Profesiju prezentāciju konkurss

27.februārī Daugavpils tehnikumā jau tradicionāli norisinājās Profesiju prezentāciju konkurss. Konkursa mērķi ir  attīstīt analītiskās un sintezējošās darbības prasmes savas karjeras plānošanai, apzinot savas personības spējas, talantus, intereses, vajadzības un iespējas; kā arī veidot izpratni skatītājos par izvēlēto profesiju nemitīgi mainīgo darba pasaules globalizācijas apstākļos un informācijas tehnoloģiju attīstības laikmetā.

1    2     3

13 kvalifikāciju audzēkņi, veidojot motivāciju tālākas profesionālās izglītības apguvē, prezentēja savu specialitāti caur vispārizglītojošo priekšmetu prizmu. Šogad priekšnesumi pārsteidza skatītājus ar savu dažādību un kvalitāti – video klipi, uzstāšanās, muzikālais priekšnesums, teātris, modes skate, PowerPoint prezentācijas u.c.

Uzstāšanos vērtēja pieredzējusi žūrija: pedagoģe karjeras konsultante Daugavpils izglītības pārvaldē Santa Čeirāne, Daugavpils Universitātes Karjeras un iniciatīvu centra vadītāja Mārīte Pauliņa-Kravale, Daugavpils tehnikuma direktores vietnieks praktiskās apmācības jomā Igors Ivanovs, Daugavpils tehnikuma mācību daļas vadītāja Larisa Samuilova, Daugavpils tehnikuma Audzināšanas darba nodaļas vadītāja Jeļena Dideviča. Vērtēšanā tika ņemti vērā šādi kritēriji: priekšnesuma atbilstība konkursa idejai; profesijas būtības attēlojums; priekšnesuma oriģinalitāte un mākslinieciskums; izpildes kvalitāte.

4    5    6

1. vietu ieguva tērpu izgatavošanas un stila speciālistu komanda, kas iesaistīja skatītājus atveidoto literāro tēlu uzminēšanā. 2. vietu ieguva 2 profesiju pārstāvji: loģistikas darbinieku 1.kurss, kas priekšnesumā par profesiju iekļāva informātikas kompetences, un frizieru komanda, kas uzņemtajā videofilmā parādīja dažādu frizūru veidošanu, kā arī pastāstīja angliski par friziera darbu un iespēju šo amatu apgūt Daugavpils tehnikumā. 3.vietu nopelnīja programmēšanas tehniķu komanda, kas pārliecināja skatītājus, ka rutīnas programmētāja darbā vienmēr ir vieta sportam. Žūrijas locekļi vienbalsīgi atzīmēja augsto sagatavošanas līmeni, priekšnesumu oriģinalitāti un daudzveidību, audzēkņu sadarbību un saliedētību.

Paldies visiem par ieguldīto darbu, par sniegtajiem priekšnesumiem, par jaunu jūsu profesijas redzējumu!

Informāciju sagatavoja: Audzināšanas darba nodaļas vadītāja Jeļena Dideviča