Daugavpils Valsts tehnikuma nosaukuma maiņa

Daugavpils Valsts tehnikums ziņo, ka saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 30.04.2013. rīkojumu Nr. 135 "Par profesionālās izglītības iestāžu nosaukumiem" no 2013. gada 1. augusta tiks mainīts nosaukums uz Daugavpils Profesionālā vidusskola. Izmaiņas rekvizītos nav paredzētas.


Kvalifikācijas prakses atskaites konference

17. jūnijā Daugavpils Valsts tehnikumā notika KV-41. grupas kvalifikācijas prakses atskaites konference. Konferences mērķis- dot iespēju IV kursa audzēkņiem pastāstīt kā viņi apguva stacijas dežuranta profesiju darba vietā. Prakses periods audzēkņiem bija no 2013.gada 07. janvāra līdz 21. jūnijam. Prakses vieta- stacijas Daugavpils-Krustpils iecirknis.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Parakstīts jauns sadarbības līgums

13.jūnijā darba vizītē Daugavpils Valsts tehnikumā, lai parakstītu sadarbības līgumu starp Afganistānas un Latvijas izglītības iestādēm dzelzceļa transporta izglītības attīstības jomā, viesojās Kabulas Politehniskās universitātes rektora vietnieks, prof. Abdul Qayuom Karimzada un prof. Mohd Nazir Nejabi.

IMG 8774   IMG 8794   IMG 8816

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Teorētiskās un praktiskās darbības seminārs Metālapstrādes, Mašīnbūves, Mašīnzinību un Transporta nozarēs

2013.gada 10.jūnijā Daugavpils Valsts tehnikumā notika teorētiskās un praktiskās darbības seminārs profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem Metālapstrādes, Mašīnbūves, Mašīnzinību un Transporta nozarēs. Šo semināru ESF projekta” „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana (Vienošanās Nr.2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001) apmeklēja 34 pedagogi no DVT , Rīgas Tehniskās koledžas, Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas un Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas.

IMG 1230   IMG 1233   IMG 1239

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Pilsētas svētki

img 8580    img 8582    img 8583

 

img 8586    img 8632    img 8672

 

img 8656    img 8689     img 8712

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 3. līdz 9. jūnijam daugavpilieši svinēja savas pilsētas 738. dzimšanas dienu. Daugavpils pilsētas svētki “Mana pils Daugavpils- iespēju pilsēta” šogad veltīti uzņēmējiem.

Daugavpils Valsts tehnikuma skolotāji un audzēkņi piedalījās „Izglītības pilsētiņas” darbā. Mūsu automehāniķi, drēbnieki, frizieri, galdnieka palīgi, datorsistēmu tehniķi, metālapstrādātāji, elektriķi un dzelzceļnieki prezentēja savas profesijas. Tehnikuma astoņas darbnīcas bija ļoti populāras un pieprasītas starp pilsētas iedzīvotājiem. Drēbnieku kolekcija, deju kolektīvs „Dance Time Team” un vokālais ansamblis uzstājās ar priekšnesumiem koncertā.

Lasīt tālāk ...

Pasākums „Vārdi un darbi, kas vieno”

img 8452a    img8524a    img 8457a

 

 

 

 

6. jūnijā Balvos Daugavpils Valsts tehnikums piedalījās pasākumā „Vārdi un darbi, kas vieno”. Pasākumu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem organizēja Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs. Tehnikuma kolektīvs prezentēja drēbnieku kolekciju „Saules prieks”, frizūru kolekciju „Varavīksnes ceļš”, radošo darbnīcu ”Mākslīgie ziedi” un deju kolektīva „Dance Time Team” priekšnesumu. Mūsu audzēkņi un skolotāji veiksmīgi izturēja pilsētas un novada skates. Paldies viņiem par paveikto darbu!

Informāciju sagatavoja: Olga Arhipova


Izglītojošs seminārs enerģētikas nozares pasniedzējiem

5.jūnijā mūsu tehnikumā notika izglītojošs seminārs enerģētikas nozares pasniedzējiem modernākās aparatūras testēšanā. Pasākuma organizators Jānis Smilga detalizēti informēja dalībniekus par situāciju enerģētikas nozarē šodien. Pasākuma laikā tika demonstrētas mūsdienīgas enerģētikas iekārtas, kuras uz 14 dienām nodotas lietošanā testēšanai tehnikuma pasniedzējiem un audzēkņiem.

1   2   3

 

 

 

 

Paldies organizatoriem un pasniedzējiem, kuri aktīvi piedalījās un atbalstīja pasākuma norisi.

Informāciju sagatavoja: Sergejs Knišovs


Absolventu vakars 2013

absolventu vakars_2013

Vasaras sākums ir saistīts ne tikai ar dabas plaukumu, bet arī ar spilgtiem notikumiem un spraigu dzīvi mācību iestādēs. Daugavpils Valsts tehnikuma audzēkņi šobrīd aktīvi gatavojas un kārto eksāmenus, lai pēc kāda laika varētu drošiem soļiem ienākt pieaugušo dzīvē, bet absolventi labprāt atgrieztos bērnības pasaulē un atcerētos skolas gadus. Tieši tāpēc jau vairāku gadu garumā Daugavpils Valsts tehnikumā notiek Absolventu vakars, šogad pasākumu apmeklēja vairāk nekā 200 absolventu. Plaši tika pārstāvēts 1963. gads, jo šogad šīm grupām aprit 50 gadi kopš absolvēšanas. Viesus sagaidīja 1., 2. kursa audzēkņi, audzēkņu pašpārvalde un radošo kolektīvu dalībnieki. Absolventi izteica pateicību tehnikuma administrācijai par Absolventu vakara organizāciju un tradīciju saglabāšanu.

Informāciju sagatavoja: Inga Gļinska