Seminārs „Karjeras iespējas apkalpojošās nozarēs. Darba un izaugsmes iespējas”

11. aprīlī PIKC “Daugavpils tehnikums” norisinājās seminārs „Karjeras iespējas apkalpojošās nozarēs. Darba un izaugsmes iespējas”. Pasākumu organizēja VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departaments sadarbība ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi un Daugavpils tehnikumu.

1A   1B   1C

 

 

 

 

1D   1E   1F

 

 

 

 

Semināra pirmā daļa norisinājās Strādnieku korpusa aktu zālē. Tur uzstājās ar runām mūsu eksperti.

Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks Vladislavs Stankevičs raksturoja apkalpojošās sfēras profesiju klāstu, pieprasījumu, prestižu un karjeras iespējas Daugavpilī, Latgales reģionā.

SIA Scania Latvia Daugavpils servisa vadītājs Juris Svelpe prezentēja pasaules slavenas firmas filozofiju attiecībās ar darbiniekiem, aprakstīja jauno speciālistu darba iespējas un prasības uzņēmumā SIA Scania Latvia.

DU Informātikas katedras asociētā profesore Nellija Bogdanova izstastīja IT nozares attīstības tendences, datorsistēmu tehniķa specialitātes nozīmi un vietu jaunos apstākļos, kā arī paskaidroja prasības darba tirgū un tālākizglītības iespējas Daugavpils Universitātē.

Izglītības iespējas apkalpojošā sfērā Latgalē savās runās raksturoja RTU Daugavpils filiāles direktors Ivans Griņevičs un PIKC “Daugavpils tehnikums” direktores vietnieks praktiskās apmācības jomā Guntis Spriņģis.

Valsts SIA “Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, Latvijas frizieru profesionālās meistarības konkursu laureāte, trenere Anita Elga Oliņa padalījās ar savu milzīgo pieredzi skaistumkopšanas sfērā un pastāstīja, cik plašas šodien ir friziera karjeras iespējas.

Pasākuma laikā klausītājus uzmundrināja mūsu audzēkņu radošie priekšnesumi. Īpaši gribētos atzīmēt Ambarcuma Martirosjana dziedāšanu.

Pasākuma otrā daļa bija veltīta darbnīcām, kuru mērķis bija dot mūsu viesiem –gan skolēniem, gan skolotājiem – iespēju iepazīt četras profesijas, izjust to darba vidi un pārbaudīt savus spēkus jaunā darbavietā.

2A   2B   2C

 

 

 

 

Varšavas ielas korpusā kopā ar Oskaru Sergejeviču, Andreju Tomsonu un AMV-11 grupas audzēkņiem apmeklētāji izbaudīja automehāniķa darba “smaržu un garšu”.

Bet Mendeļejeva ielas korpusā darbnīcā “Ieskats nākotnē” ar Igora Ivanova un Olgas Bazarovas palīdzību skolēni un skolotāji pārbaudīja sevi darbā ar robotiem un dažādām elektroniskām ierīcēm.

3a   3b   3c

 

 

 

 

Kopā ar skolotāju Valentīnu Saulīti un Olgu Gaujenieti viesi darbnīcā “Matu brīnumpasaule” iepazina frizētavas darba ierīces un pamēģināja sevi skaistumkopšanā.

4c   4f   4i

 

 

 

 

Ar klientu apkalpošanas speciālista darba pienākumiem mūsu viesi iepazinās darbnīcā “Mācību birojs” Olgas Iznovas un Gaļinas Minčenko vadībā.

5a   5b   5c

 

 

 

 

Seminārā pasākumos piedalījās 77 skolēni un skolotāji (14 skolotāji no mūsu skolas) no Daugavpils, Ilūkstes, Subates un Rēzeknes skolām. Pamatojoties uz semināra novērtējuma anketām, var secināt, kā mūsu viesu iespaids bija ļoti pozitīvs: viņi atzīmēja gan iegūto zināšanu un prasmju lietderīgumu, gan mūsu skolotāju pedagoģisko talantu un spēju ieinteresēt.

VIAA Karjeras atbalsta nodaļas eksperte Daiga Udrase ļoti pozitīvi novērtēja saturiskus un organizatoriskus semināra aspektus un minēja, kā jāpadomā par darbnīcas “Mācību birojs” pieredzes izmantošanu nākamajos SkillsLatvija konkursos.

Milzīgs paldies visiem – gan tehnikuma darbiniekiem, gan mūsu audzēkņiem – , kas piedalījās pasākuma organizēšanas un vadīšanas procesā, kas atsaucās un izdarīja vairāk par saviem tiešajiem pienākumiem.

Paldies ekspertiem par viņu sabiedriski aktīvu pozīciju, par atbildīgi sagatavotiem materiāliem.

Paldies par atbalstu un savstarpēju sapratni Daugavpils izglītības pārvaldes pedagoģei karjeras konsultantei Santai Čeirānei.

Paldies arī mūsu kaimiņiem, Daugavpils 10. un 12. vidusskolu direktorēm Valijai Salnai un Elitai Boliņai par gatavību operatīvi palīdzēt pasākuma organizācijā.

Mums izdevās!

Materiālu sagatavoja: pedagogs karjeras konsultants Sergejs Bogatkevičs