Atklātā stunda mācību priekšmetā “Muitas darbība”

2019. gada 25. novembrī PIKC „Daugavpils tehnikums” profesionālo priekšmetu skolotājs Dmitrijs Sirotko dalījās pieredzē ar saviem kolēģiem un rādīja atklāto mācību stundu muitas darbībā. Stundas tēma bija ”CITES konvencija. CITES īpatņu tirgus Latvijā un pasaulē”, bet svarīgākais, ka klātesošie skolotāji bija pārliecinājušies, ka audzēkņi spēj mācīties paši.

1d    2d    3d


Pēdējā gadsimta laikā pasaulē strauji attīstījusies tirdzniecība un tūrisms, kā arī pieaudzis dzīves līmenis. Tirdzniecības preču klāsts no savvaļas sugām ir plašs, sākot ar dzīviem dzīvniekiem un augiem, beidzot ar dažādiem no tiem gatavotiem izstrādājumiem, tai skaitā pārtikas produktiem, ādas izstrādājumiem, medību trofejām, koksnes, tūristu suvenīriem, Austrumu tradicionālās medicīnas produktiem u.c. Ir aprēķināts, ka katru gadu dažādu savvaļas sugu tirdzniecības apjomi svārstās vairāk kā biljons dolāru robežās. Lielākais patērētāju tirgus ir ASV, Āzija un Eiropas Savienība.

4d    5d    6d

CITES ir Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām – starptautiska vienošanās valstu starpā, kas stājās spēkā 1975. gadā. Tās mērķis ir nodrošināt, ka neviena savvaļas faunas vai floras suga netiek vai netiks pakļauta pārmērīgai izmantošanai starptautiskās tirdzniecības dēļ. Mūsdienās CITES aizsardzībā atrodas 30 000 dzīvnieku un augu sugas dažāda mēroga aizsardzības statusā, neatkarīgi no tā, vai tirdzniecība notiek ar dzīviem, vai nedzīviem īpatņiem, to daļām (piem., ziloņkauls vai āda) vai atvasinājumiem (piem., medikamenti, kas gatavoti no augu vai dzīvnieku izejvielām). CITES dalībvalstis sadarbojas to sugu tirdzniecības regulēšanā, kas uzskaitītas kādā no trim CITES pielikumiem. No 2007. gada jūlija CITES pievienojušās 172 dalībvalstis.

7d    8d    9d

Divu stundu laikā TT-41 audzēkņi izpildīja dažādus uzdevumus par CITES konvencijas nozīmi, muitas lomu sabiedrības interešu aizsardzībā, kā arī sprieda par šīs jomas strikta regulējuma nepieciešamību. Lai padarītu nodarbību interesantāku un pievērstu audzēkņu uzmanību šīs problēmas aktualitātei, tika piedāvāti arī demonstrācijas modeļi no skolotāja privātās kolekcijas (atklātnes par retiem dzīvniekiem un arheoloģijas atklājumiem, dažādi izdales materiāli, mumificētas zivis, dzīvnieku kažokādas, dažāda veida čaumalas utt.).

10d    11d    12d

Atklātās mācību stundas procesā piedalījās PIKC „Daugavpils tehnikums” Mendeļejeva ielas mācību korpusa nodaļas vadītāja A. Lazuko, profesionālo mācību priekšmetu skolotāja N. Panteviča, angļu valodas skolotājs Oļegs Ostrovskis un vācu valodas skolotāja J. Sardiko.

13d    14d    15d

Šī atklātā stunda kļuva par loģisko turpinājumu dažādu pasākumu (VID MKP “Silene” apmeklējums, tikšanās ar nozaru profesionāļiem un dažādu profesiju pārstāvjiem) virknē eksāmena “Muitas darbība” sagatavošanas nolūkos. Atklātās stundas laikā tika izmantoti COOL apmācības pamatprincipi (izvēles brīvība, patstāvīgums, kooperācija) ar mērķi attīstīt audzēkņos pamatkompetences, kuras nepieciešamas profesijā un dzīvē.* Atklātā stunda mācību priekšmetā “Muitas darbība” pec COOL metodikas notika jau trešo gadu. Daļēja COOL principu ieviešana PIKC Daugavpils tehnikums iespējama pateicoties skolotāja dalībai starptautiskās mobilitātēs Vācijā un Austrijā, kā arī pieredzējušo kolēģu atbalstam.**

Paldies par atsaucību, vērtīgiem padomiem un ieinteresētību visiem šī procesa dalībniekiem!

* http://www.daugvt.lv/index.php/lv/news/3256-pieredzes-apmaias-seminrs-skolotjiem-par-cool-metodikas-izplatanu

** http://www.daugvt.lv/index.php/lv/news/3020-pieredzes-apmaia-austrij-erasmus-projekta-ietvaros

 

Informāciju sagatavoja: Dmitrijs Sirotko