Izglītojošs seminārs enerģētikas nozares pasniedzējiem

5.jūnijā mūsu tehnikumā notika izglītojošs seminārs enerģētikas nozares pasniedzējiem modernākās aparatūras testēšanā. Pasākuma organizators Jānis Smilga detalizēti informēja dalībniekus par situāciju enerģētikas nozarē šodien. Pasākuma laikā tika demonstrētas mūsdienīgas enerģētikas iekārtas, kuras uz 14 dienām nodotas lietošanā testēšanai tehnikuma pasniedzējiem un audzēkņiem.

1   2   3

 

 

 

 

Paldies organizatoriem un pasniedzējiem, kuri aktīvi piedalījās un atbalstīja pasākuma norisi.

Informāciju sagatavoja: Sergejs Knišovs


Absolventu vakars 2013

absolventu vakars_2013

Vasaras sākums ir saistīts ne tikai ar dabas plaukumu, bet arī ar spilgtiem notikumiem un spraigu dzīvi mācību iestādēs. Daugavpils Valsts tehnikuma audzēkņi šobrīd aktīvi gatavojas un kārto eksāmenus, lai pēc kāda laika varētu drošiem soļiem ienākt pieaugušo dzīvē, bet absolventi labprāt atgrieztos bērnības pasaulē un atcerētos skolas gadus. Tieši tāpēc jau vairāku gadu garumā Daugavpils Valsts tehnikumā notiek Absolventu vakars, šogad pasākumu apmeklēja vairāk nekā 200 absolventu. Plaši tika pārstāvēts 1963. gads, jo šogad šīm grupām aprit 50 gadi kopš absolvēšanas. Viesus sagaidīja 1., 2. kursa audzēkņi, audzēkņu pašpārvalde un radošo kolektīvu dalībnieki. Absolventi izteica pateicību tehnikuma administrācijai par Absolventu vakara organizāciju un tradīciju saglabāšanu.

Informāciju sagatavoja: Inga Gļinska


Muzeju nakts Daugavpilī

muzeju nakts_kolaza_2013

Sestdien, 18.maijā, Muzeju nakts, kas notika mūsu pilsētā, ir ievērojama ne tikai pēdējos gados ar visplašāko kultūrvēsturisko objektu piedāvājumu, bet arī ar lielu apmeklētāju skaitu.

Visvairāk apmeklētāju bija Daugavpils cietoksnī. Pie Rotko mākslas centra stāvēja rinda jau laiku pirms plkst.20:00. Tomēr te vislielākais pieprasījums bija ekskursijām, ko vadīja cietokšņa komandants Jānis Dukšinskis.

Lasīt tālāk ...

Lietuvas skolotāju delegācijas vizīte Daugavpilī

Latvija un Lietuva, gadsimtiem būdamas blakus viena otrai, bija un ir saistītas ar daudzām saitēm. Mums ir kopējs vēsturiskais mantojums, mūs saista dažādi izglītības un kultūras sakari, personiskās pazīšanās. Tas viss ir labs pamats sadarbībai.

Šajās jaukajās pavasara dienās, laikā no 5.- 11.maijam, pie mums viesojās desmit Lietuvas skolotāji no Viļņas, Kauņas, Paņevežu, Šauļu un Alitas profesionālās izglītības mācību iestādēm. Leonardo da Vinci programmas projekta ietvaros skolotāji apguva labas prakses piemērus informācijas tehnoloģiju izmantošanā apmācību procesā. Projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar tehnikuma darbu, ar pieredzi īstenojot dažādus projektus, nākotnes attīstības plāniem.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Realizēts Leonardo da Vinci programmas audzēkņu prakses projekts

Mūsu tehnikums realizēja 4 nedēļu laikā no 02.- 29.aprīlim audzēkņu prakses projektu "Ceļš uz profesionālo kvalifikāciju iegūšanu - audzēkņi no Latgales Eiropas dialogā".

Projekta dalībnieki bija desmit DVT audzēkņi, kuri mācās automehānikas, elektrotehnikas, programmešanas, metālapstrādes un apkalpošanas sfēras (drēbnieki un frizieri) programmās.

IMG 4249   IMG 4317   IMG 4420

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Audzēkņi iesaistās diskusijā par vācu valodas lietošanu

3.maijā tehnikumā viesojās Daugavpils Universitātes Reģionālā vācu valodas un Vācijas valsts mācības tālākizglītības centra vadītājas v.i. Nataļja Demjaņenko un studente no Vācijas Eva Drechsler, kuras TT- 21.grupas audzēkņiem organizēja diskusiju par tēmu „Rund um die Arbeit” (Viss par darbu).

Pasākuma mērķis bija rosināt audzēkņus izmantot vācu valodas zināšanas un radīt priekšstatu par valodas izmantošanas iespējām dažādās vidēs- studējot, strādājot.

Lasīt tālāk ...

Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena

4 maija

Satversmes sapulce bija LR pirmais vēlētais parlaments. To vēlēja 1920. gada 17.-18. aprīlī.

Satversmes sapulci vēlēja vispārējās vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās. Darbu Satversmes sapulce uzsāka 1920.gada 1.maijā. Par tās priekšsēdētāju ievēlēja Jāni Čaksti. Viens no galvenajiem Satversmes sapulces uzdevumiem bija Satversmes izstrādāšana.

Informāciju sagatavoja: Jeļena Dideviča


1990. gada 4. maijs – diena, kas mainīja Latvijas likteni

Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarācija Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu ir dokuments, ar kuru 1990. gada 4. maijā tika atjaunota Satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemtā Latvijas Republikas Satversme. Šī deklarācija pasludināja 1940. gada 17. jūnija PSRS militāro agresiju kā starptautisku noziegumu un atjaunoja Latvijas Republikas suverenitāti

Lasīt tālāk ...