Pieredzes apmaiņas brauciens uz Vāciju Erasmus+ projekta „Inovācijas profesionālajā izglītībā” ietvaros

2014.gada Valsts izglītības attīstības aģentūras apstiprinātās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros Daugavpils Profesionālās vidusskolas projekta „Inovācijas profesionālajā izglītībā” skolotāji pirmie no 2014.gada 16. novembra līdz 23. novembrim apmeklēja Rotenburgas BBS (Berufs Bildende Schulen) Eiropas skolu Vācijā, Rotenburgā. Projekta mērķis – plaša spektra pieredzes apmaiņa par dažādām tēmām: kvalitātes menedžments duālās sistēmas vadībā, uzņēmumu sadarbības un kooperācijas principi ar profesionālajām izglītības iestādēm, kā arī dažādu profesiju gadatirgus „Ausbildungsmesse” organizācijas un īstenošanas aspekti. Programmā bija paredzēta mācību stundu apmeklēšana un iepazīšanās ar amatnieku kameras, gadatirgus darbību, Vācijas tradīcijām un kultūru.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

"Tu esi Latvija"

20.11.14. Dienesta viesnīcā (Bauskas ielā 23) notika pasākums, kas tika veltīts Latvijai. Audzēkņi darbojās komandās pēc saviem novadiem un pilsētām. Pasākums motivēja jauniešos piederības sajūtu savai valstij, kā arī aktīvi līdzdarboties sava novada, pilsētas un valsts dzīvē.

1   2   3

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Spēle „Brīnumu lauks” dienesta viesnīcā

Dienesta viesnīcas Bauskas 25 iemītniekiem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas un domāšanas spējas spēlē „Brīnumu lauks”. 1.-2. kursu audzēkņiem spēles tēma bija „Jaungada svētki”, bet 3.-4. kursu audzēkņiem – „Līgo”. Spēles vadītājs PR-11 grupas audzēknis Daniils Davidsons prasmīgi atdarināja Leonīdu Jakuboviču.

1    2   3

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Latvijas republikas proklamēšanas 96.gadadiena

Dievs, svētī Latviju:

Zemi, cilvēkus, valodu,

Dziesmu un ticību,

Godaprātu un darba tikumu…

/Velta Toma/


Tuvojoties 18. novembrim, Latvijas dzimšanas dienai, Daugavpils Profesionālajā vidusskolā notika dažādi svētku pasākumi. 2014. gada 11. novembrī audzēkņu parlaments piedalījās Lāpu gājienā. Valsts svētkos un gada tumšākajā laikā, šis gaismas ceļš akcentēja virzību uz gaismu, uz ticību visam labajam un demonstrēja mūsu kopības izjūtu.

IMG 20141111_164829   IMG 20141111_164907   IMG 20141111_170353

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

18-2014

erasmus plus

 

 

 

Uzsākam īstenot ERASMUS+ programmas projektu un aicinām audzēkņus pieteikties praksē

Projekta „Inovācijas profesionālajā izglītībā” ietvaros, Daugavpils Profesionālās vidusskolas 6 audzēkņiem ir iespēja doties praksē uz Magdeburgas pilsētu Vācijā.

Prakses ilgums: 4 nedēļas (plānots 2015.gada februārī) un 12 nedēļas (plānots 2015.gada februārī, martā, aprīlī un maijā).

Projekta mērķi: (1) attīstīt un nostiprināt Eiropas līmeņa standartiem atbilstošas profesionālās prasmes, iemaņas un kompetences audzēkņiem, tādējādi palielinot profesionālās iespējas un konkurētspēju iekļauties Eiropas darba tirgū; (2) praksē apgūt jaunākās tehnoloģijas un metodes izvēlētajā profesijā; (3) sasaistīt iegūtās teorētiskās zināšanas ar praksi ārzemju uzņēmumā; (4) veicināt tādu personīgo īpašību attīstību, kā mobilitāte, aktivitāte un komunikabilitāte, lai palīdzētu projekta dalībniekiem ar uzlabotām iespējam uzsākt un veidot patstāvīgo profesionālo dzīvi; (5) uzlabot audzēkņu sociālās integrācijas iespējas; (6) uzlabot jauniešu profesionālās vācu valodas zināšanas un veicināt viņu starpkultūru kompetenci.

Lasīt tālāk ...

„Grafikas sākumi” konkursa rezultāti.

21.10.2014. noritēja konkurss „Grafikas sākumi” .

Piedalījās 11 komandas no 6 mācību grupām ( L-21, V-21, EM-21, KV-21, KV-11, PR-21), kuras sāka mācīties mācību priekšmetu „ Tehniskā grafika” šajā semestrī.

1   2   3

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Seminārs ekonomikas skolotājiem „Ekonomikas un mārketinga aktualitātes Latvijā un pasaulē”.

2014. gada 30. novembrī Daugavpils Profesionālās vidusskolas ekonomikas skolotāji Dmitrijs Sirotko un Lilija Sologubenko piedalījās Valsts izglītības satura centra un LU Ekonomikas un vadības fakultātes organizētājā seminārā „Ekonomikas un mārketinga aktualitātes Latvijā un pasaulē” Rīgā. Savu dalību seminārā pieteica vairāk nekā 50 ekonomikas skolotāji no visām Latvijas pilsētām un pagastiem.

20141030 120655   20141030 121032   DSC 0001

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...