ESF logo_color_2017

 

 

Dainas Kriviņas treniņseminārs “ROZĪNĪTE”

2018. gada 21. jūnijā Daugavpils tehnikumā ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādes” ietvaros viesojās Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja Daina Kriviņa ar treniņsemināru “ROZĪNĪTE”, lai iepazīstinātu 2. un 3. kursa audzēkņus (izglītības programma „Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” un „Komercdarbinieks”) ar karjeras attīstības iespējām, kritiskās domāšanas un iekšējā potenciāla atklāšanas metodikām, kā arī maza biznesa attīstības iespējām. Daina Kriviņa LR uzņēmēju un organizāciju vidū pazīstama kā individuālās izaugsmes koučs, trenere un mentore, kā arī motivācijas programmu autore.

1   2   3

 

 

 

 

Semināru audzēkņiem organizēja profesionālās izglītības skolotājs Dmitrijs Sirotko ar mērķi attīstīt saskarsmes prasmes un pašmotivāciju, atklāt iekšējo potenciālu un pilnveidot prasmi strādāt komandā.

Trīs stundu laikā audzēkņiem bija novadīts praktiskais treniņš par sevis izzināšanu, lēmumu pieņemšanu, pašvērtējuma paaugstināšanu un pašvērtējuma ietekmi uz karjeras mērķu izvirzīšanu un sasniegšanu. Veicot praktiskus uzdevumus, audzēkņi apguva dažādas zināšanas un iemaņas, kā savas spējas un talantus izmantot līderības prasmju attīstībai. Strādājot gan individuāli, gan mazās grupās un komandā, audzēkņi mācījās, kā individuālās spējas un talanti var palīdzēt mērķtiecīgi plānot un veidot nākotnes karjeru.

Visu praktisko nodarbību laikā tika veicinātas saskarsmes un komandas darba prasmes, jo izglītojamie strādāja komandās, sarunājās un diskutēja viens ar otru, kā arī tika veicināta audzēkņu iekšējā motivācija dzīvot pilnvērtīgu dzīvi un saprast, kā izmantot katram doto laiku savā labā.

4   5   6

 

 

 

 

TT-31, TT-21 un KS-31 grupu audzēkņiem bija iespēja ar attiecīgā speciālista padomiem patstāvīgi analizēt arī sevi, izmantojot SVID analīzi, ar mērķi novērtēt noteiktas stiprās/vājās puses, iespējas un draudus turpmāko dzīves, karjeras mērķu sasniegšanā.

Seminārā tika ietvertas šādas tēmas:

  • Ledlaužu aktivitāte “Vērtību vairogs”;
  • SVID analīze par iekšējiem resursiem, spējām un stiprajām pusēm;
  • Open cafe spēle “Es un mans pašvērtējums” = mērķtiecīga karjera;
  • Interaktīvā aktivitāte “Kā būt par savas dzīves līderi?”;
  • Veiksmīgu cilvēku lietderības pamatprincipi;
  • Interaktīvā aktivitāte “Ceļojums: 10 gadi uz priekšu” u.c.
7   8   9

 

 

 

 

Iegūtās zināšanas un iemaņas audzēkņiem palīdzēs veidot konkrētu un striktu izpratni par savas izvēlētās profesijas specifiku, savām spējām un potenciālu, kas turpmāk palīdzēs justies pārliecinātam savā profesionālajā izaugsmē.

Liels paldies Dainai Kriviņai par ļoti interesantu, aizraujošu un noderīgu semināru mūsu audzēkņiem.

Informāciju sagatavoja: Dmitrijs Sirotko