Latviešu valodas stunda LCB

13.novembrī latviešu valodas un literatūras skolotāja Jeļena Dideviča aizveda EM-31 grupas audzēkņus uz Latgales Centrālo bibliotēku, kur tās darbiniece Jeļena Jevsejeva rīkoja stundu “Avīzes un žurnāli – vakar, šodien, rīt!”. Stundas mērķis – paplašināt audzēkņu redzesloku par periodiskās preses lomu pagātnē un mūsdienās; izveidot priekšstatu par Latgales Centrālās bibliotēkas periodiskās preses krājumu un laikrakstu kolekciju.

20171113 142142   20171113 143647   20171113 145214

 

 

 

 

Mācību programmā ir paredzētas stundas literārās latviešu valodas funkcionālo stilu apguvei, tostarp arī publicistiskās valodas stila apguvei. Sākumā Jeļena Jevsejeva parādīja PowerPoint prezentāciju par avīžniecības attīstību pasaulē un Latvijā, pievērsa audzēkņu uzmanību tam faktam, ka vārds “avīze” ir itāļu izcelsmes vārds, kas cēlies no monētas nosaukuma “gazette”, jo avīze maksāja vienu gazetti. Dalībniekiem bija iespēja arī radoši darboties gan grupās, gan individuāli, pētot 20.gs.1.puses avīžu valodu un tēmas, kā arī iedziļināties mūsdienu žurnālu apskatāmo interešu lokā. Organizēta stunda LCB, īstenojot kompetenču pieeju izglītībai, attīsta audzēkņos tādas vērtības kā atbildību, centību, laipnību, savaldību, toleranci; tādas pamatkompetences kā valodukompetenci, sociālo un pilsonisko kompetenci, kultūras un mākslas izpratnes kompetenci; tādas caurviju kompetences kā kritiskā domāšana un problēmu risināšana, jaunrade un pašiniciatīva, mācīšanās mācīties, sadarbība un līdzdalība.

Audzēkņi uzzināja interesantus un neparastus faktus par pirmajām izdotajām avīzēm Latvijā un pasaulē, iepazinās ar žurnāliem, kas atbilstoši viņu vecumam ir pieejami LCB un filiālbibliotēkās, atklāja periodiskās preses piedāvājumu un iespējas elektroniskajā vidē.

Pateicamies LCB par sadarbību un Jeļenai Jevsejevai par atraktīvo, interesi izraisošo nodarbību.

Informāciju sagatavoja: Jeļena Dideviča