Dzimtās valodas diena Daugavpils tehnikumā

Starptautiskā dzimtās valodas diena ir 1999. gada novembrī UNESCO izveidota dzimtās valodas piemiņas diena, kuru katru gadu atzīmē 21. februārī. Tas izveidošanas mērķis ir veicināt sabiedrības saliedētību, toleranci un starpkultūru dialogu, veicināt valodu un kultūru daudzveidību un daudzvalodību, jo aptuveni puse no valodām ir apdraudētas, un vairums no tām stāv uz izmiršanas sliekšņa.

1   2   3

Lai audzēkņos attīstītu valodas, sociālo kompetenci, publiskās runas iemaņas, prezentēšanas prasmi, tādas caurviju kompetences kā sadarbība, jaunrade, pašiniciatīva, mācīšanās mācīties, kritiskā domāšana, komandas tika aicinātas izbaudīt latviešu valodas smaržu un garšu valodnieciskajā kafejnīcā. Šogad 7 Daugavpils tehnikuma komandām pievienojās Malnavas koledžas, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas un S. Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas komandas.

Darba gaitā audzēkņi veidoja valodniecisko kafejnīcu, iepriekš izlozējot ievirzi kādā valodas jomā. Katrai komandai bija savs uzdevums, kas saistīts ar dažādiem valodas jautājumiem (barbarismi, apvidvārdi, frazeoloģismi, sarunvalodas vārdi, termini, vecvārdi, salīdzinājumi, antonīmi, epiteti, īpašvārdi, salikteņi, okazionālismi). Noslēgumā katra “kafejnīca” prezentēja savu veikumu citām grupām un žūrijai. 1.vietu ieguva Malnavas koledžas komanda “Čorta tarelka”, 2.vietu ieguva Daugavpils tehnikuma komanda “Šindernīca”, 3.vietu ieguva Daugavpils tehnikuma komanda “Dikti fiksi, dikti garšīgi”. Paldies audzēkņiem par radošo darbu un prezentēšanas oriģinalitāti, skolotājiem – par ikdienā ieguldīto darbu.

Informāciju sagatavoja latviešu valodas un literatūras skolotāja: Jeļena Dideviča