skolotaja diena 2015
 

Par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesa organizēšanu 2015./16. mācību gadā

Ņemot vērā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 2015.gada 21. septembra vēstuli Nr.1.1.-8./1519 „Par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesa organizēšanu 2015./16. mācību gadā”, un balstoties uz l7 .06.2014. MK noteikumiem Nr.350 ,,Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība",

Lasīt tālāk ...

IV starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Māksla un mūzika kultūras diskursā”

24. un 25. septembrī Rēzeknes Augstskolā notikusi IV starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Māksla un mūzika kultūras diskursā”, kuras ietvaros notika modes skate „Rudens metamorfozes.” Konferences mērķis – attīstīt starptautisko sadarbību starp ES, Ziemeļvalstu un NVS zinātniekiem un zinātnes institūcijām, veicinot starpdisciplināro pētniecību un praktiskās pieredzes apmaiņu mākslā un mūzikā; prezentēt zinātniskos pētījumus, praktisko pieredzi un diskutēt par aktuālo mākslā un mūzikā. Tika uzaicināti zinātnieki, praktiķi, pedagogi, amatiermākslas kolektīvu vadītāji un to dalībnieki.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Tehnikuma audzēkņi Zinātnes festivālā DU

2015.gada 25. septembrī PIKC “Daugavpils tehnikums” L-11 un KV-11 grupu pārstāvji (16 audzēkņi) ar skolotāju Andreju Dortiņu apmeklēja Daugavpils Universitātes organizēto pasākumu “10. Daugavpils Zinātnes festivāls”.

DSC00004   DSC00012   DSC09988

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Konkursa „Eiropas Ekspresis” rezultāti

24.septembrī PIKC „Daugavpils tehnikums” notika intelektuālā spēle „Eiropas Ekspresis”, kas tika veltīta Eiropas valodu dienai. Pasākumā piedalījās mūsu mācību iestādes I kursu audzēkņu 13 komandas. Šis konkurss motivēja audzēkņus papildināt ne tikai latviešu, angļu, vācu, bet arī franču, poļu un citu Eiropas valodu zināšanas.

IMG 8681   DSC 0767   DSC 0778

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Konkursa “Aspazija – dzejniece un frizūru meistare” rezultāti

18. septembrī Mendeļejeva ielā 1 notika konkurss “Aspazija – dzejniece un frizūru meistare” Latvijas vēsturē ir patiesi apbrīnojama sieviete - Elza Rozenberga-Pliekšāne jeb Aspazija Šogad ir viņas 150. dzimšanas diena. Latvijā 2015. gads pasludināts par Raiņa un Aspazijas gadu, kā arī UNESCO iekļāvis dzejnieku dzimšanas dienas starptautiskajā svinamo dienu sarakstā.

DSC 0362   DSC 0369   DSC 0387

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

erasmus dt_logo

 

 

Skola iesaistīsies 4 jaunos starptautiskos Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projektos

Erasmus+ programmas stratēģisko partnerību mērķis ir veicināt kvalitatīvu un atbilstošu mācību piedāvājumu, izstrādājot jaunas un inovatīvas pieejas un metodes; veicināt darba tirgus pārstāvju iesaistīšanos mācību nodrošināšanā un kvalifikāciju iegūšanā, stiprināt saikni starp izglītību, apmācību un darba tirgu; veicināt izglītības jomā iesaistīto personu profesionālo pilnveidi.

Stratēģiskās partnerības tiek īstenotas kādā no Erasmus+ programmas valstīm. Erasmus+ programmā piedalās 34 valstis.

Lasīt tālāk ...

erasmus dt_logo

 

 

Uzsāktas aktivitātes Erasmus+ programmas mācību mobilitāšu projektos

Valsts izglītības attīstības aģentūra 2015.gada 25.maijā apstiprināja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) profesionālās izglītības sektora Daugavpils tehnikuma mobilitātes projekta pieteikumu “Profesionālās izglītības koncepcija attīstībā”.

Erasmus+ mācību mobilitātes dod iespēju izglītībā un apmācībā iesaistītajiem mācīties un gūt pieredzi ārvalstīs. Laika posmā no 2013. līdz 2020. gadam visas Erasmus+ programmas dalībvalstis apgūs 14,7 miljardus eiro un apmēram 2/3 šī finansējuma tiks piešķirts tieši mācību mobilitātēm, kurās no visas Eiropas varēs piedalīties vairāk nekā 4 miljoni izglītībā iesaistīto.

Lasīt tālāk ...