Teorētiskās un praktiskās darbības seminārs Metālapstrādes, Mašīnbūves, Mašīnzinību un Transporta nozarēs

2013.gada 10.jūnijā Daugavpils Valsts tehnikumā notika teorētiskās un praktiskās darbības seminārs profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem Metālapstrādes, Mašīnbūves, Mašīnzinību un Transporta nozarēs. Šo semināru ESF projekta” „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana (Vienošanās Nr.2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001) apmeklēja 34 pedagogi no DVT , Rīgas Tehniskās koledžas, Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas un Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas.

IMG 1230   IMG 1233   IMG 1239

 

 

 

 

 

IMG 1241   IMG 1242   IMG 1244

Teorētiskās nodarbības vadīja RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Ražošanas Kvalitātes institūta Asoc.profesors Jānis Miķelsons, kurš informēja dalībniekus par kvalitātes vadības sitēmām Latvijā un Eiropā un SIA „Festo” Inženieru nodaļas vadītājs Valters Asars informēja par CNC manuālo programmēšanu,CNC frēzēšanu/ virpošanu izmantojot FANUC vadības sistēmu,Datorgrafikas programmas MasterCam, Datorgrafikas programmas SolidEdge, Datorgrafikas programmas Solidwork izmantošanu. Praktiskās darbības semināru programmēšanā, CNC tehnoloģiju pielietošana uz maketa-simulatoriem un CNC darbmašīnu vadības programmu sagatavošana ar HAAS simulatoru, sagatavoja un vadīja mūsu tehnikuma pedagogi Vera Paļčika un Aleksandrs Oļesovs.Transporta nozares speciālisti apmeklēja arī SIA “Ziegler mašīnbūve”. Ar semināra materiāliem varēs iepazīties MOODLE vidē.

Pateicība no projekta un tehnikuma vadības Varšavas ielas korpusa darbiniekiem par ieguldījumu pedagogu talākizglītības popularizēšanā un semināra organizēšanā.

Informāciju sagatavoja: Dina Ļecka