Partnerība īlgspējīgai attīstībai

Dažu gadu garumā Daugavpils tehnikums sadarbojas ar IB mācību centru Drēzdenē (Vācijā) un piedalās dažādu izglītības un sociālo projektu īstenošanā.

IB mācību centra galvenie virzieni ir darbs ar jauniešiem, kuriem ir mācību un sociālās problēmas, jauniešu ar īpašām vajadzībām atbalsts, pieaugušo un bērnu sociāla aprūpe, kā arī reģionālais un internacionālais projektu darbs.

1   DSC 0013   DSC 0030

 

 

 

 

Ņemot vēra šīs aktivitātes, šo gadu laikā tiek īstenots Saksijas reģionālais projekts „Dažādu sociālo grupu iesaistīšana mācību procesā”. Šī projekta ietvaros IB mācību centra vadības grupa – Britta Böhmke un Andreas Koth – apmeklēja Daugavpils tehnikumu septembra beigās un piedalījās dažādu veidu aktivitātēs. Šī projekta gaitā 2 mūsu tehnikuma skolotāji – Jeļena Sardiko un Dmitrijs Sirotko – turpināja projekta īstenošanu Saksijā un pārņēma pieredzi dažādās sociālās un izglītības institūcijās. Tika apmeklēta vispārizglītojošā Drēzdenes Montessouri-skola, IB-internāts bērniem un jauniešiem ar sociālajām problēmām, IB-skola Ķemnicā akliem bērniem un IB-internāts senioriem Ķemnicā.

DSC 0044   DSC 0062   DSC 0067

 

 

 

 

Vizītes laikā mēs diskutējām par dažādām problēmām šo sociālo grupu ikdienas dzīvē, apmeklējām un hospitējām stundas, iepazināmies ar inovatīvām metodēm un pieejām, paņēmieniem sociālo un mācību uzdevumu risināšanā.

Sakarā ar to, ka mūsdienu pasaule visu laiku mainās un cilvēkiem vairāk un vairāk rūp dažādu sociālu grupu dzīves kvalitāte, ļoti svarīgi dot jauniešiem ar sociālām un īpašām vajadzībām tādas pašas iespējas kā pārējiem.

Tādējādi diskusiju laikā nonāca pie secinājuma, ka ir vajadzība turpināt darbu šajā virzienā starptautiskā projekta mērogā. Šī projekta rezultāti var dot ievērojamus labumus gan iesaistītām institūcijām, gan pašām valstīm.

Informāciju sagatavoja: vācu valodas skolotāja Jeļena Sardiko, videjās profesionālās izglītības skolotājs Dmitrijs Sirotko