Tehniskās mehānikas olimpiādes rezultāti

2Stiprības aprēķins ir galvenais mehānismu pārbaudes vai projektēšanas veids, ko izmanto transporta nozarē. Prasme lietot tipveida aprēķina paņēmienus vienmēr palīdzēs profesionāli atrisināt problēmu darba vietā.

2019. gada 13. un 17. jūnijā Strādnieku ielas korpusā notika tehniskās mehānikas olimpiāde “Materiālu pretestība”. Tajā piedalījās 15 cilvēki no dažādām mācību grupām, kas studēja šo priekšmetu. Patīkami, ka tie audzēkņi, kuri jau ir pabeiguši mehānikas kursu, atsaucās uz ielūgumu. Tas ir Artemijs Fedulovs, Ričards Istomins, Ņikita Lapa ( AM-31); Daniils Cimmermans, Jevgenijs Fjodorovs (L-31); Viktorija Paškova, Ņikita Pavlovs, Ēriks Voitkevičs (ATS-31); Jevgēnijs Čukrejevs (AMV-11). Arī mūsu otrā kursa audzēkņiem nebija viegli, olimpiādē piedalījās Elīna Krivobokova (VKV-21), Emīls Jansons, Raimonds Grigorjevs, Pēteris Ruskulis, Ņikita Zlobins (L-21); Dmitrijs Ivanovs (ATS-21). Grūtības mēs pārvarējām ar godu. Vietas tika sadalītas šādi:

Emīls Jansons (L-21), Daniils Cimmermans (L-31) – 1. vieta.

Viktorija Paškova (ATS-31), Jevgēnijs Čukrejevs (AMV-11) – 2. vieta.

Ņikita Lapa (AM-31), Elīna Krivobokova (VKV-21), Dmitrijs Ivanovs (ATS-21) - 3. vieta.

Lielus panākumus visiem dalībniekiem!

Informāciju sagatavoja: profesionālās izglītības skolotāja Ņina Smuļko