"Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība" Daugavpils Profesionālajā vidusskolā

Ņemot vērā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 2014.gada 30. septembra vēstuli Nr. 1.1.-8./1426 „Par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesa organizēšanu 2014./15. mācību gadā”, un balstoties uz l7 .06.2014. MK noteikumiem Nr.350 "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība", Daugavpils Profesionālajā vidusskolā tiek organizēta 3. kvalitātes pakāpes pretendentu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana. Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanai un nodrošināšanai novērtēšanas posmā izveidota komisija, kuras mērķis, pamatojoties uz pedagoga rakstisku iesniegumu, ir veicināt pedagoga karjeras izaugsmes iespējas, analizējot izglītības iestādes pedagogu profesionālās darbības kvalitāti.

Komisijas priekšsēdētājs: Oļegs Kartašovs - direktores vietnieks izglītības jomā.

Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Dina Ļecka - izglītības metodiķe

Komisijas sekretāre: Larisa Samuilova - arodbiedrības priekšsēdētājas vietniece.


labo darbu_nedela_2014


Eiropas Valodu diena

Eiropas Valodu dienas ietvaros Daugavpils Profesionālās vidusskolas 1. kursu audzēkņiem tika piedāvāts iesaistīties plakātu konkursā. Šogad tēma skanēja Antona Čehova vārdiem „Cik valodu tu proti – tik reižu esi cilvēks”. Savu tēmas izpratni prezentēja ap 30 audzēkņu strādājot gan individuāli, gan grupās. Patīkami pārsteidza radošās idejas. Plakātu izstādi aicinām apskatīt Turaidas ielas korpusa 1. stāva foajē.

Lasīt tālāk ...

Polijas un Čehijas Comenius projekta dalībnieku vizīte Daugavpils Profesionālajā vidusskolā

No 16.09 līdz 20.09.2014. notika kārtējā Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas daudzpusējās partnerības projekta „Kultūras un dzīves vērtības multikulturālās skolās” tikšanās Latvijā, Daugavpilī. Šoreiz viesi – 42 skolotāji un skolēni no 3 dalībvalstīm – tikās Daugavpils Profesionālajā vidusskolā.

 1   2   3

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

eraf LOGO_dpv

 

 

 

Sešas renovētās skolas ēkas nodotas ekspluatācijā

Informācija sagatavota: 2014.gada 18.septembrī

Ir noslēgušies būvdarbi Daugavpils Profesionālās vidusskolas renovējamās ēkās, saņemot visus nepieciešamos atbildīgo institūciju atzinumus.

Ilgi gaidītais topošā Profesionālās izglītības Kompetences centra komplekss veidots no 6 ēkām, kuras tagad piedzīvojušas pamatīgu renovāciju. Vecās ēku fasādes ir saglabājušas savu vēsturisko veidolu, kas, savukārt, papildināts ar mūsdienīgiem dizaina elementiem. Komplekss ir ievērojams ar to, ka tas ir piemērots arī audzēkņiem ar īpašām vajadzībām - to nodrošina plānojums - pandusi un lifti.

Lasīt tālāk ...

”Brīvprātīgo salidojums” Berķenelē

17.septembrī 5 pārstāvji no audzēkņu parlamenta ar skolotāju O.Arhipovu Raiņa mājā Berķenelē apmeklēja pasākumu ”Brīvprātīgo salidojums”.

1   2   3

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

pazinojums viesnicas


pazinojums biletes_2014