Ziemassvētku pasākums “Mājiņa mežmalā”

Pavadot 2015.gadu, decembra nogalē parlamenta audzēkņi tehnikuma telpās uzbūra īstu pasaku. Koncerta galvenā tēma bija "Mājiņa mežmalā", kurā atraktīvi darbojās skolēnu pašpārvalde, rīkojot tajā parlamenta "tusiņu". Burvju katlā tika iemaisītas visas kvēlākās vēlēšanās, kuras noteikti piepildīsies 2016.gadā! Par pasākuma aizrautīgumu rūpējās audzēkņi, kas iepriecināja skatītājus ar jaunām dziesmām, ko izpildīja tehnikuma ansamblis, vadītāja Jūlija Peceviča.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Vācu valodas skolotāju seminārs Lībekā

No 22. - 28.novembrim vācu valodas skolotāja Brigita Mihailova piedalījās vācu valodas skolotāju seminārā Lībekā, Vācijā. Seminārā piedalījās 11 skolotāji no Polijas, Igaunijas, Zviedrijas un Latvijas. Semināra galvenā tēma bija “Landeskunde intensiv in Luebeck” (Novadpētniecība Lībekā). Profesionālās pilnveides nodarbību laikā bija iespēja izzināt jaunākās tendences valodas pasniegšanā, noskatīties mūsdienu populārākās mākslas filmas par jauniešu audzināšanas jautājumiem. Liela uzmanība tika pievērsta mūsdienu vācu literatūras apskatam, sevišķu interesi izraisīja literatūras lasījumi.

1   2   3

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

 apsveikums122015-2


„LAKME and LASIO/Daugavpils 2015”

14.decembrī Daugavpils cietoksnī notika „LAKME and LASIO/ Daugavpils2015” seminārs „Elegantā frizūra”. Modeļu lomā iejutās FR-21 grupas audzēknes Aļona Strelkova, Ligita Reute, Viktorija Lobanova, Sandra Markeviča, un FR – 11 grupas audzēkne Anastasija Mocarjova.

 11140083 997979333609716_9080486206087618590_n   12347908 997980230276293_7916738441433401962_n   12348025 997980473609602_238263508174362968_n

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Piedalīšanās forumā “ES struktūrfondu investīcijas izglītības sistēmā- paveiktais turpmākai attīstībai”

14. decembrī Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru rīkoja ES struktūrfondu 2007. - 2013. gada perioda noslēguma forumu, lai atskatītos uz paveikto vispārējā un profesionālajā izglītībā, kā arī iepazītos ar priekšā stāvošiem uzdevumiem un turpmāko ES fondu finansējumu.

Lasīt tālāk ...

Praktiskā nodarbība – seminārs SIA „Intergaz”

Šī gada 10. decembrī TT-31 grupas audzēkņi, topošie transporta pārvadājumu komercdarbinieki, piedalījās praktiskajā nodarbībā – seminārā SIA „Intergaz”. Šī pasākuma mērķis bija profesionālo zināšanu un kompetences paaugstināšana, ka arī praktisko iemaņu iegūšana loģistikas sfērā, apgūstot priekšmetu „Transporta uzņēmuma mārketings”.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

erasmus dt_logo

 

 

Projekta mobilitāšu atskaites seminārs

10.decembrī Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Profesionālās izglītības koncepcija attīstībā” ietvaros tika organizēts atskaites seminārs par īstenotajām mobilitātēm 1.pusgadā.

Par paveikto stāstīja paši projekta dalībnieki- skolotāji Alla Vagale un Dmitrijs Sirotko, kuri pieredzes apmaiņā stažējās Rotenburgas BBS skolā Vācijā. Viņi dalījās pieredzē par jaunu mācību metožu apguvi ekonomikas, tehniskās grafikas un mehānikas pasniegšanā. Semināra dalībnieku uzmanība tika pievērsta jaunu inovatīvu kooperatīvās mācīšanās metožu apguvei (COOL-Cooperatives Offenes Lernen), kas paver plašas iespējas gan audzēkņiem, gan skolotājiem, gan skolai kopumā. COOL – tā ir jauna pedagoģiska koncepcija, kura plaši izplatīta Austrijas skolās un šobrīd tiek ieviesta arī Vācijā. Skolotāji atzinīgi novērtēja mobilitātes nozīmi savas profesionālās meistarības pilnveidē un atzīmēja, ka, lai dotos pieredzes apmaiņā, ļoti svarīgas ir svešvalodu zināšanas.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Daugavpils tehnikums saņēmis projektu kvalitātes balvu „Spārni 2015”

Lai izceltu kvalitatīvākos un ilgtspējīgākos Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmas projektus divu līdz trīs gadu periodā, Valsts izglītības attīstības aģentūra kopš 2004.gada organizē konkursu „Spārni”. Projektu kvalitātes balvas „Spārni 2015” konkursā piedalījās 2011. - 2013. gada ES Mūžizglītības programmu Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci un Grundtvig projektu īstenotāji no visas Latvijas. Sešās nominācijās balvas saņēma astoņi projekti. Daugavpils tehnikums ieguvis apbalvojumu nominācijā “2012. un 2013. gada ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas mobilitātes projekts”.

1   2   3

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...