sem school_logo

 

 

Uzņēmēji Daugavpils tehnikumā apgūst pedagoģijas pamatus

6. un 8.jūnijā Daugavpils tehnikumā tika īstenota apmācība 32 stundu profesionālās kompetences pilnveides kursu programmā “Pedagoģijas ABC darba vidē balstītu mācību īstenošanai”, kurā piedalījās 17 profesionālo izglītības iestāžu un uzņēmumu pārstāvji, kuri plāno īstenot darba vidē balstītas mācības.

1   2   3

 

 

 

 

 

Divu dienu laikā kursu dalībnieki uzzināja, kas ir darba vidē balstītas (DVB) mācības, kā tās plānot un organizēt, kā novērtēt audzēkņa paveikto, kādam jābūt pašam DVB mācību vadītājam, kā arī iepazinās ar komunikācijas pamatlikumiem un veidiem – kā runāt un klausīties, saskarsmi – kā atbalstīt audzēkni DVB mācību laikā un citiem praktiskajā darbā noderīgiem ieteikumiem. Kursu dalībnieki saņēma apliecības, kas dod tiesības īstenot darba vidē balstītas mācības.

Kursos piedalījās arī Daugavpils tehnikuma skolotāji Valentīna Saulīte, Zoja Podskočaja, Oksana Kartašova, Larisa Gornostajeva, Valērijs Skripņiks un Vladimirs Kožanovs.

Kursi tika īstenoti Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “TTT4WBL – Testing New Approaches to Training VET and Workplace Tutors for Work Based Learning” (Nr.582951-EPP-1-2016-2-LV-EPPKA3-PI-POLICY) ietvaros. Projekta vadošais partneris ir Valsts izglītības satura centrs. Projekta mērķis: atbalstīt darba vidē balstītu mācību ieviešanu 3 Baltijas valstīs, testējot jaunas pieejas prakšu vadītāju sagatavošanā.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa