Labas prakses pieredzes apmaiņa

Programmas Erasmus + projekta "Enhancing the European Approach to VET" (2018-1-DE02-KA102-004804) ietvaros no 23. līdz 27. septembrim PIKC Daugavpils tehnikums uzņēma delegāciju no Vācijas, ar līderi Andreasu Kothu priekšgalā, kopā 6 cilvēkus – tai skaitā profesionālo priekšmetu skolotāji, jauniešu centra vadītāja, projektu nodaļas vadītājs, patversmes audzinātāji.

4   3   5

1   2   6

9   8   7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizītes mērķis bija iepazīties ar profesionālās izglītības koncepciju Latvijā, izzināt un pārņemt labas prakses pieredzi, iepazīt inovatīvas pieejas profesionālās izglītības darbā Latvijā, apskatīt un iepazīties ar uzņēmumiem, ar kuriem sadarbojas PIKC Daugavpils tehnikums.

Vizītes laikā viesi apmeklēja atklātās stundas par elektriķu, friziera mākslu, automehāniķu, dzelzceļa vadību un menedžmentu, apģērba modelēšanu un informātiku, piedalījās diskusijās ar skolotājiem un audzēkņiem, satikās ar skolu korpusu vadītājiem, apskatīja korpusu klases, kopmītnes, sporta un aktu zāles, kinozāli, apmeklēja audzēkņu prakses vietas – “Buba kids” un “Ziegler Mašīnbūve” uzņēmumus.

“Atšķirība, kas tika pamanīta starp Vāciju un Latviju, ir iespēja iegūt ne tikai teorētiskās zināšanas, bet arī praktiskās tepat skolā,” stāsta delegācijas dalībniece Ina Thiemann. “Tā ir brīnišķīga iespēja audzēkņiem saprast priekšmetu no iekšienes, piemēram, lokomotīves bremzēšanas sistēmas stundā tika labi parādīts, kā rīkoties ekstremālā situācijā, kā šī bremzēšanas sistēma izskatās ne tikai attēlā, bet reālajā dzīvē. Ļoti iedvesmoja lokomotīves simulators un iespējas vadīt lokomotīvi”.

Visi dalībnieki atzīmēja augstu tehnisko skolas aprīkojumu, kā arī pieejamību praktiskajām nodarbībām turpat skolas telpās. Duālās apmācības iespējas (ne tādā koncepcijā kā teorija un prakse) uzņēmumā, kā tas ir Vācijā, bet gan atbilstoši visam notiekot turpat mācību telpās.

Neiztika arī, protams, bez Latvijas vēstures, kultūras un tradīciju izzināšanas. Tieši tāpēc tika apmeklētas tādas vietas kā Skrošu rūpnīca, Daugavpils cietoksnis, Māla mākslas centrs, notika arī pastaigas pa pilsētas ievērojamākajām vietām.

Kopumā šī bija ļoti piesātināta un produktīva nedēļa, kas deva iespēju pārrunāt arī tālāko sadarbību.