Pieredzes apmaiņa Briselē

Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana” ietvaros, desmit skolotājiem no Latvijas bija iespēja stažēties Beļģijā. Daugavpils Profesionālo vidusskolu pārstāvēja skolotāja Olga Bazarova.

1   2   3

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Profesionālās meistarības konkurss IKT nozarē

14. un 15. novembrī notika Valsts izglītības un satura centra, Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikuma organizētie Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkursi informāciju un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozares 2 virzienos – datorsistēmu tehniķiem un programmēšanas tehniķiem. Mūsu audzēkņi piedalījās konkursā un sasniedza labus rezultātus. Paldies Aleksandram Zvagulim, Andrejam Baranovskim un Romualdam Elksņinam par darbu.

Sīkākā informācija par konkursu pieejama: šeit...

Informāciju sagatavoja: Olga Bazarova


„Gada balvas” pasniegšanas pasākumā sumināja mūsu skolotāju

15. novembrī, valsts svētku priekšvakarā, Marka Rotko mākslas centrā notika svinīga ceremonija, kurā tika pasniegtas „Gada balvas” tiem daugavpiliešiem, kuri devuši lielu ieguldījumu pilsētas attīstībā šī gada laikā. Daugavpils Domes apbalvojumus daugavpiliešiem pasniedza Domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Konkursa PROFS 2013 rezultāti

8.novembrī mūsu skolā notika konkursa PROFS 2013 LATGALES pusfināls. Konkursa mērķis ir veicināt jauniešu – topošo darbinieku – izpratni par darba tiesību un darba drošības jautājumiem, sagatavojot viņus darba dzīvei.

Par iespēju pārstāvēt Latgales reģionu finālā cīnījās 6 komandas. Katru komandu pārstāvēja 10 audzēkņi. Viņu zināšanas un prasmes strādāt komandā tika pārbaudītas dažādos dinamiskos uzdevumos. Audzēkņu zināšanas vērtēja kompetenta žūrija – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Valsts darba inspekcijas un Latvijas Darba devēju konfederācijas speciālisti.

Mūsu komanda parādīja labas zināšanas un dinamiskas cīņas rezultātā ieguva 4.vietu. Malači!

1   1   1   

Informāciju sagatavoja: Valentīna Narbute


3. - 4. kvalitātes pakāpes pretendentu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2013.gada 10.jūnija vēstuli Nr. 01-16/2670 „Par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesa organizēšanu 2013./14. mācību gadā”, Daugavpils pilsētas Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes vēstuli Nr.1-08/1379 „Par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai atbalstāmo pedagogu sarakstu un novērtēšanas procesa organizēšanu 2013./2014.māc.g.” un balstoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” gūto pieredzi, Daugavpils Profesionālajā vidusskolā tiek organizēta 3. - 4.kvalitātes pakāpes pretendentu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana. Pedagoga profesionālās darbības 3.kvalitātes pakāpes novērtēšanas organizēšanai un nodrošināšanai novērtēšanas posmā (25.10.2013. - 04.04.2014.) izveidota komisija, kuras mērķis, pamatojoties uz pedagoga rakstisku iesniegumu, ir veicināt pedagoga karjeras izaugsmes iespējas, analizējot izglītības iestādes pedagogu profesionālās darbības kvalitāti.

Lasīt tālāk ...

Talantu konkurss „Ko Tu proti?”

17. oktobrī Mendeļejeva ielas korpusā notika talantu konkurss „Ko Tu proti?”. Konkursa mērķis bija atklāt talantīgos audzēkņus, kuriem ir nepieciešama atzinība un atbalsts. Piedalījās audzēkņi gan no Strādnieku, gan no Varšavas un Mendeļejeva ielas korpusiem.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Stažēšanās „Volvo Trucks” uzņēmumā

No 14. līdz 18.oktobrim Daugavpils Profesionālās vidusskolas transporta un loģistikas nozares profesionālo mācību priekšmetu pedagogiem Andrejam Macakam un Leonīdam Davidānam bija iespēja stažēties Rīgā, „Volvo Trucks” uzņēmumā. Apmācības notika projekta "Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana" (identifikācijas Nr.1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001) ietvaros.

Stažēšanās laikā pedagogi iepazinās ar jaunākajām tehnoloģijām, apguva aprīkojumu un tā pielietošanas iespējas, izmantojamos materiālus un izejvielas.

Kursu gaitā bija dotas arī prakses iespējas.

Informāciju sagatavoja: Andrejs Macaks


Informatīvais seminārs par jaunākajām MIGATRONIC metināšanas iekārtām

17. oktobrī Varšavas ielas mācību korpusā notika informatīvais seminārs, kura laikā SIA SANISTAL uzņēmuma pārstāvji iepazīstināja klātesošos ar jaunākām MIGATRONIC metināšanas iekārtām un paņēmieniem.

Seminārā piedalījās mūsu pasniedzēji un V-21., L-21. un VA-31. grupas audzēkņi. Bija iespēja pašiem izmēģināt visu aprīkojumu darbībā un par to saņemt vērtīgas balvas no SIA SANISTAL.

Informāciju sagatavoja: Mihails Semjonovs