Video konkursa „Welcome to My Town, Dear Friend” rezultāti

No 2018. gada 26. marta līdz 3. maijam mūsu tehnikumā notika angļu valodas video konkurss „Welcome to My Town, Dear Friend” ("Laipni lūdzam manā pilsētā, cienījamais draugs") –Latvijas simtgadei veltīts pasākums. Konkursā piedalījās Daugavpils tehnikuma 2. kursa audzēkņi.

Konkursa mērķi: popularizēt Latvijas pilsētas un valsti, attīstīt pašizteikšanās iemaņas svešvalodā ar mūsdienu līdzekļu palīdzību, audzināt patriotisma jūtas pret dzimto novadu un valsti, palielināt izglītojamo motivāciju angļu valodas apgūšanā.

Tika vērtēts operatora darbs, estētiskais noformējums, informācijas apjoms un angļu valodas lietojuma kvalitāte.

Sveicam uzvarētājus un mūsu video konkursa nominantus!

Žūrija viennozīmīgi atzina TT-21 grupu (Arīna Ozerska, Adriana Bogatenko) par konkursa uzvarētājiem. Viņu videosižetam piemita oriģinalitāte, pozitīvs noformējums, teicams operatora darbs.

Otro vietu savā starpā sadalīja KS-21 grupa (Olga Špoka, Anna Vavilova, Svetlana Smertjeva) un TT-21grupa (Marina Lukjanova, Ērika Jazvica), diemžēl viņiem bija nelieli aizrādījumi no žūrijas.

Trešo vietu ieņēma KV-21 grupa (Viktorija Ļedoka, Aleksandra Ribakova) un L-21 grupa (Arturs Šeļakins, Dmitrijs Vasiļjevs, Dāniels Vlasovs).

Paldies visām grupām, kuras piedalījās šajā radošajā konkursā: AM-21, DT-21, EM-21, KS-21, KV-21, L-21, TT-21!

Ipaši interesantus darbus atradīsiet pielikumā.

Vēlam veiksmi mācībās un radošajā darbā.

 

 
Informāciju sagatavoja: Oļegs Ostrovskis