sem school_logo

 

 

Skolotāji apgūst pieredzi tālākizglītības kursos Eiropā

Šajā mācību gadā Erasmus+ programmas skolu sektora projekta ietvaros dažādus izglītojošus kursus un seminārus Eiropā apmeklēja 6 mūsu tehnikuma skolotāji – angļu valoda (2 skolotāji – Lielbritānija), vācu valoda (2 skolotāji – Slovēnija, Horvātija), ekonomika (1 skolotājs – Itālija) un sports (1 skolotājs – Lielbritānija).

Oktobrī mēs informējām par vācu valodas skolotājas Brigitas Mihailovas, angļu valodas skolotājas Aleksandras Pomitkinas un sporta skolotājas Oksanas Zubovičas gūto pieredzi kursos Horvātijā un Lielbritānijā.

Šoreiz – par vācu valodas skolotājas Jeļenas Sardiko, ekonomikas skolotāja Dmitrija Sirotko un angļu valodas skolotāja Oļega Ostrovska iespaidiem kursos un semināros Slovēnijā, Itālijā un Lielbritānijā.

Jeļena Sardiko: “No 28.aprīļa līdz 5.maijam Slovēnijas pilsētā Pirānā notika starptautisks pedagogu seminārs „Jauni resursi nodarbībās”, kurā piedalījās skolotāji no Vācijas, Austrijas, Polijas, Čehijas un Latvijas.

1   2   3

 

 

 

 

 

Semināra laikā bija iespēja iepazīties ar jaunākajām mācību metodēm – Open Space, Selbstmanagement, iegūt zināšanas par grupas dinamiku stundās, praktiski aprobēt dažādas metodes un uzdevumus tēmai “Laime”, daudzveidīgi spēlēt, kā labāk iepazīt Eiropas valstis un uzsākt sadarbības partnerību. Semināra dalībnieki testēja sevi attiecīgajam darbam un, pamatojoties uz izstrādāto zinātnisko teoriju, saņēma ieteikumus turpmākajam darbam.

Semināra dalībniekiem bija aizraujoši strādāt kopā, jo uzsvars bija likts uz starpkultūru apmaiņu un savstarpējām attiecībām starp dalībniekiem no dažādām Eiropas valstīm. Prezentācija par mūsu valsti Latviju, galvaspilsētu Rīgu, dzimto pilsētu Daugavpili un Daugavpils tehnikumu ieinteresēja visus semināra dalībniekus.

Pēc nodarbībām semināra dalībnieki iepazinās ar vēsturiskām vietām Pirānas pilsētā. Tā ir atgriešanās pagātnē, jo pilsēta saglabā savu viduslaiku raksturu un tiek uzskatīta par Adrijas jūras piekrastes skaistāko senlaicīgo pilsētu.”

Dmitrijs Sirotko: “No 5. līdz 13.maijam Boloņā (Itālija) notika kursi “Uzņēmējdarbības un vadības pasniegšana skolā”, ko vadīja Mācību, nodarbinātības un mobilitāšu institūta izpildirektors Francesco Tarantino. Kursos piedalījās skolotāji no Zviedrijas, Polijas, Igaunijas, Rumānijas, Maltas, Spānijas, Portugāles, Horvātijas, Polijas, Lietuvas, Beļģijas un Latvijas.

4   5   6

 

 

 

 

 

Kursu programmas ietvaros notika dažādi mācību semināri, kuru laikā skolotāji no dažādām Eiropas valstīm iepazinās ar Itālijas izglītības sistēmu un novitātēm izglītības darbā. Šie kursi palīdzēs attīstīt audzēkņos nepieciešamās prasmes konkurētspējas palielināšanai darba tirgū, kā arī integrēt atsevišķas mācību aktivitātes mācību procesā.

Kursu laikā es apguvu jaunus metodiskos paņēmienus, kā ar daudzveidīgiem līdzekļiem mācību procesu padarīt interesantāku un kā labāk izskaidrot grūtākus un sarežģītākus jautājumus, uzzināju arī informāciju par biznesa modeļu konstruēšanas pamatiem (“Business Model Canvas”), radošās domāšanas metodēm investīciju piesaistē (“Ērgeļu” metode, “ortodoksāla” metode) un dažādām didaktiskām spēlēm. Īpaši interesanti bija mācību bloki par uzņēmēja un līdera kompetencēm, start-up attīstības iespējām dažādās biznesa internet-platformās un cilvēku neirolingvistiskās programmēšanas pamatiem. 

Mācības notika praktisko nodarbību un semināru veidā, kuru noslēgumā dažādas komandas izstrādāja projektu un prezentēja pārējiem. Semināra laikā tika piedāvātas un organizētas dažādas tematiskas mācību ekskursijas, lai iepazītu Itālijas kultūras īpatnības. Vienā no lielākajiem labdarības fondiem Emīlijas-Romanjas reģionā apmeklējām vietējo biznesa inkubatoru.

Šis projekts man sniedza jaunas idejas un ierosmes – kā strādā skolotāji citās Eiropas valstīs, kā tiek organizēts mācību process, kā skolotāji attīsta savu karjeru un pilnveido savu personību, lai sasniegtu augstus rezultātus darbā ar audzēkņiem. Tā bija lieliska pieredzes apmaiņa.”

Oļegs Ostrovskis:

“No 14. līdz 27.maijam Dunfermlinā (Lielbritānija) notika kursi “Kreatīvie un motivācijas materiāli svešvalodas stundās vidusskolā”, kuros piedalījās angļu valodas skolotāji no Spānijas, Lietuvas un Latvijas.

Kursu mērķis bija apgūt plaša spektra dažādu piemēru mūsdienīgai svešvalodu pasniegšanai, izmantot moderno tehnoloģiju elementus, kuri motivē Z paaudzes audzēkņus pilnveidot viņu fantāziju un domāšanas kreativitāti.

7   8   9

 

 

 

 

 

Tā kā kursi bija plānoti laikā, kad Skotijas skolās notiek eksāmeni, mums bija iespēja apmeklēt divas izglītības iestādes – Kirkcaldy High School un Dunfermline High School, lai iepazītos ar darbu klātienē. Vienā skolā mācās 12000, otrā – 16000 skolēnu. Skolas, kuras dibinātas 15. –16.gs. iedvesmo mūs ar savu vēsturi, tradīcijām un disciplīnu. Visiem skolēniem ir obligāta skolas forma, kas ir īpaša katrai skolai.

Tā bija laba iespēja dalīties pieredzē ar citiem kolēģiem, lai uzlabotu savas interkulturālās kompetences, iepazīties ar dažādu pasaules valstu inovatīvām izglītības koncepcijām un metodisko pieredzi.”

Dalība starptautiskos profesionālās meistarības pilnveides kursos un semināros skolai sniedz šādu pievienoto vērtību: gūtās zināšanas, prasmes un kompetences skolotāji izmanto esošo mācību priekšmetu programmu pilnveidošanā, mācību metodisko materiālu kompleksu papildināšanā un jaunu mācību metožu pielietošanā.

Daugavpils tehnikuma Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projektu „Skolotāju profesionālā pilnveide Eiropā” (Nr. 2017-1-LV01-KA101-035206) līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa