“Biznesa kanvu izaicinājums” 2019

Divu dienu garumā no 23. līdz 24. janvārim PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” norisinājās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkurss “Biznesa Kanvu izaicinājums (Business Canvas Challenge)”, kurā piedalījās audzēkņi no visas Latvijas.

1   2   3

 

 

 

 

Pirmā konkursa diena vairāk bija veltīta konkursantu izglītošanai un iedvesmošanai, tāpēc par to, kā top idejas, ar kādiem izaicinājumiem nākas saskarties, veidojot savu uzņēmumu, un kas ir svarīgākais, lai spētu ideju padarīt par gatavu produktu, pastāstīja uzņēmuma “InPass” vadītājs Raivis Ekšteins, “Windcut Barber Shop” līdzvadītājs Elgars Roga un “Coworking Liepāja” līdzdibinātājs un Kurzemes Biznesa inkubatora vadītājs Intars Zēns.

4   5   6

 

 

 

 

Nākamajā dienā ar iedvesmojošu lekciju “Prezentācija pārdošanas procesā” uzstājās Kurzemes reģionālās filiāles vadītāja ERGO Latvija AAS un ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle Sandra Dreiberga. Pēc iedvesmojošās lekcijas konkursanti devās uz savām darba vietām, lai izstrādātu biznesa ideju biznesa kanvas modelī. Dienas noslēgumā konkursanti savas biznesa idejas prezentēja komisijai, kuri arī noteica konkursa uzvarētājus.

7   8   9

 

 

 

 

Profesionālās meistarības konkursa mērķis bija aktivizēt audzēkņu interesi par komercdarbības uzsākšanu, sava biznesa ideju realizēšanu un iegūt pieredzi biznesa kanvu izstrādē, prezentēšanā un sava viedokļa aizstāvēšanā.

Business Model Canvas (BMC) ir stratēģiskās vadīšanas un uzņēmējdarbības plānošanas instruments jauna biznesa modeļa veidošanai vai esoša biznesa modeļa atspoguļošanai. Tas ļauj atspoguļot biznesa modeli – uzņēmuma vai produkta vērtības, infrastruktūru, klientus un finanses. Tas ļauj uzņēmumiem sakārtot savu darbību, atklājot potenciālās izvēles.

Pirmā vieta – jauktā komanda:

Amanda Andersone (Ogres tehnikums)

Ieva Līga Kajaka (Rīgas tirdzniecības profesionālā vidusskola)

Oļegs Jaunošāns (Rīgas tirdzniecības profesionālā vidusskola)

Otrā vieta – jauktā komanda:

Kristiāna Bruvere (Rīgas Stila un modes tehnikums)

Arīna Ozerska (PIKC Daugavpils tehnikums)

Laine Nansija Krēta (PIKC Kuldīgas tehnikums)

Trešā vieta – jauktā komanda:

Ieva Sudraba (PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”)

Diāna Anastasija Mahņova (PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”)

Paula Bokāne (Jēkabpils Agrobiznesa koledža)

Ir prieks apzināties, ka PIKC “Daugavpils tehnikums” audzēkņi piedalījās šajā konkursā pirmo reizi un ieguva godalgotu 2.vietu starp 8 profesionālajām mācību iestādēm.

10   11   12

 

 

 

 

Vienlaikus ar konkursu tehnikumā norisinājās ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) Profesionālās izglītības iestāžu UZŅĒMĒJDARBĪBAS, FINANŠU, GRĀMATVEDĪBAS, ADMINISTRĒŠANAS nozares pedagogu un prakšu vadītāju praktiskās darbības seminārs.

Palīdzību mājasdarba sagatavošanā “Biznesa Kanvu izaicinājums (Business Canvas Challenge)” konkursam, kā arī konsultācijas visos konkursa posmos sniedza PIKC “Daugavpils tehnikums” vidējās profesionālās izglītības skolotājs Dmitrijs Sirotko. Konsultācijas par Biznesa kanvas teorētisko pamatojumu un struktūru sniedza PIKC “Daugavpils tehnikums” vidējās profesionālās izglītības skolotāja Natālija Panteviča.

P.S. Seit var apskatīt bildes par “Biznesa Kanvu izaicinājums” konkursu PIKC “Liepājas tehnikums”: http://www.lvt.lv/2019/01/piedalas-biznesa-kanvu-izaicinajuma/

Informāciju sagatavoja: Dmitrijs Sirotko