Latgales māla pasaules noslēpumi

Izglītojošo pasākumu cikla ietvaros turpinām izzināt savas pilsētas kultūrmantojuma vērtības un apmeklēt zīmīgas vietas. Šoreiz- Daugavpils Māla mākslas centrs.

Pateicoties īstenotajam pārrobežu sadarbības projektam "Kreatīvā tūrisma attīstība, izveidojot Māla mākslas centrus Daugavpilī un Utenā", kas popularizē reģiona kultūrvēsturisko mantojumu- podniecības tradīcijas, Daugavpilī izveidots mūsdienīgs kultūras un tūrisma objekts.

Lasīt tālāk ...

Sadarbības partneri no Polijas

21. un 22.novembrī pie mums viesojas Polijas Elkas pilsētas profesionālās skolas audzēkņi un skolotāji. Abpusējā draudzīgā gaisotnē audzēkņi no Polijas un Latvijas dalījās pieredzē par abu valstu vēsturi un kultūrmantojuma vērtībām.

Elkas profesionālās skolas direktors personīgi uzaicināja mūsu direktori parakstīt sadarbības līgumu Elkas novada municipalitātē.

1   2   3

Informāciju sagatavoja: Inesa Petkune


Leonardo da Vinci projekts “ Kvalifikācijas koncepcija Eiropā - inovācijas tehnisko profesiju apmācībā”

No 11. līdz 18. novembrim mūsu tehnikuma pasniedzēji ar direktores Ingrīdas Brokānes kundzi Leonardo da Vinci projekta ietvaros apmeklēja Austriju ar šādiem mērķiem: iepazīties ar Austrijas pieeju kvalifikācijas koncepcijai profesionālās izglītības iestādēs; izzināt Austrijas privātuzņēmumu un profesionālās izglītības iestāžu sadarbības principus duālās profesionālās izglītības ietvaros; sniegt iespēju projekta dalībniekiem modernizēt savu priekšmetu apmācības programmu, piemērojot Eiropas pieeju kvalifikācijas koncepcijai turpmākai ieviešanai vietējā līmenī; nodrošināt profesionālo kompetenču pilnveidošanu un inovatīvās pieredes iegūšanu, lai modernizētu savu priekšmetu apmācības programmu.

Lasīt tālāk ...

Skolotāju mobilitāte Nordplus programmas ietvaros

Daugavpils Valsts tehnikuma septiņi skolotāji laikā no 12.- 18.novembrim Nordplus programmas projekta „Skolotāju mobilitāte Baltijas valstu izglītības telpā” ietvaros apguva pieredzi Viļņas Dzelzceļa transporta un komercpakalpojumu tehniskajā skolā.

Mobilitātes brauciena laikā iepazināmies ar sadarbības partneru materiāli tehnisko bāzi, apmeklējām nodarbības, izzinājām Lietuvas izglītības sistēmu un prasības darba tirgū. Protams, vislielāko interesi radīja lokomotīves simulators un 3D klase, kas iegādāta un uzstādīta par Eiropas Struktūrfondu piešķirtajiem līdzekļiem.

Lasīt tālāk ...

Svētku koncerts

“Ir tāda zeme, kur stārķi ligzdas vij,

Ir tāda zeme, kur kalni lejas min.

Zeme, kur lini ziliem ziediem zied,

Kur mans ceļš mājup iet…”

Ar šiem vārdiem tika atklāts svinīgais pasākums par godu Latvijas valsts neatkarības 94.gadadienai.

Lasīt tālāk ...

Konkurss „Profs - 2012”

Lai informētu jauniešus par darba tiesībām un darba aizsardzību, jau sesto gadu tiek rīkots konkurss „Profs 2012”, ko Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība īsteno Eiropas Sociālā fonda projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros, aicinot profesionālo skolu vecāko kursu audzēkņus uzlādēties ar zināšanām rītdienas darbam. „Profs 2012” sniedz audzēkņiem iespēju iegūt praktiskas zināšanas par darba tiesībām, darba drošību un arodbiedrību lomu darbā.

IMG 4234   IMG 4226   IMG 4198

Lasīt tālāk ...

Bizes vienmēr būs modē!

1.kursa audzēkņiem, frizieriem- iesācējiem, tika organizēts bizīšu pīšanas seminārs. Klātesošie tika iepazīstināti ar dažādām mūsdienīgām bizīšu pīšanas tehnikām, kuras iespējams pielietot kā ikdienā, tā arī apmeklējot vakara pasākumus. Visiem interesentiem bija iespēja pilnveidot savas pīšanas prasmes. Bizes vienmēr izskatīsies oriģināli un stilīgi.

IMG 7088   IMG 7097   IMG 7102

Informāciju sagatavoja: Olga Gaujeniete


Spēle „Erudīts”

Šajā nedēļā Daugavpils Valsts tehnikumā jau sākas pasākumi, kas veltīti Valsts svētkiem- Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienai. 13.novembrī 1. kursa audzēkņi spēlēja spēli „Erudīts”. Spēlētājiem tika uzdoti jautājumi no dažādiem tematiskajiem blokiem: notikums vēsturē, ievērojamākās personības, jautājumi par Lāčplēša dienu, valsts simboliem un valsts svētkiem. 1. kursa audzēkņi parādīja labas zināšanas. Par uzvarētājiem kļuva L- 11 grupa. Otro vietu ieguva grupa PR- 11 un trešo KV-11. Visas komandas par piedalīšanos spēlē saņēma diplomus.

Apsveicam visus Daugavpils Valsts tehnikuma darbiniekus un audzēkņus ar valsts svētkiem!

Informāciju sagatavoja: vēstures skolotājs J. Krupskis