3.maijā tehnikumā viesojās Daugavpils Universitātes Reģionālā vācu valodas un Vācijas valsts mācības tālākizglītības centra vadītājas v.i. Nataļja Demjaņenko un studente no Vācijas Eva Drechsler, kuras TT- 21.grupas audzēkņiem organizēja diskusiju par tēmu „Rund um die Arbeit” (Viss par darbu).

Pasākuma mērķis bija rosināt audzēkņus izmantot vācu valodas zināšanas un radīt priekšstatu par valodas izmantošanas iespējām dažādās vidēs- studējot, strādājot.

Lasīt tālāk ...

Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena

4 maija

Satversmes sapulce bija LR pirmais vēlētais parlaments. To vēlēja 1920. gada 17.-18. aprīlī.

Satversmes sapulci vēlēja vispārējās vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās. Darbu Satversmes sapulce uzsāka 1920.gada 1.maijā. Par tās priekšsēdētāju ievēlēja Jāni Čaksti. Viens no galvenajiem Satversmes sapulces uzdevumiem bija Satversmes izstrādāšana.

Informāciju sagatavoja: Jeļena Dideviča


1990. gada 4. maijs – diena, kas mainīja Latvijas likteni

Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarācija Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu ir dokuments, ar kuru 1990. gada 4. maijā tika atjaunota Satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemtā Latvijas Republikas Satversme. Šī deklarācija pasludināja 1940. gada 17. jūnija PSRS militāro agresiju kā starptautisku noziegumu un atjaunoja Latvijas Republikas suverenitāti

Lasīt tālāk ...

Apkopoti makulatūras vākšanas konkursa rezultāti

Makulatūras vākšanas konkursu „Tīrai Latvijai” rīkoja „Zaļā josta” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, papīrfabriku „Līgatne” un AS „Latvijas valsts meži”. Konkursa mērķis bija rosināt jauniešus rīkoties videi draudzīgi, lai saudzētu dabas resursus. Ar konkursa palīdzību tika pievērsta jauniešu uzmanība makulatūras šķirošanas nepieciešamībai un nozīmei ikdienas dzīvē, kā arī veidota izpratne, ka pareizi sašķiroti un nodoti atkritumi pārstrādei kļūst par vērtīgām izejvielām jaunu produktu ražošanā.

Konkurss Daugavpils Valsts tehnikumā norisinājās laikā no 2012.gada 12.novembra līdz 2013.gada 15.martam. Visi kopā savācām 9394 kg makulatūras.

1   2   3

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Daugavpils Valsts tehnikums piedalījās "Lielajā talkā"

240 tehnikuma audzēkņi, skolotāji un tehniskie darbinieki labiekārtoja visu tehnikuma korpusu teritoriju un sakopa Luterāņu kapus.

IMG 8756   IMG 8727   IMG 8851

 

 

 

 


Koučinga praktiskais seminārs Preiļos

25. un 26.aprīlī Preiļos Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekta HansaVET "Mobilitāšu izmantošana uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanai" ietvaros notika seminārs un praktiskais treniņš par koučinga metodi, tās principiem un nozīmi veiksmīgu audzēkņu prakšu nodrošināšanā.

Koučinga process, tā ir sarunu sērija, kas palīdz audzēknim pietuvoties savām potenciālajām iespējām, saprast savu lomu vai uzdevumus un uzņemties atbildību par turpmākajām darbībām. Koučs (prakses vadītājs) palīdz koučī (audzēknim- topošajam praktikantam) atrast viņa personiskos mērķu sasniegšanas ceļus un paņēmienus, attīstīt nepieciešamās iemaņas un prasmes. Koučs provocē un pavada audzēkni viņa personisko lēmumu meklēšanā, nevis risina problēmas viņa vietā.

1   2   3

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...