Ekskursija uz enerģētikas kompāniju „RIO”

6.septembrī EM-41 grupas audzēkņi apmeklēja potenciālo prakses vietu nodrošinātāju, enerģētikas kompāniju „RIO”.

Kompānijas vadība informēja audzēkņus par uzņēmuma darbību un attīstības iespējām, kā arī parādīja modernākās iekārtas, tehnoloģijas un aprīkojumu. Tikšanās laikā tika panākta vienošanās par triju apmaksātu kvalifikācijas prakšu vietu nodrošināšanu mūsu labākajiem audzēkņiem.

Paldies kompānijas vadībai par atsaucību un uzņemšanu.

Informāciju sagatavoja Sergejs Knišovs


Zinību diena Daugavpils Valsts tehnikumā

Pavisam nesen Daugavpils Valsts tehnikuma audzēkņi nokārtoja pēdējos eksāmenus, atbrīvoja savas domas no mācībām un devās vasaras piedzīvojumos, bet jau šodien rudens klusiņām pieklauvēja pie DVT durvīm. Un atkal mūsu ēkas atdzīvojās, piepildījās ar jauniem un esošiem audzēkņiem, ar jaunām idejām, ar jauno mācību gadu! Šogad mācības Daugavpils Valsts tehnikumā iesāka 605 pirmā kursa audzēkņi, kas ir apliecinājums tam, ka mūsu tehnikuma saime ar katru gadu pieaug.

3. septembrī DVT centrālās ēkas pagalmā notika svinīgs pasākums par godu jaunā mācību gada atklāšanai, kur piedalījās tehnikuma administrācija, pedagogi, audzēkņi un pasākuma viesi.

Skanēja apsveikumi , novēlējumi, dziesmas un, protams, pirmais zvans, pirmā kursa audzēkņiem, kas dos veiksmīgu startu izglītības ceļā. Lai Jums izdodas, lai ir bauda par padarīto darbu un prieks par izvēlēto profesiju!

IMG 1992   IMG 1996   IMG 1997

IMG 2005   IMG 2006   IMG 2017

Informāciju sagatavoja: Inga Gļinska


Starptautisks seminārs „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

2012. gada 30. augustā Rīgā notika ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros organizēts starptautisks seminārs „Reformas Latvijas izglītības konkurētspējai”, ko apmeklēja DVT izglītības metodiķe Jeļena Dideviča.

Lasīt tālāk ...

Profesionālā pilnveide

Vācu valodas skolotājas Jeļena Sardiko un Ļubova Deļmuhamedova Comenius programmas ietvaros piedalījās starptautiskā seminārā „Metodika un didaktika vācu valodas kā svešvalodas apmācībā kultūras, vēstures un ekonomikas jomā” („Deutschland (D), Österreich (A) und die Schweiz (CH) – Endlich durchDACHt!“).

Seminārs notika laikā no 2012. gada 1.-22. jūlijam trīs valstīs – Vācijā, Šveicē un Austrijā, kas deva iespēju iepazīt kultūrvēsturiskās tradīcijas šajās valstīs, kā arī šo valstu valodas, ekonomisko un politisko attīstību un perspektīvas.

Lasīt tālāk ...

Aktualitātes ERAF projektu pieteikumu otrā atlases kārtā

Šobrīd tiek īstenoti nepieciešamie priekšdarbi Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” otrās atlases kārtas projektu iesniegumu sagatavošanā. Projekta darba grupa gatavo tehnisko dokumentāciju būvdarbu iepirkumam 6 nekustamā īpašuma objektos- mācību korpusos Strādnieku ielā 16, Mendeļejeva ielā 1, Varšavas ielā 23, mācību darbnīcā Varšavas ielā 21A, kā arī dienesta viesnīcās Bauskas ielā 23 un 25.

Informējam, ka atbilstoši Ministru kabineta lēmumam profesionālās izglītības iestāžu attīstībai ERAF 3.1.1.1. ietvaros otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai tiek novirzīts finansējums 91 172 673 latu apmērā, ko veido ERAF līdzfinansējums 78 408 498 latu apmērā un nacionālais publiskais līdzfinansējums 12 764 175 latu apmērā. Tas nozīmē, ka valstī 11 profesionālās izglītības mācību iestādēs tiks pilnībā pabeigta infrastruktūras modernizācija un mācību iekārtu, tehnoloģiju un aprīkojuma iegāde.

Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš noteikts ne vēlāk kā līdz 2013.gada 31.martam. Ierobežotas projektu pieteikumu atlases kārtas pretendentu vidū ir izvirzīts arī Daugavpils Valsts tehnikums.

Informāciju sagatavoja: Inta Laurena