tautas bumbas

 

Daugavpils tehnikuma čempionāts tautas bumbā

                                     NOLIKUMS

Mērķi un uzdevumi: Popularizēt aktīvu dzīvesveidu. Noskaidrot labākās tehnikuma komandas.

Norises vieta un laiks: Sacensības notiek 2020.gada 10.martā Mendeļejeva ielā 1, sporta zālē, plkst.15.30.

Dalībnieki: Sacensībās piedalās 1.-4. kursu jaunietes.

Komandas sastāvs-7 dalībnieki (6 spēlētājas un kapteine).

Sacensību programma: Spēles ilgums 2х6 min ar minūtes pārtraukumu starp puslaikiem. Katru puslaiku komandas uzsāk pilnā sastāvā - 6 spēlētājas un kapteine. Spēlē ar volejbola bumbu, laukuma lielums 9х18 m. Par uzvaru komanda iegūst 3 punktus, par neizšķirtu -1 punktu, par zaudējumu-0 punktu.

Sacensību noteikumi: Kapteine pirms spēles izlozē laukuma puses un to, kura uzsāks spēli ar bumbu. Uzsākot spēli, kapteine pirmo metienu piespēlē savām laukuma spēlētājām. Ja spēlētāja, kura atrodas laukumā, pārtver bumbu lidojumā, trāpījums neskaitās. Dalībnieces, metot bumbu vai arī izvairoties no tās, nedrīkst pārkāpt laukuma robežas. Skaitās tikai tiešs trāpījums (ja bumba atlec no zemes, trāpījums neskaitās). Ja aiz gala līnijas atrodas visas spēlētājas, laukumā dodas kapteine. Ja arī tai trāpa, komandai piešķir zaudējumu puslaikā.

Uzvar komanda, kura abos puslaikos “izsitusi” vairāk pretinieku spēlētāju un kurai ir vairāk palicis “neizsistas” spēlētājas.

Organizatori: Sporta organizators V. Pupels, sporta skolotāja O. Zuboviča

Pieteikumi: pieteikumu nosaka un iesniedz grupas sporta skolotājs galvenajam tiesnesim Vladimiram Pupelam līdz 09.03.2020. plkst.15.00. Grupu audzinātāji nodrošina komandu ierašanos uz sacensību vietu 10.03.2020.

Apbalvošana: Godalgoto vietu ieguvēji saņem piemaksas stipendijai. Piemaksas apmēru nosaka stipendiju piešķiršanas komisija saskaņā ar nolikumu. Audzēknes tiek apbalvotas par iegūto 1.-3. vietu ar diplomiem.

Informācija par sacensībām: Oksana Zuboviča, mob.tālr. 27131550