Automehāniķis (AM)

Automehāniķis strādā automobiļu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, automobiļu diagnostikas centros, automobiļu tehniskās apskates punktos un tamlīdzīgos radnieciskos uzņēmumos. Automehāniķis spēj veikt automobiļa tehnisko apkopi, tehniskā stāvokļa diagnostiku un remontu. Spēj novērst automobiļu un to sastāvdaļu bojājumus, nomainīt agregātus, mezglus un detaļas, veikt demontāžas un montāžas darbus, atjaunot detaļas vai to salāgojumus, veikt atslēdzniecības darbus. Automehāniķis strādā patstāvīgi vai komandā ar citiem nozares speciālistiem uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar auto apkalpi un autoremontu, var būt pašnodarbināta persona vai var veikt individuālo komercdarbību, kā arī spēj komunicēties ar klientiem un vadīt zemākas kvalifikācijas līmeņa darbiniekus.

Izglītības programma Autotransports
Iegūstamā kvalifikācija Automehāniķis
Programma akreditēta Līdz 2021. gada 1. decembrim
Uzņemšana 2019./2020.m.g. Notiek no 10.06.2019. līdz 30.08.2019. Strādnieku iela 16, Daugavpilī
Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība
Programmas īstenošanas forma Klātiene
Mācību ilgums 4 gadi
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Mācību programmas saturs No 2017./2018. m.g. programmai jauns saturs (modulārā programma).
 • Profesionālie mācību kursi: 

Automobiļu uzbūves pamati, Rasēšanas pamati, Demontāža un montāža, Remonta pamati, Virsbūves detaļu remonta pamati, Automobiļu tehniskā apkope un remonts, Riepu maiņa un remonts, Autoatslēdznieka darbu prakse, Rasēšana, Automobiļu šasijas remonts, Virsbūves remonta pamati, Automobiļu elektroiekārtu remonts, Motoru remonts, Automobiļu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts, Elektronisko sistēmu remonta pamati, Tehniskā servisa organizācija, Automehāniķa prakse, Metināšanas pamati.

 • Daļa vai viss kurss notiks uzņēmumos: 

Automobiļu tehniskā apkope un remonts, Autoatslēdznieka darbu prakse, Automobiļu elektroiekārtu remonts, Motoru remonts, Automobiļu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts, Elektronisko sistēmu remonta pamati, Tehniskā servisa organizācija, Automehāniķa prakse.

Mācību prakses notiek tehnikumā. Kvalifikācijas prakse – jebkurā uzņēmumā, kura darbība saistīta ar auto apkalpi un autoremontu.

Apgūstamās profesionālās prasmes
 • Spēj ievērot darba drošības un aizsardzības noteikumus;
 • Spēj veikt automobiļa tehnisko apkopi;
 • Spēj diagnosticēt automašīnas defektus;
 • Spēj novērst automobiļu un to sastāvdaļu bojājumus;
 • Spēj izmantot dažādus darbgaldus un iekārtas;
 • Spēj komunicēt ar klientu;
 • Spēj vadīt zemākas kvalifikācijas līmeņa darbiniekus.
Tālākās iespējas
 • Turpināt mācības augstākajās mācību iestādēs;
 • Strādā patstāvīgi vai komandā ar citiem nozares speciālistiem uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar auto apkalpi un autoremontu.