Angļu valodas prezentāciju konkursa “Atklājiet Latviju savā sirdī” rezultāti

10.05.2018. Daugavpils tehnikuma Mendeļejevas ielas mācību korpusā notika Latvijas simtgades jubilejai veltīts angļu valodas prezentāciju konkurss “Atklājiet Latviju savā sirdī”. Konkursa mērķi: sekmēt audzēkņu piederību savai izglītības iestādei, vietējai kopienai un valstij; audzināt patriotisma jūtas pret dzimto novadu un valsti; rosināt un aktivizēt audzēkņu interesi par Latviju, tās ģeogrāfiju, vēsturi un kultūru; attīstīt pašizteikšanās iemaņas svešvalodā ar mūsdienu līdzekļu palīdzību; mācīt audzēkņiem darboties komandā un individuāli un paaugstināt izglītojamo motivāciju angļu valodas apgūšanā.

IMG 2018-05-10_143724   IMG 2018-05-10_143853   IMG 2018-05-10_143930

 

 

 

 

 

Konkursā piedalījās Daugavpils tehnikuma 2. kursa audzēkņi: ATS-21, DT-21, KS-21, FR-21, EM-21, TT-21 gr. Konkursu organizēja un novadīja angļu valodas skolotāja Ludmila Ivanova. Audzēkņus konkursam sagatavoja angļu valodas skolotājas: Maija Vasiļevska, Svetlana Bičkova, Jūlija Plečkena, Aleksandra Pomitkina, Ludmila Ivanova un Oļegs Ostrovskis.

IMG 2018-05-10_144846   IMG 2018-05-10_150421   IMG 2018-05-10_151811

 

 

 

 

 

Audzēkņiem bija piedāvāts izveidot un sniegt īsu prezentāciju par tēmu “Discovering Latvia in your heart” ar noformējumu angļu valodā. Audzēkņi parādīja zināšanas par Latvijas visskaistākajām vietām un kultūras pieminekļiem, Latvijas dabu, latviešu nacionālajiem ēdieniem, Latvijas svētkiem, kultūras vērtībām un tradīcijām savā pilsētā, novadā, valstī, kā arī stāstīja par Rīgas visskaistākajām vietām.

IMG 2018-05-10_152936   IMG 2018-05-10_154339   IMG 2018-05-10_160018

 

 

 

 

 

Konkursa darbus vērtēja pieredzējusi žūrija: angļu valodas skolotājas T. Jegorova, S.Bičkova, A. Pomitkina, metodiskās komisijas priekšsēdētāja un vācu valodas skolotāja J.Sardiko, audzēkņu pārstāve: 1.kursa KS-11 grupas audzēkne Agrita Feldentāle. S

veicam mūsu prezentāciju konkursa uzvarētājus!

Pirmo vietu ieguva KS-21 grupas audzēkne (57 punkti) Veronika Jevgeņjeva, otro vietu ieguva DT-21 grupas audzēknis (53 punkti) Maksims Žigisovs un trešo vietu – FR-21 grupas radoša komanda (52 punkti) Jeļena Fjodorova un Jeļena Berjoza.

Pasākuma beigās visi dalībnieki ieguva Latvijā ražotas saldās balvas. Konkursa uzvarētāji ieguva diplomus un saldās balvas.

Īpaši interesantus darbus atradīsiet pielikumā.

Liels paldies visiem konkursa dalībniekiem un skolotājiem par radošu ieguldīto darbu!

Labākas prezentācijas:

Holidays and celebrations in Latvia

Latvian national parks and reserves

Informāciju sagatavoja: Ludmila Ivanova