Satiksmes ministrijas un VAS „Latvijas dzelzceļš” vadības vizīte

29.novembrī Daugavpils Profesionālo vidusskolu apmeklēja satiksmes ministrs Anrijs Matīss, VAS „Latvijas dzelzceļš” prezidents Uģis Magonis un Personāldaļas vadītāja Lolita Smiltniece.

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss uzsvēra, ka Daugavpils Profesionālā vidusskola tiešām gatavo labus un zinošus speciālistus, kuri strādā dzelzceļa nozarē. Viņš atzīmēja, ka tieši šī nozare ir viena no attīstītākajām mūsu valstī, bet Daugavpils ir svarīgs transporta un dzelzceļa mezgls.

 1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Līdzdalība festivālā „Talants bez robežām”

Svētdien, 8. decembrī kinoteātrī „Renesanse” notika Otrais Baltijas bērnu un jauniešu daiļrades festivāls „Talants bez robežām”- „Ezeru malā”- „Ziemas pasaka”. 

Festivālā dažādos žanros- horeogrāfija, vokāls, oriģinālais žanrs (modes teātris, cirka māksla, ilūzija, instrumentālā mūzika) piedalījās kolektīvi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Visu dienu kinoteātrī skanēja mūzika, jautras jauniešu balsis, valdīja pacilājoša radoša gaisotne.

Mūsu skolu pārstavēja modes kolekcija „Saules prieks” (autori M.Arhipova, E.Azareviča, L.Lukjanska, horeogrāfija Ž.Trojāne). Kolekcija apbūra skatītājus ar mūzikas, tērpu un kustību simbiozi, kas ir simbols mūžīgai cīņai starp gaismu un tumsu. Pēc uzstāšanās meitenes saņēma laureāta diplomus un kausu "Žūrijas simpātija”.

Informāciju sagatavoja: Audzināšanas darba nodaļa


Pēdējais zvans Daugavpils Profesionālajā vidusskolā

6.decembrī Daugavpils Profesionālajā vidusskolā notika tradicionālais Pēdējā zvana pasākums, kurā piedalījās 4.kursa audzēkņi un skolotāji. Pēdējais zvans ieskandina eksāmenu sākumu. Tomēr, lai arī skumjš, tas ir arī liela prieka un pateicības brīdis. Skolas abiturienti Pēdējā zvana pasākumā saka paldies saviem skolotājiem par darbu, ko tie ir ieguldījuši viņu izaugsmē, par pacietību un atbalstu visu šo gadu garumā, saņem apsveikumus un veiksmes vēlējumus eksāmenos no skolas direktores, parlamenta dalībniekiem un skolotājiem un pašiem absolventiem.

1   2   3

 

 

 

 

Priekšā atbildīgs posms, kad jāsakopo visi spēki, lai pabeigtu skolu. Daugavpils Profesionālās vidusskolas kolektīva vārdā novēlējums visiem absolventiem - sasniegt nesasniedzamo un paveikt neiespējamo, lai šīs pēdējās nedēļas ir īpaši ražīgas un veiksmīgas!

Lai mums visiem ir veiksmīgs eksāmenu laiks!

Informāciju sagatavoja: Olga Arhipova


Skola gatavojas parakstīt vienošanos par ERAF projekta īstenošanu

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) izveidots 1957.gadā, lai izlīdzinātu reģionālās atšķirības starp Eiropas Savienības valstīm.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) nodrošinās 90,7 miljonus latu profesionālās izglītības infrastruktūras modernizēšanai un konkurētspējīgas profesionālās izglītības sistēmas veidošanai.

Atbilstoši „Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010.-2015.gadam” finansējums plānots 11 profesionālās izglītības iestādēm Latvijā. Daugavpils Profesionālā vidusskola mācību aprīkojuma modernizācijā un infrastruktūras uzlabošanā plāno ieguldīt 7 943 823 latus.

Lasīt tālāk ...

Izsludināta jauna Eiropas Savienības programma Erasmus +

22. novembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas Arhitektūras un mediju centrā H2O 6 organizēja starptautisku izglītības projektu izstādi Baltic Expro 2013. Tajā varēja uzzināt par 26 Eiropas Savienības Mūžizglītības un Nordplus programmu projektu rezultātiem. Līdztekus izstādei norisinājās informatīvie semināri, kuru laikā VIAA darbinieki informēja par ES programmu Erasmus+.

Lasīt tālāk ...

Par latviešu valodas olimpiādi

Šā gada 21. novembrī Mendeļejeva ielas mācību korpusā notika latviešu valodas olimpiāde 1. kursu audzēkņiem, kuri godam pārstāvēja savas grupas: AM-11, L-11, KV-11, KS-11, TT-11, FR-11, PR-11, EM-11, PR-11, SC-11. No 19 „olimpiešiem” sīvā cīņā ar minimālu punktu blīvumu vietas tika sadalītas šādi:

1. vieta – 106 p.- Diāna Sidorova (KS-11), divas

2. vietas – 104 p. – Sabīne Sandore (FR-11) un Kātiņa Diāna (PR-11).

3. vieta – 103 p. - Umbraško Gunārs (KV-11).

Sveicam uzvarētājus un pateicamies visiem dalībniekiem par piedalīšanos!

Informāciju sagatavoja: Biruta Aizbalte


Konkurss „Labākais dzelzceļnieks 2013”

22.novembrī pie mums skolā notika konkurss „Labākais dzelzceļnieks 2013”. Par šo titulu sacentās Rīgas Valsts tehnikuma un Daugavpils Profesionālā vidusskolas 3. un 4. kursa specialitāšu „Lokomotīvju saimniecības tehniķis” un „Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizēšanas tehniķis” audzēkņu komandas.

Konkursa četrās nominācijās – „Erudīts”, ”Krustvārdu mīklas”, „Intelektuālā dzelzceļnieku spēle” un „Sporta spēles” pārliecinošu uzvaru (pēc punktu skaita) guva mūsu skolas audzēkņu komanda, bet kopumā tā bija ļoti pozitīva pieredze visiem.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Ekskursija uz Jelgavu

2013. gada 21. novembrī Daugavpils Profesionālās vidusskolas pasniedzēji un LE-11. un LE-12. grupu audzēkņi ESF projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” ietvaros apmeklēja Jelgavu. Brauciena mērķis – iepazīties ar dzelzceļa attīstības vēsturi, ar Rīgas Lokomotīvju ekspluatācijas nodaļas Jelgavas ceha darbu, ar jaunas vagonbūves rūpnīcas celšanas iesākumu un ar Jelgavas pilsētas ievērojamām vietām.

Lasīt tālāk ...