sem school_logo

 

 

Daugavpilī pieredzi apgūst studenti un skolotājs no Spānijas

Daugavpilī no 3. marta līdz 3.jūnijam praksē stažēsies 4 ERASMUS+ programmas projekta studenti no Valensijas koledžas “IES La Senia”. Isabela, Andrea un Agustins Daugavpils tehnikumā apgūs biroja darba administratora, datrortehniķa un Web dizainera darba prasmes. Topošais biroja darba administrators Ricardo stažēsies praksē Daugavpils pilsētas Domes Jaunatnes nodaļā.

1   2   3

 

 

 

 

 

No 3. līdz 8. martam kopā ar studentiem darba vērošanā bija arī IT skolotājs Diego Garcia. Darba vērošanas mērķis bija izzināt Latvijas profesionālās izglītības sistēmu, vērot praktisko un teorētisko mācību procesu jauno IT speciālistu sagatavošanā mūsu izglītības iestādē un iepazīties ar 4 Valensijas koledžas studentu prakšu vietām.

IT skolotājs D.Garcia iepazinās ar skolas darba organizāciju, materiāli tehnisko bāzi. Skolotājs vēroja mācību procesa organizāciju. Vispārējās un profesionālās izglītības skolotāji Olga Bazarova, Jevgeņijs Kružkovs, Aleksandra Pomitkina un Jūlija Plečkena dalījās pieredzē, dodot iespēju apmeklēt savas stundas un vērot pielietojamās mācību metodes, formas un paņēmienus audzēkņu apmācībā. Skolotājam bija iespēja apmeklēt Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju jauno korpusu un Marka Rotko mākslas centru.

4   5   6

 

 

 

 

 

Pieredzes apmaiņas vizītes noslēgumā, izvērtējot paveikto, skolotājs no Spānijas pateicās par iespēju iepazīties ar Latvijas izglītību, kultūru un tradīcijām. Tika pārrunāta turpmākā sadarbība par audzēkņu prakšu organizēšanu Valensijas koledžā.

Informāciju sagatavoja: Projektu un ārējo sakaru nodaļa