Pārmaiņas tehnikumā patīkami pārsteidz Atvērto durvju dienas apmeklētājus

14.04.2016. Daugavpils tehnikuma trīs mācību korpusos notika pasākumus „Atvērto durvju diena 2016”. Interesentiem bija iespēja apmeklēt teorētisko priekšmetu kabinetus, elektrotehniķu, datorsistēmu, programmēšanas, ķīmijas, fizikas laboratorijas, automobiļu diagnostikas, metināšanas, dzelzceļa transporta, tērpu stila speciālistu, datorsistēmu tehniķu, frizieru darbnīcas, kā arī apskatīt sporta zāli, bibliotēku, dienesta viesnīcas telpas. Tehnikuma darbinieki, skolotāji, esošie audzēkņi atbildēja uz apmeklētāju jautājumiem, sniedza informāciju par izglītības un ārpusstundu iespējām mācību iestādē.

1   2   3

 

 

 

 

4   5   6

 

 

 

 

Šogad tehnikumu apmeklēja 94 skolēni (Strādnieku ielas mācību korpusu - 46 , Mendeļejeva ielas mācību korpusu - 30, Varšavas ielas mācību korpusu - 18) no Daugavpils pilsētas un Krāslavas, Līvānu, Rēzeknes un citiem novadiem. Gan skolēni, gan viņu vecāki, īpaši tie, kas savulaik bija mācījušies šajā izglītības iestādē, bija patīkami pārsteigti par telpu estētisko izskatu, jaunajām tehnoloģijām, piedāvatajām iespējām. Visiem apmeklētajiem Strādnieku ielas mācību korpusā tika dota iespēja 7D kinozālē noskatīties multiplikācijas filmu. Pasākumu filmēja Latgales Reģionālā televīzija.

7   8   9

 

 

 

 

Paldies tehnikuma darbiniekiem, skolotājiem un 14 audzēkņiem no Audzēkņu pašpārvaldes, kas nodrošināja raitu pasākuma norisi!

Informāciju sagatavoja: Audzināšanas darba nodaļa