Konkurss “Kopā valodu daudzveidībā”

2018. gada 27. septembrī mūsu tehnikumā notika konkurss “Kopā valodu daudzveidībā” – Latvijas simtgadei veltīts pasākums. Konkursā piedalījās Daugavpils tehnikuma 1. kursa audzēkņi.

Konkursa mērķi: rosināt un aktivizēt interesi par valodām; atspoguļot valodu daudzveidību, aktualizēt valodas nozīmīgumu un lomu ikdienas dzīvē un zināšanu apguvē; piedāvāt audzēkņiem iespēju pārbaudīt savas zināšanas angļu, vācu, latviešu, kā arī franču valodā. Komandas uzdevumus veica pa stacijām dažādās valodās spēles formā.

Audzēkņi savu redzesloku un valodu kompetenci demonstrēja šādās stacijās:

1. „Erste Schritte in Deutsch” (atbildīgā skolotāja B.Mihailova)

2. „What do you know about Latvia?” (atbildīgā skolotāja S.Bičkova)

3. „Latvian landmarks” (atbildīgā skolotāja T.Jegorova)

4. „Singing Latvia” (atbildīgā skolotāja A.Pomitkina)

5. „Linguistic workshop” (atbildīgais skolotājs O.Ostrovskis)

6. „Guess what?” (atbildīgā skolotāja J.Plečkena)

7. „Le francais facile” (atbildīgā skolotāja M.Vasiļevska)

8. „Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes” (atbildīgā skolotāja I.Karabekova, I. Kruklande-Vovēre)

9. „Famous Latvians” (atbildīgā skolotāja A.Elksniņa)

10. “Celebrations” (atbildīgā skolotāja L.Ņeverova)

Sveicam uzvārētājus un konkursa nominantus:

1.vieta – PR-11 grupa (81 punkts)

2.vieta – AM-11 grupa (79 punkti)

3.vieta – KS-11 grupa (74 punkti)

Paldies visām grupām, kuras piedalījās šajā radošajā konkursā: FR-11, TT-11, ATS-11, DT-11, KS-11, AM-11, EM-11, PR-11.

Vēlam veiksmi mācībās un radošajā darbā.

Informāciju sagatavoja: Tamāra Jegorova