sem school_logo

 

 

Skolotājas no Spānijas apgūst pieredzi Latvijā

No 11. līdz14.septembrim Daugavpils tehnikumā viesojās Valensijas koledžas (IES Lasenia) skolotājas Silvia Royo un Eva Puigcerver. 2016. gadā Daugavpils tehnikuma divi skolotāji apmeklēja Valensijas koledžu, lai kopā ar Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekta sadarbības partneriem no Spānijas, Portugāles, Polijas, Igaunijas un Lietuvas strādātu pie vienotas izglītības programmas topošo programmētāju apmācībā.

1   2   3

 

 

 

 

Erasmus+ programmas projekta ietvaros Spānijas partneri ieradās atbildes vizītē ar mērķi izzināt Latvijas profesionālās izglītības sistēmu, vērot praktisko un teorētisko mācību procesu mūsu izglītības iestādē un iepazīties ar Projektu nodaļas darbu audzēkņu prakšu organizēšanā ārvalstu uzņēmumos.

4   5   6

 

 

 

 

Viesi iepazinās ar skolas darba organizāciju, materiāli tehnisko bāzi. Skolotājas vēroja mācību procesa organizāciju. Vispārējās un profesionālās izglītības skolotāji Jeļena Fedosejeva, Dina Ļecka, Aleksandra Pomitkina, Dmitrijs Sirotko un Pāvels Vagulovičs dalījās pieredzē, dodot iespēju apmeklēt savas stundas un vērot pielietojamās mācību metodes, formas un paņēmienus audzēkņu apmācībā. Mūsu skolotājiem tā bija iespēja pilnveidot savu profesionalitāti, analizējot savu darbu kopā ar kolēģiem starptautiskā vidē.

Mūsu audzēkņiem un skolotājiem bija iespēja apmeklēt Valensijas koledžas skolotāju nodarbības, lai vairāk uzzinātu par Spānijas izglītības sistēmu, Valensijas koledžu, spāņu tautas vēsturi un tradīcijām.

Viesiem bija iespēja apmeklēt Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju jauno korpusu un Daugavpils biznesa inkubatoru. Interesanta, iespaidiem bagāta un izzinoša izvērtās Daugavpils pilsētas apskate, kuru bija noorganizējis skolotājs Sergejs Bogatkevičs.

7   8   9

 

 

 

 

Pieredzes apmaiņas vizītes noslēgumā, izvērtējot paveikto, skolotāji no Spānijas pateicās par viesmīlību, interesanto programmu vizītes laikā un iespēju iepazīties ar Latvijas kultūru, vēsturi un tradīcijām. Tika pārrunāta turpmākā sadarbība par audzēkņu prakšu organizēšanu.

Paldies tehnikuma darbiniekiem un skolotājiem par ieguldīto darbu vizītes teicamā organizēšanā, vadīšanā un izvērtēšanā.

Informāciju sagatavoja: Projektu un ārējo sakaru nodaļa