Daugavpils tehnikuma IKT jomas skolotāji piedalās seminārā par industriālo lietu internetu

4 iiot

2021. gada 24. martā Zoom platformā Erasmus+ programmas KA3 projekta "Industrial Internet of Things VET Network" (Nr. 609085- EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-VETNETPARA) ietvaros organizētajā seminārā "UZŅĒMUMA ATTĪSTĪBA ŠODIEN UN RĪT: DIGITĀLĀ LAIKMETA IZAICINĀJUMI" piedalījās 6 Daugavpils tehnikuma skolotāji un darbinieki. Šis seminārs tika organizēts Digitālās nedēļas 2021 ietvaros.

Semināra gaitā tā dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta būtību, mērķiem un uzdevumiem, kā arī sasniegtajiem rezultātiem un projekta īstenošanas rezultātā sagatavotajiem materiāliem, precīzāk, izstrādātajiem ilgtspējīgas institucionālas struktūras un IKT rīkiem (platformu), kā arī izveidoto ILI sertifikācijas sistēmu. Semināra dalībniekiem tika prezentēts metodiskais materiāls "Industriālā lietu interneta zināšanu kopums", kas ir ILI sertifikācijas pamatā. Tā mērķis ir noteikt akadēmiskās un profesionālās zināšanas, kas kandidātiem, organizācijām un personām jāpierāda, lai saņemtu ILI sertificētu statusu.

Semināra otrajā daļā savā pieredzē par industriālā lietu interneta izmantošanu ikdienas dzīvē, izglītībā un darbā dalījās pārstāvji no Ventspils augstskolas, SIA "Saint-Tech", Transporta un sakaru institūta, SIA "Mītavas Elektra", "SigFox Latvia", SIA "Jelgavas ūdens". Daugavpils tehnikuma skolotāji gan atsvaidzināja esošās zināšanas, gan arī ieguva jaunas par lietu interneta izmantošanas iespējām un atbilstošo tehnoloģiju pielietošanu dažādās dzīves jomās.


 

Informāciju sagatavoja: Projektu un ārējo sakaru nodaļa


2 iiot3 iiot1 iiot