Pasākums “Mehānika un mēs”.

Kas ir teicis, ka tehniskā mehānika sarežģīts un garlaicīgs priekšmets, ka nav kur to pielietot, ka tas ir novecojis un to var aizstāt ar mašīnu? Pašai ideālākajai mašīnai jāpakļaujas cilvēka smadzenēm. Mehānikas likumi ir mūžīgi, jo ir pamatoti ar dabas likumiem. 2017./2018.m.g. laikā visās grupās, kurās tiek mācīts priekšmets, tika novadīts konkurss „Mehānika un mēs”, ņemot vērā kursa programmu.

1   2   3

 

 

 

 

 

4   5   6

 

 

 

 

 

Mērķis bija cēls – izraisīt interesi apgūt “rutīnas” tehnisko teoriju ar spēles palīdzību. Katra grupa tika sadalīta komandās ar savu nosaukumu noteiktā tēmā. Plānā tika iekļauts obligātais tests “Teorētiskā mehānika”, “Materiālu pretestība”- pantomīma vai pareizo atbilžu izvēle, izklaidējošs konkurss “Spirāles garums”. Bez šāda veida uzdevumiem 2017.gada 16.novembrī L-21gr. audzēkņi minēja krustvārdu mīklu, kas tika veltīta ievērojamā franču zinātnieka Žana Lerona Dalambēra 300 gadu jubilejai (1717. gads), iepazinās ar viņa bagāto biogrāfiju Vivaldi mūzikas pavadībā. 2018.gada 2.februārī konkurss tika novadīts AMV-11gr. Deformācijas veida kustīgā paņēmiena izpausme (pantomīma) izraisīja spilgtas un plašas emocijas.

7   8   9

10   11   12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikai žūrijas locekles – Viktorija Kustova, Kristīne Matileviča, Veronika Zujeva no V-31gr. – neizrādīja emocijas, jo viņas jau ir nokārtojušas eksāmenu šajā priekšmetā. 2018.gada 26.maijā AM-21gr. no konkursa uzdevumiem patika “Spirāles garums”. АТS-21.grupas audzēkņi 29.maijā pabeidza konkursa maratonu, uzrādot labu teorētisko zināšanu līmeni. Komandu rezultāti tika vērtēti ar punktu summu, godalgotām vietām un atbilstošu atzīmi.

Informāciju sagatavoja: profesionālas izglītības skolotāja Ņina Smuļko