Projekts-konkurss „Atvērtais frizieru skolu kauss”

Rīgā, starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, no 3.11. līdz 5.11. notika skaistumkopšanas nozares izstāde “Baltic Beauty 2017". Izstādes ietvaros risinājās XIII Starptautiskais friziermākslas festivāls, ko organizē Latvijas Frizieru un kosmetologu asociācija. Tas ir nozīmīgs pasākums ikvienam frizierim, kurš vēlas profesionāli pilnveidoties, apgūstot jaunas prasmes, smeļoties idejas un zināšanas. Pasākuma ietvaros sadarbībā ar Latvijas Frizieru un kosmetologu asociāciju, tika īstenots projekts-konkurss „Atvērtais frizieru skolu kauss”. Kopā ar mūsu tehnikuma audzēkņiem konkursā piedalījās izglītojamie no Baltkrievijas, Jelgavas Amatu vidusskolas un PIKC Rīgas Stila un modes tehnikuma. Konkursā startēja 18 dalībnieki.

IMG 20171104_110120  IMG 20171104_110432   IMG 20171104_111009

 

 

 

 

 

IMG 20171104_123218   IMG 20171104_123337   IMG 20171104_123540

 

 

 

 

 

Mūsu mācību iestādi konkursā pārstāvēja programmas „Frizieru pakalpojumi” audzēknes Anastasija Mocarjova (FR-31), Evelīne Krilova (FR-31), Anna Maļinovska (FR-21) un Snežana Plinte (FR-21). Topošie frizieri veidoja modernu dāmu frizūru no gariem matiem „Day Style” un modernu dāmu vakara frizūru no gariem matiem „Evening Style”. Frizūras tika veidotas uz manekengalvām, iepriekš veicot modernu matu krāsojumu un piemeklējot attiecīgu apģērbu un aksesuārus.

IMG 20171104_111122   IMG 20171104_111147   IMG 20171104_111802

IMG 20171104_112341   IMG 20171104_112835   IMG 20171104_112932

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīkotājā konkursā audzēknes augstā līmenī nodemonstrēja kompetenču pieeju praktiskajām mācībām, kas izpaudās, pirmkārt, tādās vērtībās kā atbildība, centība, drosme, godīgums, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība taisnīgums un tolerance ne tikai pret sava tehnikuma audzēknēm, bet arī pret citu iestāžu un valstu dalībniekiem; otrkārt, attīstīja tādas pamatkompetences kā valodu, sociālo un pilsonisko, kultūras izpratnes un mākslas kompetenci, veselības kompetenci, treškārt, attīstīja tādas caurviju kompetences kā jaunrade, pašiniciatīva, kritiskā domāšana un problēmu risināšana, pašizziņa, pašvadība un mācīšanās mācīties. Sintezējot gatavību dzīves darbībai mūsdienu pasaulē, visas zināšanas, spējas, iemaņas un prasmes, tika sasniegts augsts rezultāts. Šādu konkursu radošā gaisotne dod iespēju pilnveidot prasmes, attīstīt iemaņas, īstenot idejas, dalīties pieredzē ar citu mācību iestāžu audzēkņiem un veiksmīgi strādāt izvēlētajā profesijā.

IMG 20171104_123740   IMG 20171104_124009   IMG 20171104_124123

 

 

 

 

 

IMG 20171104_124138   IMG 20171104_124430   IMG 20171104_132502

 

 

 

 

 

Konkursā izcīnītas godalgotas vietas.

Anastasija Mocarjova:

1.vieta – moderna dāmu frizūra no gariem matiem „Day Style”,

4.vieta – moderna dāmu vakara frizūra no gariem matiem „Evening Style”.

Evelīne Krilova

3.vieta – moderna dāmu frizūra no gariem matiem „Day Style”,

3.vieta – moderna dāmu vakara frizūra no gariem matiem „Evening Style”.

Snežana Plinte

4.vieta – moderna dāmu frizūra no gariem matiem „Day Style”,

Visu iegūto punktu kopsumma konkursā “Atvērtais frizieru skolu kauss” nodrošināja PIKC „Daugavpils tehnikums” komandai 2.vietu. Sveicam uzvarētājus! Pateicamies konkursa dalībniekiem par mūsu tehnikuma popularizēšanu. Paldies visiem, kas atbalstīja un palīdzēja projekta-konkursa īstenošanā!

Informāciju sagatavoja: izglītības metodiķe Jeļena Dideviča un skolotāja Valentīna Saulīte