LDzB karjeras attīstības centra pārstāvji viesojās pie L-41, KV-41 gr. audzēkņiem

2018. gada 10.-11.decembrī PIKC „Daugavpils tehnikums” notika profesionālais seminārs-treniņš ”Psiholoģijas loma dzelzceļa kustības vadības speciālistu, dzelzceļa līdzekļa vadītāju un vilces līdzekļa vadītāja palīgu darba drošības un efektivitātes paaugstināšanā”, ko organizēja LDzB karjeras attīstības centra vadītāja Irēna Panasina un profesiju psiholoģe Rita Osipova.

101 2502   101 2505   101 2508

 

 

 

 

 

101 2514   101 2516   101 2518

 

 

 

 

 

Jaunieši profesijas izvēlē balstās uz mītiem un stereotipiem, izvēlas to pēc draugu vai radu ieteikumiem, pēc mediju radītajiem stereotipiem. Rezultātā nepareiza profesijas izvēle noved pie bezdarbnieku rindu papildināšanas. Informācija 4. kursa audzēkņiem par profesionāli nozīmīgo īpašību psihofizioloģiskās novērtēšanas (PPPN) kārtību, uzdevumu rezultātiem, iepazīstināšana ar iespējām un paņēmieniem, kā trenēt savas profesionāli svarīgās īpašības (PSĪ), labas darbaspējas saglabāšana, stresa mazināšana – visi šie ieteikumi palīdzēs motivēti strādāt izvēlētajā profesijā nākotnē.

101 2520   101 2521   101 2523

 

 

 

 

 

101 2525   101 2526   101 2532

 

 

 

 

 

Seminārā bija ietvertas šādas tēmas: pārskats par iepriekšējā gada veikto PPP novērtēšanu LDZ stacijas dežurantiem un dispečeriem, vilces līdzekļa vadītājiem un vilces līdzekļa vadītāja palīgiem; PSĪ trenēšanas vingrinājumi; paņēmieni patstāvīgai funkcionālā stāvokļa optimizācijai, stresa mazināšanai. Seminārā tika pielietotas šādas darba metodes: lekcija, vingrinājumi, darbs mazās grupās un individuāli. Dalībnieki saņēma arī informatīvos materiālus. Liels paldies Ritai Osipovai par ļoti interesantu un vajadzīgu darbu ar mūsu audzēkņiem.

Informāciju sagatavoja: Antoņina Minčonoka